Potravinové banky loni poskytly potraviny 100 000 lidem

332
potravinove_banky
Foto: Pixabay.com

V České republice aktuálně působí 15 potravinových bank. Ty odebírají z několika stovek obchodů potraviny, které by jinak skončily v odpadu. Potravinové banky tyto potraviny pak zdarma poskytují lidem v nouzi.

Tento rozsah práce nelze zajistit bez dotačních podpor státu,“ říká ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová. Podle ní potravinové banky při současném modelu fungování nedokáží být finančně soběstačné.

Co dělají potravinové banky

Potravinové banky jsou neziskové organizace a v České republice existují již od roku 1992. Potraviny získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů i producentů potravin.

„Hlavní činností potravinových bank je potravinová podpora obyvatel České republiky, kteří se ocitli v nouzi. Největší problémy mají převážně ženy – samoživitelky s dětmi a ženy starší 65 let, které žijí samy. Je tedy ještě stále velké množství lidí, kteří potravinou pomoc nevyužívá,“ vysvětluje Veronika Láchová.

Hlavním podporovatelem potravinových bank je Ministerstvo zemědělství. To dotacemi podporuje nejen jejich provoz, ale i potřebné investice jako jsou například automobily pro svoz a distribuci nebo vybavení skladů. Výše podpory činila v roce 2018 celkem 41 milionů korun.

4 200 tun potravin ročně

Loni potravinové banky shromáždily téměř 4 200 tun potravin. Hodnota potravin, které loni banky pomohly zachránit, byla cca 282 milionů korun. Banky dále ušetřily cca 30 milionů korun za likvidaci neprodejných potravin, které by mířily na skládku nebo do spalovny.

Potravinové banky loni spolupracovaly s 617 odběratelskými neziskovými organizacemi po celé ČR a potravinovou pomoc obdrželo přes 100 000 osob. Objem potravin darovaných od řetězců se v loňském roce ztrojnásobil. Jedná se o potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou dobou minimální trvanlivosti, poškozeným obalem nebo například špatným označením. 400 tun potravin darovali lidé ve veřejných potravinových sbírkách. Odhaduje se, že ročně se jenom v EU vyplýtvá asi 100 milionů tun potravin.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here