Alternativní taxislužby vstoupily na český trh před pěti lety. Podle aktuálního průzkumu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR [SOCR ČR] je i přes jejich častou kritiku vnímá většina Pražanů pozitivně. 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s výzkumnou agenturou IPSOS zmapoval, jakou reputaci mají alternativní taxislužby v Praze. Z průzkumu vyplynulo, že znalost a využívání alternativních taxislužeb v hlavním městě je vysoká.

„Drtivá většina Pražanů zná alternativní taxislužby a polovina z nich s nimi má za poslední tři roky přímou zkušenost,“ tvrdí prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

To podle něj potvrzují i další výsledky průzkumu. V případě výpadku městské hromadné dopravy by na naprostá většina dotazovaných zvolila některou z alternativních služeb. Důvodů je více.

Alternativní taxislužby jsou levnější

Hlavním zmiňovaným důvodem, proč Pražané alternativní taxislužby vítají, je nižší cena přepravy [to uvedlo 78 %], možnost platit kartou [52 %] a dostupnost služby [42 %]. Dále oceňují chování řidičů [32 %] a možnost hodnotit spokojenost s nimi [31 %].

 „Reputace pražské taxi dopravy je nejlepší za poslední roky a zdá se, že za celkovým zlepšením stojí především tlak alternativních přepravců. Právě ti před pěti lety přinesli nové standardy, kterými se nyní snaží řídit i některé tradiční taxislužby,” vysvětluje Tomáš Prouza.

Odkazuje i na výsledek průzkumu, ze kterého vychází, že tři ze čtyř Pražanů se shodují v tom, že alternativní taxislužby mají pozitivní vliv na celý přepravní trh.

Naopak s takzvaně běžnou taxislužbou mělo za poslední tři roky negativní zkušenost 18 % cestujících. Většinou se jednalo o nepřiměřené ceny či o nepřiměřeně dlouhou dobu jízdy.

Moderní technologie

Češi digitalizaci ekonomiky obecně fandí. Podle autorů průzkumu jsou lidé rádi, když mají možnost si svobodně vybrat i z více možností taxislužby. S případným zákazem alternativních taxislužeb by totiž nesouhlasily asi 3/4 Pražanů. Na druhou stranu respondenti vnímají rizika, která s sebou přinášejí nové technologie v taxislužbě.

„Lidé nejsou jednotní v názoru na to, zda by měly být odstraněny administrativní překážky pro to, aby se mohl člověk stát taxikářem. Otázku však neřeší pouze z pohledu zákazníka taxislužby, ale i čistě svého osobního. Přibližně čtvrtina Pražanů by totiž v případě své nezaměstnanosti uvažovala o práci pro alternativní taxi službu,“ vysvětluje ředitel komunikace agentury Ipsos Tomáš Macků.

Podle něj cca 15 % Pražanů schvaluje protesty tradičních taxikařů a firem proti alternativním taxislužbám. Tradiční zástupci taxikářů kritizují volnější podmínky pro provoz živnosti taxikáře u alternativních taxislužeb.

[Aktuálně je v přípravě nová legislativa, která určí nová pravidla hry pro české taxislužby. Průzkum se uskutečnil mezi 620 respondenty ve věku 18 až 65 let.]

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here