Státní dluh České republiky v poměru k hrubému domácímu produktu [HDP] loni meziročně klesl z 30,5 % na 29 %. Konkrétně o 43 miliard korun [12,1 p. b.]. Loni došlo u státního dluhu i k úspoře na úrocích. A to ve výši 1,2 miliardy korun. Vyplývá to ze Zprávy o řízení státního dluhu ČR v roce 2019 Ministerstva financí ČR [MF ČR].

Čistě ve finančním vyjádření státní dluh loni stoupl o 18,2 miliardy korun na 1,640 bilionu korun. Na každého Čecha tak hypoteticky připadá dluh zhruba 153 500 korun. Jiný příběh ale je státní dluh vůči HDP, který klesá již šestým rokem v řadě. Podle MF ČR má na poklesu státního dluhu vůči HDP zásluhu efektivnější řízení likvidity státní pokladny. Dále pak zapojování jejích disponibilních zdrojů do krytí potřeby financování státu. I stabilní ekonomický růst a zodpovědná rozpočtová politika.

„Za jednoznačné pozitivum považuji skutečnost, že státní dluh v absolutním vyjádření zůstává stabilizován a v poměru k HDP setrvale klesá. […]  Skvěle si vedeme i z hlediska vládního sektoru jako celku, tam jsme už od roku 2017 zemí se čtvrtým nejnižším relativním zadlužením v EU. Toho si všímají renomované ratingové agentury, které i v loňském roce udílely naší zemi vynikající hodnocení,“ uvedla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová [ANO].

Státní dluh zahrnuje jak dluhy vládních institucí, tak i dluhy obcí, krajů, vládních příspěvkových organizací, státních fondů a zdravotních pojišťoven. Je klíčovým dluhem pro určení celkového zadlužení České republiky. V tomto ohledu ekonomové České bankovní asociace při svém nedávném představení výhledu HDP pro letošní rok uvedli, že letos [dobré] municipální hospodaření [kraje a obce] už v prognózovaném horizontu nebude totlik vyrovnávat schodky v hospodaření centrální vlády.

Státní dluhopisy v hodnotě cca 309,4 mld. Kč

Hrubá výpůjční potřeba státu, jejíž hodnota loni činila 309,4 miliardy korun, byla financována zejména prostřednictvím prodeje státních dluhopisů na domácím dluhopisovém trhu.

„Hrubá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů denominovaných v domácí měně na primárním a sekundárním trhu činila 255,2 miliardy korun. To představuje téměř stejnou výši hrubé emise jako v předchozím roce,“ uvádí v tiskové zprávě mluvčí MF ČR Michal Žurovec.

Podle úřadu průměrný výnos do splatnosti prodaných státních dluhopisů v roce 2019 činil 1,82 % p. a. a průměrná doba do splatnosti 11,1 roku. To podle MF ČR znamená, že i navzdory květnovému navýšení 2T repo sazby ze strany České národní banky z 1,75% p. a. na 2,0 % p. a. byly střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy prodány za nižší výnos a při delší zbytkové době do splatnosti než v předchozím roce.

Hospodaření státní pokladny

Čisté příjmy z operací v rámci řízení likvidity státní pokladny činily v roce 2019 celkem 3,7 miliardy korun. To je o 1,4 miliardy korun více než v předchozím roce. Nejvyšší podíl na tomto nárůstu měli podle MF ČR investiční operace v rámci řízení likvidity korunové státní pokladny. Kdy loni vlivem růstu základních úrokových sazeb České národní banky [ČNB] oproti roku 2018 došlo k navýšení výnosů o 1, 6 miliardy korun prostřednictvím operací s použitím zástavy střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů. Dále pak státních pokladničních poukázek a poukázek ČNB a krátkodobých investic ve formě depozitních operací. Souhrn příjmů státního rozpočtu z operací v rámci řízení likvidity státní pokladny, zapůjčování státních dluhopisů a z titulu výpůjčních operací se záporným výnosem činil celkem 3,9 miliardy korun, což je o 1,6 miliardy korun více než v roce 2018.

Úspora na obsluze státního dluhu

Podle zprávy MF ČR v prostředí klesajících výnosů státních dluhopisů [zejména na dlouhém konci výnosové křivky] došlo loni k poklesu čistých úrokových výdajů na obsluhu státního dluhu. A to o 1,2 miliardy korun oproti roku 2018. MF ČR přitom uvedlo, že díky vhodnému časování emisní činnosti a pružné reakci na vývoj na finančních trzích dosáhlo úspory na čistých výdajích na obsluhu státního dluhu ve výši 6,9 miliardy korun. To oproti původně schválenému rozpočtu. Díky tomu tak loni mohlo převést do jiných rozpočtových kapitol prostředky v celkové výši šesti miliard korun formou rozpočtových opatření.

Státní dluhopisy Republika v hodnotě 10,4 mld. Kč

MF ČR ve své zprávě dále zdůraznilo, že loni navázalo na úspěšný projekt prodeje státních dluhopisů občanům, když při příležitosti výročí 100 let vzniku Československa spustilo přímý prodej tzv. Dluhopisu Republiky. Občané ve čtyřech upisovacích obdobích nakoupili šestileté reinvestiční, proti-inflační a fixní státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 10,4 mld. Kč. A to prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu anebo na pobočkách smluvních distributorů.

„Ministerstvo kladlo důraz na minimalizaci distribučních nákladů, když vybrané emise bylo možné upsat pouze přes elektronický přístup,“ uvádí Michal Žurovec.

Podle něj výnosy do splatnosti Dluhopisu Republiky byly stanoveny na tržní úrovni. A tedy nezatěžují tak výdaje na obsluhu státního dluhu více, než případná emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů se stejnou dobou do splatnosti. Státní dluhopisy bylo možné upsat každý den v rámci jednotlivých upisovacích období. Ta na sebe plynule navazovala. Emise byly vydávány čtvrtletně ve stanovených intervalech.

–RED–

Vývoj státního dluhu
Rok Státní dluh [v mld. Kč]
1993 158,8
1994 157,3
1995 154,4
1996 155,2
1997 173,1
1998 194,7
1999 228,4
2000 289,3
2001 345,0
2002 395,9
2003 493,2
2004 592,9
2005 691,2
2006 802,5
2007 892,3
2008 999,5
2009 1178,2
2010 1344,1
2011 1499,4
2012 1667,6
2013 1683,3
2014 1663,7
2015 1673,0
2016 1613,4
2017 1624,7
2018 1622,0
2019 1640,2

Zdroj: MF

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here