Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] vydalo katalog, v němž přináší ucelený přehled poskytovatelů a programů podpory pro malé a střední podniky [MSP] v roce 2020. Katalog shrnuje nabídku dotací z národních, operačních i celoevropských dotačních programů, ale i další druhy v Česku dostupné podpory MSP.  

Katalog bude k dispozici v tištěné podobě na akcích pořádaných ministerstvem průmyslu a obchodu. Dostat se k němu lze také prostřednictvím poboček Agentury pro podnikání a inovace a agentur CzechTrade a CzechInvest. K dispozici je i elektronicky na stránkách MPO.

Dotace a další druhy podpory pro MSP

V současné době existuje v ČR široká paleta programů, které MSP podporují prostřednictvím grantů, dotací, finančních nástrojů i rozličných nefinančních opatření. Celkově je tato podpora roztříštěna mezi mnoho poskytovatelů a zprostředkujících subjektů, přičemž dosud neexistoval žádný souhrnný přehled, který by všechny formy podpory mapoval.

A právě proto jsme připravili Komplexní přehled poskytovatelů a programů podpory pro malé a střední podniky. Podnikatelům poslouží jako orientační pomůcka pro výběr vhodného programu podpory k zajištění jejich dlouhodobého roz­voje a prosperity,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček [za ANO].

Zároveň se vyjádřil, že vnější podpora MSP je velice důležitá už třeba jen proto, že malé a střední podniky jsou mimořádně citlivé na ekonomické výkyvy. Často se dostávají do existenčních potíží a zejména v prvních letech své existence jsou náchylné k zániku.

„Také platí, že zatímco větší firmy si mohou dovolit dát více finančních prostředků do inovací a systematického zvyšování přidané hodnoty, u MSP to bývá s investicemi složitější. Proto je jejich podpora mimořádně důležitá a je jednou ze stra­tegických priorit ČR,“ uvedl.

Co je v katalogu

Katalog Komplexní přehled poskytovatelů a programů podpory pro MSP / 2020 je rozčleněn podle jednotlivých poskytovatelů s upřesněním konkrétní výše podpory. V katalogu je shrnuta podpora v gesci následujících institucí:

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo zemědělství
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Ministerstvo dopravy
 • CzechTrade
 • CzechInvest
 • Technologická agentura ČR
 • Evropská komise
 • Česká exportní banka, a.s.
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
 • EGAP – Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
 • Burza cenných papírů Praha
 • Mezinárodní visegrádský fond
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Vysoká škola ekonomická v Praze

V katalogu nechybí přímý kontakt na poskytovatele podpory či odkazy na poskytovanou podporu. Ty ale nejsou bohužel vždy, jak zjistil Fintag.cz, funkční. Například u newsletteru CzechTrade s denním přehledem zahraničních obchodních příležitostí je uveden nefunkční odkaz pro objednávku. To samé platí i u nabídky Aktualit ze světa, jež mají přinášet aktuální informace včetně rad pro obchodování se zahraničními firmami od ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade. I zde je nefunkční odkaz. Na druhou stranu i v těchto případech je v katalogu uvedeno telefonní číslo nebo e-mail, kde se lze na druh podpory informovat.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here