Úřednický čin roku: Firmy se soudí v průměru 541 dnů

153
urednicky
Foto I: Pixabay.com / Foto II: Redakce FinTag

Ministerstvo spravedlnosti ČR [MS ČR] uspělo v kategorii Analytická práce v soutěži Úřednický čin roku 2023. Cenu dostali jeho zaměstnanci za projekt Dashboard. To je prezentace existujících údajů o soudním rozhodování.

Dashboard obsahuje data ze statistických listů soudů a státních zastupitelství. Nabízí informace od roku 2014 za všechny soudy. Za projektem stojí úředníci MS ČR Jan Převrátil, Vašek Jonáš a David Pánek. Ministerstvo tvrdí, že Dashboard je přelomový krok v poskytování a vizualizaci dat o soudním rozhodování [menu v systému viz níže, pozn. red.].

Systém, který se v základu člení na trestné činy a netrestní agendu, přináší zajímavé celorepublikové informace s detailem na kraje a Prahu. Tak například od roku 2014 se soudy v Česku zabývaly celkem 900 095 případů trestných činů u fyzických osob.

  • Trestné činy proti majetku: 296 096
  • Tresné činy proti pořádku ve věcech veřejných: 188 544
  • Trestné činy obecně nebezpečné: 149 690
  • Trestné činy proti rodině a dětem: 89 644 případů

Následují trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství [65 379]. Trestných činů proti životu a zdraví soudy řešily od roku 2014 v České republice 57 675.

Co se týče délky trvání těchto soudních řízeních, tak průměr vyřízení případu do nabytí právní moci rozhodnutí soudu loni činil 156 dní. Medián byl 67 dnů.

Dashboard: Právnické osoby

Od roku 2014 doteď eviduje systém celkem 2 117 soudních případů u právnických osob. Vůbec nejvíc jich bylo v oblasti hospodářských trestných činů [1 229 případů]. Následují trestné činy proti majetku v 684 případech. 106 případů se týkalo trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných. Zajímává je v tomto případě délka trvání soudního řízení od začátku do vyřízení soudem I. stupně.

  • Průměr trvání soudní pře do rozhodnutí soudu I. stupně: 541 dnů
  • Medián trvání soudní pře do rozhodnutí soudu I. stupně: 335 dnů

Prezentace nabízí i data za jednotlivá státní zastupitelství. Zde ukazuje u trestných činů fyzických osob od roku 2014 bezmála 970 tisíc případů. Počty těchto případů se dělí na dvě hlavní kategorie:

  • Podána obžaloba: 452 282
  • Podán návrh na potrestání: 440 604

Délka řízení ode dne zahájení trestního řízení do dne rozhodnutí státního zástupce loni v průměru činila 77 dní. Medián se pohyboval na hodnotě 22 dnů.

U právnických osob činí celkový počet případů státních zastupitelů 3 141. Ve 2 537 byla podána obžaloba. Zhruba 300 případů bylo zastaveno a přes 200 případů pozastaveno. Délka řízení ode dne zahájení trestního řízení do dne rozhodnutí státního zástupce loni v průměru činila 502 dní. Medián se pohyboval na hodnotě 340 dnů.

Manželství, rozvody a děti

V netrestní agendě se nabízí jako zajímavá statistika kategorie rozvody, která ukazuje počet nezletilých dětí v rozváděných manželstvích. Vůbec nejvíc rozvedených manželství bylo od roku 2014 bezdětných. Tvořily bezmála 40 procent všech rozvodů [97 113 případů]. Téměř 30 procent už jich ale připadalo na rozvody manželů s jedním dítětem [70 452]. Rozvodů manželství s dvěma dětmi není o moc méně. Bylo jich 60 577, téměř 25 procent.

Počet podaných návrhů na rozvod podle trvání manželství

[Zdroj: Dashboard]

Projekt Dashboard uspěl v soutěži mezi 136 projekty napříč státní správou a samosprávou. Šest soutěžních kategorií obsahovalo oblasti napříč celým úřednickým spektrem: kategorie inovace ve službách veřejnosti, digitální transformace, skvělá spolupráce, týmová podpora, analytická práce a naděje veřejné správy.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here