Tuzemské penzijní fondy byly bez výjimky za tři čtvrtletí letošního roku ziskové. Transformované fondy [staré penzijní připojištění] peníze klientům zhodnotily o 2,4 miliardy korun. Účastnické fondy [nové doplňkové penzijní spoření] pak peníze účastníků zhodnotily o 4,1 miliardy korun.

„V průměru od začátku roku zhodnotily konzervativní fondy o 1,3 %, vyvážené o 7,6 % a dynamické dokonce o 13,6 %,“ říká prezident Asociace penzijních společností ČR Aleš Poklop.

Výsledky tak potvrzují, že nové účastnické penzijní fondy zhodnotí peníze účastníků penzijního spoření se státním příspěvkem více než staré transformované penzijní fondy. Rozdíl mezi těmito fondy spočívá v tom, že zatímco transformované fondy garantují účastníkům penzijního spoření se státním příspěvkem takzvanou kladnou nulu, to znamená, že nepůjdou do minusu, nové účastnické penzijní fondy [až na několik výjimek] tuto garanci neposkytují. Na druhou stranu ale mohou investovat do více rizikových aktiv a účastníkům penzijního spoření peníze více zhodnotit.

Penzijní fondy a aktuální počty

Se státním příspěvkem si v ČR ke konci třetího čtvrtletí spořilo na penzi ve III. pilíři důchodového systému celkem 4 445 245 lidí. To je o 8 237 účastníků více než na konci roku 2018.

„Zastavil se nám tak celkový pokles počtu účastníků ve III. pilíři. Přirozený úbytek účastníků v transformovaných fondech se v letošním roce zatím daří mírně překonávat přírůstkem v účastnických fondech,“ vysvětluje Aleš Poklop.

Počet účastníků doplňkového penzijního spoření narostl od začátku roku o 132 485 a dosáhl celkem 1 099 467 účastníků.

„Rostl i objem spravovaných příspěvků účastníků. Objem peněz v účastnických fondech k letošnímu 30. 9. dosáhl výše 54,8 miliardy korun,“ upřesňuje Aleš Poklop.

Dodává, že v transformovaných fondech vzrostly příspěvky účastníků na 420,9 miliardy korun. Což znamená, že celkem Češi mají ve III. pilíři uloženo 475,8 miliardy korun.

Bez zajímavosti pak není, že v letošním roce bylo k letošnímu 30. 9. v doplňkovém penzijním spoření uzavřeno celkem 12 622 nových smluv pro účastníky mladší 18 let. To znamená, že celkový počet těchto smluv dosáhl 55 815. Průměrný měsíční příspěvek přitom činil 474 korun.

Přispívají i zaměstnavatelé

V účastnických fondech od začátku roku 2019 přibylo 23 444 účastníků s příspěvkem zaměstnavatele na celkových 240 740 účastníků. Tento počet tak představují 22% podíl z celkového počtu účastníků doplňkového penzijního spoření. Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele ve 3. čtvrtletí 2019 činil 887 korun.

V transformovaných fondech čerpalo na konci letošního 3. čtvrtletí 2019 příspěvek od zaměstnavatele celkem 806 106 účastníků. To představuje 24 % z celkového počtu účastníků penzijního připojištění. Hodnota průměrného měsíčního příspěvku zaměstnavatele činila 824 korun.

Správa majetku fondů penzijních společností k 30. 09. 2019

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here