Skupina ČEZ v I. čtvrtletí vydělala 13,6 miliardy korun

181
Skupina_CEZ
Premiér Petr Fiala si potřásá rukou s generálním ředitelem skupiny ČEZ Danielem Benešem. / Foto: ČEZ

Skupina ČEZ vykázala provozní zisk před odpisy [EBITDA] v prvním čtvrtletí ve výši 40,3 miliardy korun. To je meziročně o 7,8 miliardy korun více. Čistý zisk Skupiny dosáhl 13,6 miliardy korun, to je meziroční růst o 2,7 miliardy korun.

„Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za první čtvrtletí odpovídají našemu očekávání a reflektují postupnou stabilizaci na energetických trzích,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Výsledky Skupiny ČEZ za I. kvartál 2023 a 2024

[Zdroj: Skupina ČEZ]

„Stabilizaci cen dokládá i fakt, že jsme na začátku dubna splatili poslední miliardu eur ze specifické úvěrové smlouvy s českým státem, který nám v roce 2022 poskytl celkem 3 miliardy eur na krytí mimořádných nároků na margining. To je povinnost dodávat značné peněžní prostředky pro zajištění obchodů s energetickými komoditami,“ vysvětlil.

Zároveň potvrdil výhled hospodaření Skupiny ČEZ na celý letošní rok. V něm ČEZ počítá s EBITDA ve výši 115 až 120 miliard korun a očištěným čistým ziskem mezi 25 až 30 miliardami korun.

Hospodářské výsledky a spotřeba energie

Provozní výnosy Skupiny ČEZ v prvním čtvrtletí meziročně klesly o šest miliard korun na 87,4 miliardy. Provozní zisk před odpisy [EBITDA] meziročně vzrostl o 7,8 miliardy korun na 40,3 miliardy.

„Meziroční srovnání ovlivnily odvody z nadměrných tržeb z výroby, které náklady I. čtvrtletí roku 2023 zatížily částkou deseti miliard korun. Negativně působil zejména pokles výrobní marže elektřiny s ohledem na snížení realizačních cen elektřiny a růst pořizovacích cen emisních povolenek,“ uvádí zástupci Skupiny v podrobných výsledcích za první pololetí.

Hlavní příčiny meziroční změny čistého zisku Skupiny ČEZ

[Zdroj: Skupina ČEZ]

Výroba elektřiny z obnovitelných a jaderných zdrojů meziročně klesla o tři procenta. Zatímco obnovitelné zdroje vyrobily o 0,2 TWh elektřiny více, zejména díky nadprůměrným hydrologickým podmínkám a vyššímu využití přečerpávacích vodních elektráren, výroba jaderných zdrojů o 0,5 TWh poklesla vlivem rozdílných harmonogramů plánovaných odstávek jaderných elektráren.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně klesla o procento na 9,3 TWh. Spotřeba domácností pak klesla o dvě procenta hlavně kvůli teplému počasí. Klimaticky a kalendářně přepočtená spotřeba elektřiny celkově meziročně ale vzrostla o procento na 9,8 TWh. Více o hospodaření Skupiny ČEZ a vývoji spotřeby energií v prvním pololetí je k dispozici zde.

Skupina ČEZ potvrdila hospodářský výhled na celý rok

Celoroční výhled hospodaření Skupiny ČEZ zůstává beze změny oproti výchozí predikci zveřejněné v březnu. Jak už bylo řečeno provozní zisk před odpisy [EBITDA] očekává skupina ve výši 115 až 120 miliard korun. A čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy předpokládá na úrovni 25 až 30 miliardy korun.

Budoucnost české energetiky bude založena na obnovitelných zdrojích a bezpečné jaderné energetice. V dubnu došlo k významnému milníku v rozvoji jaderné energetiky v České republice. Evropská komise odsouhlasila veřejnou podporu pro nový jaderný blok v Dukovanech a ve stejný den jsme obdrželi aktualizované nabídky od obou uchazečů na výstavbu nových jaderných bloků,“ shrnul výhled na příští roky šéf ČEZu Beneš.

Vyřazení Westinghousu z tendru na Dukovany provázejí nejasnosti

Rozhodnutí o vítězi výběrového řízení na nový blok v Dukovanech předpokládá letos, včetně podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. Aktualizované nabídky na výstavbu pátého jaderného bloku v Dukovanech i na další tři bloky ve stávajících jaderných lokalitách předložily francouzská EdF a korejská společnost KHNP.

„Blíží se rozhodnutí o investici do jaderných elektráren, které může překročit tržní kapitalizaci ČEZ zhruba 6krát či 7krát bez jakýchkoli dalších nutných investic do jiných výrobních aktiv a do infrastruktury, jako je k distribuce,” uvedl k současnému dění zástupce části drobných akcionářů ČEZu Michal Šnobr.  

–RED–

Aktualizace: Cena akcií ČEZ dnes oslabila o 1,2 procenta. Důvodem může být absence návrhu dividendy ze zisku minulého roku. ČEZ ho nemusel oznámit dnes, ale musí být znám měsíc před konáním valné hromady [loni 26. června]. Obchody s akciemi ČEZu dnes tvořily téměř 70 procent celé burzy.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here