U pojištění rizika živelních pohrom hraje roli i síla větru

425
pojisteni_rizika_zivelnych_pohrom
Foto: Pixabay.com

Přes dvacet tisíc případů poškození majetku způsobila v ČR podle odhadů bouře Sabina. Sabininy větry ničily střechy, obložení, zahrad, ploty nebo auta. Odborníci z Vasenaroky.cz varují před výlukami u pojištění rizika živelních pohrom, které si pojišťovny do smluv rády dávají, aby nemusely vyplatit pojistné plnění.

Jedním z hlavních důvodů, kdy pojišťovny nevyplácí pojistné plnění, jsou výluky z pojištění. U pojištění nemovitosti proti vichřici [pojištění rizika živelních pohrom] se může jednat o škodu, kterou způsobil vítr nedosahující síly vichřice.

V případě ochrany proti riziku poškození majetku v důsledku silného větru pojišťovny ve výlukách často jasně vymezují intenzitou větru. Definice vichřice je u většiny pojišťoven proudění větru o rychlosti alespoň 75 km/h. Například AXA pojišťovna je ještě mírnější a tuto hranici má jako 60 km/h.

„Když vítr o rychlosti 70 km/h strhne střechu nemovitosti, může pojišťovna v závislosti na pojistných podmínkách a výlukách z pojištění pojistné plnění zamítnout právě z důvodu nedosažení síly vichřice,“ říká advokát Petr Novák.

Například v případě pojištění proti poškození nemovitosti silným větrem tak může záležet na tom, na jakou sílu větru je pojištění sjednáno. Rozsah pojištění totiž může být omezen pouze na vichřici.

Pojištění rizika živelních pohrom a síla větru

Pojistné podmínky mohou dále obsahovat i vlastní definice pojmů. Některé pojištění se tak nevztahuje na škodu způsobenou větrem o síly vichřice, ale má v podmínkách jasně definováno, že vyplácí škodu způsobenou větrem až například od 120 km/h.

„Pokud by v druhém zmíněném případě byla například při větru o síle 110 km/h poškozena střecha, pojišťovna by vyplacení pojistného plnění mohla zamítnout,“ vysvětluje Petr Novák.

V případě pojištění proti škodám způsobených živelnými pohromami proto doporučuje věnovat péči samotnému uzavření pojistné smlouvy. Tedy si především důkladně prostudovat pojistné podmínky a seznámit se především s rozsahem pojištění a již zmíněnými výlukami.

Ideální je do pojištění zahrnout i pojištění odpovědnosti. To proto, když by se například stalo, že pojištěnci při silných větrech uletí hliníkový skleník, altán, často trampolíny či jiný kus zahradního vybavení přímo na dům souseda a poničí ho. I zde je ale třeba dávat pozor na to, co je ve smlouvě, protože pojišťovna bude zkoumat, nakolik důkladně byl onen “letící předmět” zajištěn a jakou rychlostí tou dobou vítr foukal.

Jak se pojistit proti živelním pohromám

Zdaleka ale nejde jen o rychlost větrů, výluky, dostatečnost zabezpečení nemovitosti, rozsah pojistného plnění či definici podmínek pojistného plnění. Zásadní chybnou může být i špatná volba pojistné smlouvy.

„Je nutné rozlišovat dvě kategorie, a to pojištění nemovitosti, kdy je pojištěna samotná stavba, její zdi, okna a podobně, a pojištění domácnosti, kdy je pojištěn vnitřní prostor stavby a vybavení domácnosti,“ vysvětluje advokát.

V případě poničení střechy by tak pojištění majetku pravděpodobně nebylo dostačující. Myslet je třeba i na pojištění aut a motorových vozidel. I na tě totiž může při silném větru spadnout strom. Při uzavírání pojistné smlouvy je proto i naprosto zásadní nezamlčet skutečnosti, které by mohly být rozhodné při případné pojistné události. Může se právě jednat o skutečnost, že se v blízkosti nemovitosti vyskytují vzrostlé stromy.

Jak nahlásit pojistnou událost

Při škodné události je zapotřebí zabránit vzniku dalších škod. To znamená, zabezpečit majetek před dalším poškozením. Například při poškození střechy je nutné, jakmile to bude možné, střechu provizorně zakrýt. To proto, aby v případě deště nebyly poškozeny i vnitřní prostory budovy.

V případě nezabezpečení by následně vzniklá škoda již nebyla škodou vzniklou při živelné pohromě, na kterou se vztahuje pojištění. V neposlední řadě je vždy nutné škodu zdokumentovat a bez zbytečného odkladu ji nahlásit pojišťovně.

„Pokud následně klient shledá, že jeho pojistné plnění bylo odepřeno neoprávněně, může být řešením vyhledání právní pomoci. Případně se obrátit na příslušné soudy,“ říká Petr Novák.

U pojištění bytů a domů odborníci dále upozorňují na problematičnost takzvaných letitých smluv. Jejich pojistné částky již dávno přestaly odpovídat cenám stavebních materiálů i prací. Ty smlouvy je tedy třeba aktualizovat.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here