Průměrné měsíční nájemné v Ostravě a okolí vychází i se službami na 9 997 Kč

2206

Vysoké ceny bytů i horší dostupnost hypoték nahrává nájemnímu bydlení. Nájemní bydlení tvoří celkem 22,4 % celkového bytového fondu v ČR. V budoucnu se očekává, že tento podíl poroste. Jak vypadá aktuální situace v Ostravě a okolí?

Na nájemní bydlení a obyvatele nájemních bytů v Ostravě, Havířově, Karviné, Frýdku-Místku a Opavě byl zaměřen výzkum společnosti Respond, který se uskutečnil letos v říjnu.

Z průzkumu vyplývá

  • Pro necelých 38 % respondentů je současný stav [nájemní bydlení] spíše nutným zlem, za kterým stojí především nedostatek financí na pořízení si vlastního bydlení.
  • Průměrné odhadované nájemné v Ostravě a okolí vychází i se službami na 9 997 Kč.
  • Nájemníci zmiňují zvedání cen bydlení a považují nájemné za předražené. Nejvíce nespokojených nájemců s výší nájemného je u skupin s nižšími příjmy, jako jsou penzisté nebo studenti.

Jak je to v Ostravě a okolí

Pro necelých 38 % respondentů je současný stav [nájemní bydlení] spíše nutným zlem, za kterým stojí především nedostatek financí na pořízení si vlastního bydlení.

„Počet lidí, kterým nájemní bydlení vyhovuje, roste s klesajícím věkem. Evidentní je to především u nejmladší generace ve věku 18 až 29 let. Tento jev je celospolečenský a lidem této generace, zvané Generace Z, je přisuzována v budoucnu zcela významná změna v přístupu k životním žebříčkům a hodnotám,“ vysvětluje Ondrej Gažík. Podle něj předpokladem v jejím případě bude žití v nájemních bytech běžné.

Pro necelou polovinu nájemníků [44,1 %] je nájemní bydlení výhodnou formou. Oceňují především skutečnost, že se nemusí o nic starat. Necelé čtvrtině pak na současném bydlení některé věcí vadí, ale o odchodu neuvažují,“ cituje výsledky výzkumu jednatel společnosti Respond Ondrej Gažík.

Nespokojená generace seniorů

Průzkum, který měřil i spokojenost se současným nájemním bydlením, přinesl i další zajímavé zjištění. Tím je, že nespokojení jsou zejména senioři, tedy lidé ve věku 60 a více let, případně 50 až 59 let.

Naopak ke spokojeným se řadí studenti či manažeři, případně střední věková kategorie nájemníků ve věku 40 až 49 let především v Ostravě-Porubě a v centru Ostravy. Velmi spokojených, spíše spokojených, nebo alespoň průměrně spokojených je celkem 89,1 % nájemníků.

Studenti nečekají: Zhruba pětina nájemníků [21,1 %] přiznává, že zvažuje variantu odchodu z nájemního bydlení. Často se však jedná o studenty, u kterých se dá předpokládat zakládání vlastních rodin apod.

Předražené nájemní bydlení

Z průzkumu vyplynulo, že průměrný reálný měsíční nájem v Ostravě a okolí vyjde i včetně úhrady služeb na 9 997 Kč. Aktuální hodnotu čistého nájemného odhadují respondenti na průměrných 5 756 Kč. K nájmu nájemci měsíčně platí v průměru cca 2 882 Kč za služby a dalších 1 350 Kč pak za ostatní platby. V průměru tedy za bydlení nájemci deklarují částku 9 997 Kč. Nejnižší nájemné bylo zaznamenáno u obyvatel Ostravy-Poruby. Vyšší částky pak u obyvatel Opavy, Ostravy-střed a Karviné 6.

Z věcí, které lidem vadí a kvůli nimž uvažují o odchodu z nájemního bydlení, jsou na prvním místě především ekonomické důvody. Nájemníci zmiňují časté zvedání cen za bydlení a považují nájemné za předražené. Nejvíce nespokojených nájemců s výší nájemného je u skupin s nižšími příjmy. To znamená důchodců či studentů.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here