Pojišťovny nabízejí pojištění pro OSVČ už i podle obratu

353

Pojištění pro OSVČ je v ČR věc problematická. Z průzkumů vyplývá, že velká část osob samostatně výdělečně činných buď vůbec není komerčně připojištěna, anebo nemá svoji pojistku správně nastavenou.

Jako důvod, proč OSVČ nemají sjednáno komerční životní pojištění, lidé často uvádějí, že nemohou pojišťovně doložit odpovídající měsíční příjem. Přičemž právě ten určuje parametry pojistné smlouvy a výši pojistného v případě pojistné události. Příjem, který přitom doložit mohou, jim zase neumožní dosáhnout na kvalitní pojistné plnění.

I když je věc komplikovanější, protože svoji roli v tom hraje i daňové zatížení OSVČ, řešení tu je. Na trhu jsou už i pojišťovny, které nabízejí sjednání pojištění pro OSVČ podle doložené výše obratu. Ne od doložení příjmu. Toto pojištění přitom nabízí pojistné krytí i do výše několika milionů korun. Běžně pak toto pojištění pro OSVČ vychází obdobně jako pojištění podle příjmu – cca od 500 do 1 500 Kč.

Jak nastavit pojištění pro OSVČ

Pojištění, na které by se měly OSVČ pak zejména soustředit, je vedle rizika úmrtí, invalidity, trvalých následků ( pokud pracují manuálně) zejména pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti. Má to ale i svá omezení. Nabídka se liší podle takzvané karenční doby, tedy období, kdy pojišťovna takzvaně neplní. Nejčastěji se jedná o varianty 14, 28 nebo 56 dnů.

V praxi to pak vypadá následovně. U pracovní neschopnosti s karenční dobou 28 dní, lze s penězi počítat až od 29. dne dále, což je vůbec nejčastější lhůta mezi pojišťovnami. Mezi nejčastější příčiny krátkodobé pracovní neschopnosti patří nemoci dýchací soustavy. Z dlouhodobějšího hlediska tvoří 15 až 20 % úrazy a z 30 % různá onemocnění zad, kloubů a podobně, která ale některé pojišťovny nemusí uznat.

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here