České firmy, které nakoupily nákladní vozy nad šest tun v letech 2004 až 2016 od předních evropských výrobců, mají možnost žádat o odškodné. Důvod je, že nákladní vozy nakoupily za ceny sjednané kartelovou dohodou mezi výrobci. Získat mohou až deset tisíc euro odškodného za každý nakoupený vůz.  

Žádat o odškodné mohou české firmy, které v uvedených letech nakoupily vozy výrobců Daimler/Mercedes-Benz, Volvo, Renault, MAN, Iveco, DAF a Scania. Nárok na odškodnění mají podle partnera americké advokátní kanceláře Hausfeld kvůli tomu, že za vozy zaplatily až o 20 % více, než by zaplatily, pokud by výrobci nespolupracovali v rámci kartelové dohody. Celkově by tak mohly mít české firmy nárok na odškodné ve výši necelých 850 milionů korun. Týká se to všech českých firem, které si v uvedených letech pořídily střední a těžká nákladní vozidla [od 6 tun přípustné celkové hmotnosti] prostřednictvím koupě, pronájmem s následnou koupí anebo leasingem.

Pro Českou republiku se počet dotčených vozů odhaduje na 32 500. Firmy, které se připojí k naší žalobě mohou získat až 10 000 eur odškodného za jedno nákladní vozidlo. To samozřejmě za předpokladu, že žaloba bude úspěšná,“ upřesňuje partner advokátní kanceláře Hausfeld Alex Petrasincu.

Dle jeho slov se k žalobě připojilo již více než 20 tuzemských firem, které splňují podmínky pro získání odškodného.

Kartelová dohoda byla prokázána

Hlavním argumentem pro odškodnění je skutečnost, že výrobcům Daimler/Mercedes-Benz, Volvo/Renault, MAN, Iveco, DAF a Scania byla prokázána kartelová dohoda Evropskou komisí. Ta je shledala vinnými, že v letech 1997 až 2011 vytvořili kartel nepřípustnými úmluvami o cenách u středních a těžkých nákladních vozidel. Dalším prohřeškem byla úmluva o společném postupu při zavádění a úhradě nákladů emisních norem EURO III až EURO VI. Uvedené firmy zaplatily v letech 2016 až 2017 na pokutách do unijního rozpočtu 3,8 miliardy eur.

Podle Alexe Petrasincua to ale nestačí. Nárok na odškodnění mají mít i zákazníci. Jejich celkový nárok přitom odhaduje na další až miliardu eur. Americká právní firma přitom již vymáhá odškodné ve dvou soudních přích, v nichž požaduje odškodnění u 160 tisíc nákladních vozů. Soudní spor běží v sousedním Německu, kde se například pokouší získat odškodné Německá pošta, která v uvedené době nakoupila 35 tisíc nákladních vozidel. K žalobě se přidávají ale i maďarské, italské, polské firmy, ale i firmy z dalších evropských zemí. Například polské firmy, které se prozatím připojily k žalobě, požadují odškodné u více než 50 tisíců nákladních vozů.

České firmy u německých soudů

Žaloba bude podána u německých soudů. A to z několika důvodů.

„Německé soudy mají nejen mnoho zkušeností z kartelových záležitostí, ale jsou také v rámci kartelu výrobců nákladních vozidel příslušné i pro poškozené ze všech zemí Evropské unie,“ vysvětluje Alex Petrasincu.

Dodává, že v Německu navíc trvá soudní řízení poměrně krátce a německé soudy jsou zkušenější s vyřizováním nároků na úhradu škod způsobenou kartelem.

Hromadná žaloba na výrobce nákladních automobilů není první žalobou ze strany americké advokátní kanceláře kvůli nekalým obchodním praktikám výrobců automobilů. Kancelář již podala v Německu hromadnou žalobu společně s internetovou platformou my-right.de, v níž zastupuje více než 100 tisíc majitelů aut koncernu Volkswagen. Domáhá se toho, aby byli i evropští zákazníci Volkswagenu odškodněni stejně jako jeho zákazníci v USA. Pokud by automobilka odškodnila evropské zákazníky stejně jako americké, musela by si připravit 40 miliard eur. [Žaloba požaduje, aby klient výměnou za vrácení automobilu obdržel plnou náhradu kupní ceny bez srážek za jeho používání.]

Šance na odškodné

Ve sporu o odškodnění u nákladních vozidel spolupracuje žalobce s německou firmou Financialright Claims. Ta je i administrátorem žaloby a spravuje internetovou platformu, přes kterou se poškozené firmy připojují k žalobě – http://www.truck-damages.com. [S registrací nejsou spojeny žádné náklady.]

„Firmám, které si v době trvání kartelové dohody pořídily nová vozidla de facto bezplatně zprostředkováváme přístup k soudu. Dáváme jim šanci, aby dostaly něco ze svých peněz zpět. Výhody to má zejména pro malé a střední firmy. Pro ně by bylo administrativně a finančně náročné soudit se o odškodné vlastními silami,“ vysvětluje Alex Petrasincu.

Upozorňuje přitom na to, že české firmy, které se chtějí připojit k žalobě, nemají otálet. Lhůta pro podání žádostí vyprší na konci tohoto měsíce.

Půjde přitom již o třetí žalobu o odškodnění vůči uvedeným výrobců za poslední tři roky. V roce 2017 a 2018 Financialright Claims a Hausfeld vznesly nárok na odškodnění u cca 160 000 nově zakoupených aut. Iniciativu dle vyjádření právní firmy podporuje sdružení ČESMAD BOHEMIA.

[Lhůta pro přihlášení vozidel z období 1997 až 2003 již skončila. Za toto období již nelze vymáhat nároky na náhradu škody.]

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here