Sezónnost není svatý grál. Cena vždy může jít i proti trendu

65
sezonnost
Ilustrační foto: Pixabay.com

Nad významem a využitím sezónnosti se na FinTag zamýšlí obchodní ředitel společnosti XTB a trader Vladimír Holovka. Podle něj sezónnost v obchodování a investování patří mezi faktory, jimž se mají obchodníci a investoři věnovat. 

Asi nikoho nepřekvapí, že sezónnost má výrazný dopad i na finanční trhy. Selský rozum říká, že dává smysl, aby období léta ovlivňovalo cenu kukuřice a čas Vánoc zase hodnotu akcií retailových obchodů.

Sezónnost je jednoduše tendence určitých aktiv vykazovat opakující se vzorce nebo trendy v určitých obdobích během roku. A pochopení různých forem sezónnosti obchodníkovi pomoci zejména při určování priorit směru trhu, plánování a alokaci obchodních nápadů, případně při snižování podstupovaného rizika.

Sezónnost a účel použití

Hlavní úloha analýzy sezónnosti je v tom, že nám pomáhá filtrovat tržní signály. To znamená, že se nejedná o metodu, která by obchodníkovi přímo určovala místo nebo cenu vstupu či výstupu. Tato metoda má pomoci upřednostnit jeden ze směrů trhu v daném časovém období. Proto mnoho obchodníků využívá tento přístup jako vodítko před případným vstupem na trh, aby zjistili, zda je myšlenka obchodu korelována s aktuální sezónností trhu.

Sezónnost v investování a tradingu >

Opakování určitých cenových pohybů či vzorců lze pozorovat víceméně na všech trzích. Nicméně nejvýraznější sezónní trendy nalezneme hlavně na komoditních trzích. A to i vzhledem k povaze jejich podkladových aktiv. A pak na akciových a indexových trzích.

Nejoblíbenější sezónní trendy

Jaké jsou nejlepší příklady sezónnosti? Celkově je můžeme rozdělit do několika skupin:

Kalendářní sezónnost: Zaměření se na opakující se události v kalendářních měsících, sezónní změny, svátky a opakující se události. 

  • Lednový efekt
  • Sell in May and go away / Prodej v květnu a zmiz z trhu
  • Santa Claus rally

Sektorová sezónnost: Zaměření se na určité odvětví či třídu aktiv po určitou dobu.

  • Zlato v letních měsících
  • Energie v zimních měsících
  • Maloobchodní společnosti a jejich akcie ve 4. čtvrtletí roku

Sezónnost na základě fundamentálních událostí: Zaměření se na konkrétní události, například na hospodářské výsledky firem, prezidentské volby atd.

  • Volební rok v USA
  • Sezónnost zisků technologických firem

Sezónnost v rámci týdne: Specifický přístup k vyhledávání vzorů a šablon, který porovnává výkonnost v jednotlivých obchodních dnech během týdne a víkendu.

Natgas a jeho sezónnost

 Jako jedna z praktických analýz nám pěkně poslouží sezónnost amerického zemního plynu – Natgas. Tento trh má v zásadě dva hlavní sezónní trendy růstu. První z nich je v jarních měsících, kdy se uzavírají kontrakty na léto. Druhý trend nastupuje na přelomu léta a podzimu jako příprava kontraktů na zimu.

Na obrázku níže vidíme cenový graf a pod ním histogram indikátoru sezónnosti. Zvýraznil jsem právě jarní tendenci růstu Natgasu. Toto období naklání pravděpodobnost ve prospěch longových obchodníků. Naopak shortaři by měli být v tomto období spíše konzervativní.

Pohled na předletní sezónnost na trhu se zemním plynem v USA

[Zdroj: xStation 5]

Stále je ale nutné pamatovat, že sezónnost není svatým grálem obchodování a cena vždy může jít i proti trendu. Nicméně díky sezónnosti je možné jednoduše určit směrovou tendenci, která nám může být velmi nápomocná.

Sezónnost je velký pomocník, ale není svatý grál

Historická sezónnost je velkým pomocníkem, ale obchodník musí vždy brát v úvahu aktuální náladu na trhu, která se může od analyzovaného historického období výrazně lišit. Jako příklad může posloužit efekt pandemie covidu-19 na komoditním trhu. Ten výrazně negativně dopadl na trh s ropou. Jiným příkladem může být začátek rusko-ukrajinské krize, jejíž poptávkový šok způsobil prudký nárůst cen amerického zemního plynu. Všechny tyto události částečně eliminovaly vliv sezónních trendů.

Sezónnost finančních trhů: Opomíjená strategie s vysokou úspěšností

A dále: Stejně jako všechny ukazatele a nástroje technické analýzy i sezónnost používejme ve spojení s dalšími analytickými technikami a nástroji fundamentální analýzy. Avšak platí, že i identifikací a analýzou opakujících se vzorců a trendů obchodníci zvyšují svou ziskovost a přijímají informovanější obchodní rozhodnutí. Prostě začleněním sezónnosti do obchodních strategií tradeři i investoři získávají významnou výhodu a zvyšují své šance na úspěch na trzích.

Vladimír Holovka, obchodní ředitel XTB

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here