Spoření se státním příspěvkem: Jak vybrat peníze

27781
spoření se státním příspěvkem
Foto: FinTag.cz

Je více možností, jak a kdy si vybrat peníze z penzijního spoření se státním příspěvkem. Základ je vědět, zda chci peníze čerpat najednou nebo postupně. To platí pro staré penzijní připojištění i nové doplňkové penzijní spoření. Níže je pět možností, jak lze vybrat peníze ze spoření na penzi.

Čerpat peníze ze spoření na penzi se státním příspěvkem lze i předčasně:

Staré penzijní připojištění [transformované fondy] umožňuje takzvanou výsluhovou penzi, tedy výběr půlky naspořených prostředků po 15 letech spoření.

Nové doplňkové penzijní připojištění [účastnické fondy] toto neumožňuje, ale zase umožňuje vybrat peníze ze spoření se státním příspěvkem již po roce spoření/investování formou takzvaného odbytného. Což znamená zrušení smlouvy a sankce v podobě vrácení všech státních příspěvků a daňových úlev po celou dobu spoření.

[Při výběru touto formou člověk navíc zaplatí 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele. Pokud byly využívány také daňové odpočty, zpětně se dodaní.]

1. Datum výplaty se u transformovaných a účastnických fondů [ne]liší

Rozdíl je, že výplata u jednorázového vyrovnání či průběžné penze je u starého penzijního připojištění vázána na věk 60 let, u doplňkového penzijního spoření na státem určený věk odchodu do starobní penze 65 let.

Doplňkové penzijní spoření ale nabízí i takzvaný předdůchod. To je výplata dávky pět let před přiznáním starobního důchodu. Podmínkou pro výplatu je věk minimálně 60 let a doba spoření aspoň 5 let [tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků]. Při výběru peněz zaplatíte 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele.

Předdůchod z penzijního spoření lze čerpat již pět let před penzí

2. Jak vybrat peníze bez sankce

Při rozhodování, jak vybrat peníze z penzijního spoření se státním příspěvkem jsou nejdůležitějším parametrem individuální potřeby investora. Volit může mezi jednorázovou výplatou a pravidelnou rentou/výplatou. V tomto ohledu tedy nezáleží na tom, jestli si investor peníze vybere najednou, nebo postupně, ale jak s nimi naloží.

[V případě jednorázové výplaty nebo vyrovnání člověk zaplatí 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele.]

A: Starobní penze: U penzijního připojištění je pro výplatu podmínka věk minimálně 60 let a doba spoření alespoň 5 let [tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků]. Ve vyplácené částce jsou zahrnuty všechny vložené prostředky [státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a jejich zhodnocení]. Na rozdíl od jednorázového vyrovnání se nedaní příspěvek zaměstnavatele. Při výplatě starobní penze minimálně po dobu 10 let se nedaní ani výnos.

B: Výsluhová penze: U penzijního připojištění je potřeba mít výsluhovou penzi sjednanou ve své smlouvě. Nárok na ni vzniká po 15 letech placení penzijního připojištění [tj. po 180 zaplacených měsíčních příspěvcích]. Vybrat si lze až polovinu naspořených peněz, a to buď jednorázově nebo formou pravidelné penze.

C: Invalidní penze: U penzijního připojištění je vyplácena po přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity. Úspory člověk získá včetně zhodnocení a státních příspěvků. Může si je nechat vyplatit jednorázově nebo formou pravidelné penze.

Invalidní penzi lze čerpat i v doplňkovém penzijním spoření. V případě, že se člověk stane plně invalidním, může si peníze nechat vyplatit v podobě pravidelné renty [obdobně jako u starobní penze]. Podmínkou pro vyplacení je přiznání invalidního důchodu 3. stupně a délka spoření minimálně 3 roky [tj. 36 zaplacených měsíčních příspěvků]. Výplata není podmíněná věkem. Penze je vyplácena měsíčně po minimální dobu, třeba 3 let. Peníze člověk získá včetně zhodnocení a státních příspěvků a nedaní je.

D: Pozůstalostní penze: Nárok na pozůstalostní penzi u penzijního připojištění vzniká oprávněným osobám, které člověk ve smlouvě určil v případě, že zemře. Podmínkou je odvod příspěvků minimálně 3 roky [tj. 36 zaplacených měsíčních příspěvků] nebo po dobu stanovenou penzijním plánem. Doba výplaty penze se řídí konkrétními podmínkami uvedenými ve smlouvě.

Jak je to u doplňkového penzijního spoření

U doplňkového penzijního spoření lze vybrat peníze jednorázově i postupně. Podmínkou pro výplatu je věk minimálně 60 let a doba spoření aspoň 5 let [tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků]. Na rozdíl od jednorázového vyrovnání se nedaní příspěvek zaměstnavatele. Při výplatě minimálně po dobu 10 let se nedaní ani výnos. Což lze využít třeba u starobní penze na dobu určenou. Tam si člověk zvolí dobu nebo částku [min. 500 Kč], kterou si chce nechat pravidelně vyplácet a nevyplacené peníze by se mu přitom měly dále zhodnocovat…

Zajímavý je již zmíněný předdůchod – 5 let před 65 rokem věku. Ten se může hodit třeba lidem, kteří už těžko shánějí práci anebo už nechtějí dále pracovat. Podmínkou je, že musejí mít naspořeno dost peněz, aby z nich mohli čerpat.

Minimální doba čerpání předdůchodu jsou 2 roky. Stát za ně v tomto období hradí zdravotní pojištění a peníze jsou čerpány pravidelnou měsíční penzí z naspořených prostředků. Čerpání předdůchodu přitom nesnižuje ani vyměřovací základ pro výpočet starobního důchodu a peníze se dostanou ze svého spoření na stáří včetně zhodnocení a státních příspěvků. Při výběru se zaplatí 15% daň z výnosu s tím, že příspěvek zaměstnavatele se nedaní.

3. Varianta je i vybrat peníze postupně

A: Kdo si naspoří třeba 1,5 mil. Kč, může se rozhodnout pro variantu výplaty měsíční částky ve výši 6 250 Kč po dobu 20 let.

B: Anebo se může rozhodnout nechat si každý měsíc po dobu deseti let vyplácet 7 500 Kč na účet [celkem 900 000 Kč] a zbylých 600 000 Kč znovu investovat. Kupříkladu na dalších deset let.

[Při průměrném výnosu 5 % ročně bude mít po deseti letech na účtu takřka milion korun. A co s nimi udělá, je už jen na něm.]

4: Za naspořené prostředky si koupit doživotní rentu od pojišťovny

V praxi to znamená, že jen co v doplňkovém penzijním spoření peníze na stáří člověk dospoří/investuje a vybere, předá je pojišťovně, která mu bude vyplácet doživotní rentu. A za to jí také zaplatit ne bezvýznamný poplatek. Jestli je to výhodné? Záleží na podmínkách pojišťovny.

Postupnou výplatu naspořených peněz zajišťují vybrané pojišťovny licencované od ČNB. A to formou úhrady jednorázového pojistného pro doživotní penzi na přesně stanovenou dobu a výši důchodu. Podmínkou pro výplatu je věk minimálně 60 let a doba spoření alespoň 5 let [tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků].

5: Zdravé vědět, co se bude dít s naspořenými penězi v případě úmrtí

Možnosti jsou dvě: Do smlouvy uvést takzvanou obmyšlenou osobu, na kterou budou peníze převedeny po smrti spořicího. Anebo to neřešit a vše nechat na dědické řízení.

Jak ze spoření se státním příspěvkem dostat co nejvíce, respektive z nich co nejméně ztratit? Odborníci doporučují, aby lidé nevybírali všechny peníze v 60 letech najednou. Naopak by si měli nechat vyplácet rentu. Totiž jednorázový výběr je nevýhodný kvůli zdanění výnosů a příspěvků zaměstnavatele [neplatí u alespoň 10leté renty].

–RED–

2 KOMENTÁŘE

    • Protože čecháčci milují a volí socialisty. Všechny tyto výnosy jsou zdaněné dvakrát. Spoření, úroky, dividendy. Tupí voliči musí být něčím uplaceni a někde na to pan politik musí vzít, že.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here