Společnost Safe Diesel, která hájí české spotřebitele v kauze Dieselgate, rozšířila žaloby na koncern VW o 1 900 vlastníků dotčených vozů. Aktuálně tak zastupuje téměř šest tisíc klientů. Celková žalovaná částka nyní činí  1,3 miliardy korun.

Safe Diesel pro každého ze svých klientů nárokuje odškodné 220 000 korun. První soudní jednání je naplánováno na letošní 22. listopad. Majitelé dotčených vozů tak mají ještě cca dva měsíce na registraci k podání žaloby na koncern VW a uplatnění svého nároku. Učinit tak mohou na webové stránce Safediesel.cz. V ČR se prodalo cca 165 tisíc dotčených vozidel.

„Jsme rádi, že se konečně po čtyřech letech od vypuknutí skandálu začne u soudu projednávat samá podstata nároku českých spotřebitelů,“ říká advokát František Honsa z kanceláře BBH, která poškozené klienty v kauze zastupuje.

V USA Volkswagen vyplatil každému majiteli dotčeného vozu odškodné 5 100 až 10 000 dolarů a nabídl opravu či zpětný odkup těchto vozů. V Německu již koncern akceptoval pokutu ve výši jedné miliardy eur.

Chabá informovanost

František Honsa říká, že informovanost poškozených českých vlastníků vozidel je minimální. Jako jednu z příčin uvádí i nečinnost Ministerstva dopravy ČR [MD ČR]. To dle jeho slov za poslední tři roky projevilo minimální ochotu spolupracovat při hledání řešení emisní kauzy.

„Ministerstvo dopravy nepřijalo v souvislosti s emisní kauzou žádná opatření ani kroky k nápravě, ačkoliv vydalo stanovisko, že provoz dotčených vozidel ohrožuje životní prostředí,“ upřesňuje.

Kolektivní žaloba na VW není jedinou žalobou, jíž mohou využít čeští spotřebitelé. Z důvodu kartelové dohody a manipulace s emisemi běží i kolektivní soudní spor proti výrobcům nákladních vozidel.

Vlekoucí se soudy

Nárok na odškodnění českých spotřebitelů podle zástupců společnosti Safe Diesel potvrdilo rozhodnutí Městského soudu v Praze, konkrétně pak rozsudek z 29. listopadu 2017 [č. j. 10 A 119/2017-47], který potvrdil poškozování životního prostředí dotčenými vozidly.

V obdobném duchu se vyjádřil i Obvodní soud pro Prahu 8 v rozsudku z 22. března 2019. V něm mimo jiné konstatoval, že společnost Volkswagen Aktiengesellschaft uznala nároky českých spotřebitelů na odškodnění v kauze Dieselgate v hodnotě přes půl miliardy korun.

„Konkrétně se jedná o 2 435 spotřebitelů, jejichž nároky byly prostřednictvím společnosti Safe Diesel zažalovány do 7. září 2018. Nároky byly uznány ve výši 220 tisíc korun na jednoho zákazníka,“ upřesňuje František Honsa s tím, že celková suma odškodnění činila přesně 533 500 000 korun. A to včetně úroků z prodlení a s náklady na řízení.

Upřesňuje, že rozsudek je dosud nepravomocný a společnost Volkswagen se proti němu odvolala.

Aféra Dieselgate

Emisní skandál propukl před čtyřmi lety, když americká Agentura pro ochranu životního prostředí [EPA] oznámila, že v automobilech koncernu Volkswagen objevila zařízení, které dokáže ovlivnit množství vypouštěných emisí.

Více: Ani aféra Dieselgate neřeší znečištěné ovzduší

Německé státní zastupitelství podalo v souvislosti s emisní kauzou obžalobu proti vysokým manažerům koncernu Volkswagen. A to včetně bývalého předsedy představenstva Volkswagenu Martina Winterkorna. V žalobě vyčíslilo celkovou škodu způsobenou emisní kauzou na 78 miliard eur. Odškodnění se i proto dnes domáhají stovky tisíců vlastníků dotčených vozidel nejen v Česku, ale po celé Evropě.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here