Andrej Babiš je fenomén, naše současná realita, tvrdí KSČM

1416
KSČM Leo Luzar
Foto: KSČM

Koaliční vláda Andreje Babiše by za současných podmínek nebyla možná bez podpory 15ti poslanců Komunistické strany Čech a Moravy [KSČM]. Co za to komunisté dostávají a jakým způsobem s premiérem Babišem a jeho vládou spolupracují, se FinTag.cz zeptal prvního místopředsedy poslaneckého klubu KSČM a někdejšího místopředsedy KSČM Lea Luzara.  

Jak úzce KSČM spolupracuje s vládou Andreje Babiše?

Spolupráce je ve formátu tolerance. Pravidelně se nescházíme. Ani nechodíme na uzavřená jednání v rámci vládní koalice. Neúčastníme se ani žádných jiných koaličních jednání. My jen zůstáváme na svých zásadách a bodech našeho programu. Ty si hlídáme. Je mnoho věcí, které si s hnutí ANO dojednává ČSSD, ale to jde mimo nás.

V praxi to mnohdy vypadá, že zatímco ČSSD vůči ANO zastává roli opozice, KSČM zastává koaliční roli. Proč?

Nechci sahat ČSSD do svědomí, zvolila si formu vládní konfrontace. My jsme zvolili formu řešení úkolů per partes. To znamená, že řešíme věci, jak přicházejí. A ty se snažíme ovlivňovat dle našeho volebního programu. Ten není tajný, všichni k němu mají přístup. A to je ta nejlepší kontrola. A důležitý je uzavřený Toleranční patent mezi námi a hnutím ANO 2011. Jeho body jsou pro nás klíčové.

V patentu je, že KSČM bude své návrhy předkládat prostřednictvím svých poslanců a vláda nebude blokovat jejich projednání. A dále, že je na poslancích ANO, jak budou pro tyto návrhy hlasovat. Jaké návrhy prosazujete výměnou za vaší toleranci?

Například revizi církevních restitucí.

Jaké další?

Je to třeba rozvoj jaderné energetiky. Ten máme zájem prosadit, stejně jako většina sněmovních stran. Také máme určité činnosti ohledně zahraniční politiky. To je třeba oduznání Kosova. To se přímo dotýká migrační krize, rozvolňování unie, problémů spojených s balkánským přístupem. Ten byl obecně zvolen ze strany ČR i EU nešťastně.

Oduznání Kosova a brexit

Premiér Andrej Babiš jasně řekl, že Kosovo se oduznávat nebude.

Toto vyjádření jsem nezaznamenal. My máme oduznání Kosova připraveno jako návrh, který se budeme snažit prosadit. A žádný premiér by neměl předjímat rozhodnutí sněmovny.

Není oduznání Kosova v rozporu s členstvím ČR v NATO?

Když by to byla pravda, Slovensko už není v NATO. Slovensko Kosovo neuznalo a je člen Severoatlantické aliance.

Nenarazíte s oduznáním Kosova na rozdílný pohled politiky EU?

Kosovo je silné téma pro Evropu. A ta ho musí řešit. Důvod je, že je to právě EU, kdo drží Srbsko v nejistotě jak, co se týče Kosova, tak v případě jeho budoucího členství v EU. A na druhé straně je to právě Srbsko, které na svých hranicích zadržuje obrovské množství migrantů do Evropy. Tady se neustále mluví o Turecku, ale zapomíná se na Srbsko, které zadržuje migranty do Evropy jen vůlí srbské vlády.

Zmínil jste rozvolňování Evropské unie, máte na mysli brexit?

Ano. EU se musí vyrovnat s brexitem, to je velké téma. A zatím nikdo neví, jak bude vypadat další jednání s Británií o budoucích podmínkách vzájemných vztahů mezí EU a Británií. Zda bude úspěšné, nebo se zadrhne.

Vnímáte brexit i jako politický problém, nebo ho vnímáte hlavně jen jako technicistní problém, jak uspořádat odstupové dohody?

Samozřejmě, že jde o politický problém.

KSČM a možné vypovězení tolerance

Existují nějaké body, kde se s vládou Andreje Babiše neshodnete? Případně body, které by mohly znamenat vypovězení vaší tolerance jeho vládě?

Ano, jsou to změny v sociální oblasti. Pokud se vláda bude chovat asociálně, zvážíme naší další toleranci. Jakékoli omezování v sociální oblasti by mohlo být tou příslovečnou jiskrou, která by nás přiměla k vypovězení tolerance.

Obracejí se na vás další politické strany, ale třeba i třetí strany, když chtějí přesvědčit vládu, hnutí ANO, o nutnosti svých návrhů zákonů?

My tuto vládu pouze tolerujeme, nejsme člen koalice. Návrhy, změny, zákony, jak jsem již řekl, řešíme, jak přicházejí. Návrh od návrhu. A je-li to v našem zájmu, jednáme i s dalšími stranami a subjekty. To je běžná parlamentní kultura. Je-li to v našem zájmu, jednáme se všemi devíti parlamentními stranami.

Jak silní v tom jste vzhledem k vaší toleranci vlády?

Důležitost našich patnácti poslaneckých hlasů je stejně významná, jako byla, když se sestavovala vláda. Navíc ani nevidím snahy ze strany pravicových stran, popřípadě České pirátské strany, se přibližovat k politice Andreje Babiše.

Jak hodnotíte kvality současné vlády?

Je to velice ambiciózní vláda, jejíž ambice jdou někdy nad rámec reality.

Co přesně máte na mysli?

Investiční plán, snahy vytvářet superministerstva superministry. Hledání zázračných manažerů, ale i netradičních postupů, které nevedou k cíli.

Týká se to i sociální oblasti, kterou uvádíte jako pro KSČM klíčovou?

Ne, jsem rád, že si vláda Andreje Babiše uvědomuje, že pro nás je sociální oblast dominantní. Což je docela logické. Zde se KSČM například aktivně účastní jednání Komise pro spravedlivé důchody. Jsme rádi, že se nám v této věci podařilo prosadit dřívější odchod do penze u náročných profesí. To jsme dlouhodobě prosazovali. Už v minulosti. V otázce penzí máme jasný náhled na věc a účinně brzdíme představy některých vládních úředníků.

Jaké třeba?

Posilování a rozšiřování soukromého III. pilíře důchodového systému. Tendenci prodlužovat věk odchodu do penze.

Zásluhy na předčasném odchodu do penze bez ponížení penze u náročných profesí, které zaplatí zaměstnavatelé, si ale připisuje i ČSSD. Jak blízko máte ve věcech, které prosazujete, k sociální demokracii?

Ve Sněmovně zasedáme s ČSSD vedle sebe, máme tedy bezprostřední osobní kontakt. To je dobré. Jinak ale máme velký problém s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem za ČSSD, který razí svou vlastní vizi zahraniční politiky, aniž by dbal i kritických hlasů.

Kde konkrétně?

Můžeme mluvit o Ukrajině, o zmíněném Kosovu, o bezpečnostních otázkách nebo jeho politice vůči Číně.

V čem chybuje ministr Petříček v případě Ukrajiny?

Žádáme, aby se na Ukrajině dodržovaly minské dohody. Jasně požadujeme diplomatickou formu řešení, protože nechceme další eskalaci problému. Totiž Ukrajina byla již před vypuknutím konfliktu s Ruskou federací rozparcelována mezi oligarchy a zájmové skupiny ze zahraničí. A my dnes už známe konkrétní firmy, které stojí za současnou nedobrou situací Ukrajiny. Mně osobně je to velice líto, ale bez střízlivého pohledu na věc a vrácení se k jednání, není problém Ukrajiny řešitelný. Velké naděje se vkládají do nového prezidenta Ukrajiny, ale i ta zůstávají na půli cesty. My očekáváme další kroky, ale ty nepřicházejí. A to bohužel ani od ministra Petříčka.

Počítám, že jako letitý komunista, budete na straně Ruska, nikoli třeba Spojených států, které jsou na Ukrajině velice aktivní. Počítám správně?

Já jsem v této věci, jak už jsem řekl, pro střízlivý náhled. Ale když už se ptáte. Kdo myslíte, že je podle světových médií největší zlo?

Když to říkáte vy, komunista, tak nejspíš USA.

Ne. Kdo myslíte, že má podle světových médií na svědomí třeba brexit?

Tipoval bych si, že politika EU…

Ne, podle světových médií to byl Putin.

Jak to prosím vás?

Protože Putin dle světových médií rozdělil Evropu a zavinil brexit. I zvolil Donalda Trumpa. A to znamená, že Putin je největší hybatel všeho zlého, co naší euroatlantickou společnost potkalo. Samozřejmě to říkám jako žert. Podle mě si lidé již velice zřetelně uvědomují, že v případě Ukrajiny se jedná o geopolitickou hru a snahu o opětovné vytvoření bipolárního světa. A to pod heslem, že když byl svět na pokraji války, nám se žilo vůbec nejlépe.

Tolerance vlády je čistě pragmatická

Při sestavování vlády Andrej Babiš jasně řekl, že nepůjde do koalice s KSČM a SPD. Vnímáte to tak, že KSČM je stále tou stranou, s níž se ve slušné společnosti nepočítá? Mířím tím na minulost vaší strany.

Každá politická strana s historií skoro sto let, má své světlé a temnější období. Otázka voliče je samozřejmě otázka budoucnosti. My jsme se jasně a zřetelně k naší minulosti vyjádřili v letech 1989, 1990, 1991 a dokumenty o tom, které jsou zveřejněné na našem webu, jsou neustále platné. Že určité skupiny osob nás nemusejí mít rády, tomu rozumím, ale my hledíme do budoucnosti a hájíme zájmy těch neprivilegovaných v této zemi. A těch je bohužel po 30 letech čím dál více. No a co se týče výroků pana premiéra Andreje Babiše, možná by stačilo, pokud by se ohlédl za minulostí a uvažoval v reáliích dneška.

Nemáte pocit, že vaší tolerancí jeho vládě, jste jím byli tak trochu zneužiti, když s vámi jinak nechce nic mít?  

Rozhodně ne! Naše tolerance jeho vlády je čistě pragmatický postup. Když bychom jeho vládu netolerovali, měli bychom zde mimořádné volby a výsledek by mohla být jasná pravicová vláda. A tu si nikdo nepřeje. Druhá rovina je, že díky naší toleranci můžeme velice efektivně vládu tlačit do našich levicových témat. A podívejte se i na předvolební sliby hnutí ANO. I z nich lze vidět, jak ten pravicový čertík stále vystrkuje růžky z krabičky.

Jak v tomto ohledu hodnotíte politiku ODS, která dlouhodobě bubnuje na poplach proti tomu, že vládu Andreje Babiše držíte u moci, vy komunisti, ale svou politikou neúčasti na vládě, je za tento stav spoluodpovědná?

Současná politika ODS je charakteristická jednoduchými populistickými hesly. Hesly vyprázdněnými a dle mého názoru i hesly značně zpozdilými. A jsou to hesla typu, vše pro podnikatele, jen podnikatelé jsou solí ekonomiky národa, zásluhovost je kritériem důstojného života. To je na nic. Jako by v ODS zapomněli, že ne každý má a měl stejnou startovací čáru do života. To jsou základní rozdíly mezi námi a ODS. A to i ve vztahu k spolupráci s vládou Andreje Babiše. A rád bych dodal, že když ODS vytýká hnutí ANO vládu s podporou KSČM, zapomíná, že to byla právě ODS, která tady roky vládla s podporou kmotrů a tunelářů. Což bylo pro občany rozhodně horší, než je současný stav. A ještě doušek: I díky našemu přičinění vláda Andreje Babiše přispívá k tomu, že se tu odhalují hříchy minulých pravicových vlád.

Které konkrétně myslíte?

Například církevní restituce. Ale je to i ztráta kontroly nad vodním hospodářstvím v Česku. To my chceme znovu vrátit do českých rukou.

Jak?

Odkupem, vstupem do společností, které v Česku vodohospodářskou infrastrukturu spravují. Ano, bude to stát peníze, ale je to strategická věc. A nejen to. Máme silný zájem podílet se na surovinové politice státu. To se týká třeba horního zákona, zákona o využití nerostného bohatství. To je třeba věc lithia.

Kauza těžby lithia ale byla zrovna kauzou ČSSD… Vraťme se, prosím, k vládě Andreje Babiše. Tolerujete ji, tlačíte přes ní své zájmy, co ale případný střet zájmů premiéra, když už hájíte ty zájmy neprivilegovaných vrstev. Jak toto posuzujete?

Střet zájmů má svou definici a v mnohém ho u premiéra můžeme spatřovat. Minimálně v jeho bývalém rozsáhlém vlastnictví. Také je ale třeba říci, že toto není věc nikterak neznámá. A on se s tím, že patří mezi miliardáře, nikdy netajil. Tedy, abych tak řekl, voliči, kteří ho zvolili, měli veškeré dostupné informace, a přesto ho zvolili. Nám se samozřejmě nemusí líbit, že miliardář vládne ČR, ale znovu, to je jen důsledek vlád ODS, která to umožnila.

Ano, to je velice dobrý argument…. Přesto nyní bude například Ministerstvo zemědělství žalovat kvůli dotacím pro zemědělce EU. A to se týká i dotací Agrofertu, které nyní procházejí auditem Evropské komise. Nemáte pocit, že tady ČR doplácí na zájmy firmy, která za čas bude znovu patřit Andreji Babišovi? A to zvlášť za situace, když se nyní jedná o budoucím rozpočtu EU?

Načasování té žaloby mi nepřijde šťastné. To je pravda. Ministerstvo zemědělství ale mělo v této věci EU žalovat již dávno. Totiž není žádným tajemstvím, že dotace do zemědělství jsou neférově nastavené a nečinnost našeho ministerstva v této věci byla pro mnoho našich zemědělců likvidační.

Uvedl jste, že se vám nelíbí snaha o superministry. Co vám konkrétně vadí na sloučení funkce ministra průmyslu a obchodu a dopravy v případě vicepremiéra a ministra Karla Havlíčka [za ANO]?

Osobně to považuji za velice nešťastné. A to kvůli tomu, že oba tyto rezorty před sebou hrnou velmi závažné problémy, jejichž vyřešení je důležité pro naši budoucnost.

Co přesně myslíte?

Když se podíváte na plánovaný rozpočet, tak hlavní přísun investic půjde do oblasti dopravy. To je obrovský úkol. Ministerstvo průmyslu a obchodu zase řeší problematiku energetiky a surovinové politiky. S ohledem na to já prostě nevěřím tomu, že z dlouhodobého hlediska je zvolený postup pana premiéra dát tyto věci na bedra jednomu člověku správný. Nelíbí se mi jeho tvrdohlavé lpění na jednom superministru, případně superministerstvu.

Andrej Babiš je naše současná realita

Řekněte mi, prosím, ve kterém roce jste vstoupil do komunistické strany?

O vstup do strany jsem jako mladý člen Svazu socialistické mládeže [SSM] zažádal v roce 1984, v roce 1986 jsem se stal členem. Své členství ve straně jsem nikdy nepřerušil a do aktivní politiky jsem vstoupil v roce 1990 jako zastupitel městské části.

Nevadilo vám, že jdete do strany, která v mnoha ohledech zdevastovala tuto zemi?

Víte, já byl člověk, který byl plný ideálů a snahy věci zlepšit. Velice jsem se třeba zajímal o hnutí Brontosaurus, jež bylo předchůdcem dnešních ekologických aktivit a organizací. SSM navíc byla organizace, která neustále něco organizovala. Logickým vyústěním byl vstup do KSČ, jejímž prostřednictvím se dalo mnoho věcí ovlivnit. Mně osobně na tom třeba imponovalo, že mohu na schůzi KSČ vytknout řediteli podniku, v němž jsem pracoval, což byly Ostravsko karvinské elektrárny, věci, které se mi nelíbily. A ještě mu přitom tykat. A už jen tím třeba ovlivňovat pracovní podniky.

Proč jste v KSČ setrval i po roce 1989?

Samozřejmě, že jsem po roce 1989 přemýšlel o tom, jak dál. Zákon ukončil členství strany v podnicích. Navíc vyplavalo na povrch mnoho informací ohledně historie KSČ. To mě samozřejmě také nenechávalo chladným.

To chápu, ale co vás přimělo v KSČ zůstat?

Já vám to řeknu docela přesně. To, co mě přimělo, že jsem ve straně zůstal a podílel se na vzniku a budování KSČM, bylo to, že jsem viděl mnoho lidí, kteří byli před rokem 1989 ti „nejnej“ komunisté, ale najednou ti všichni “nejnej” komunisté přecházeli do Občanského fóra. A všechno spojené s KSČ a minulostí začali pomlouvat, jako by se na tom nepodíleli. Tehdy jsem si uvědomil, co znamená slovo kariérismus.

Znovu se vás zeptám na to samé, nevadilo vám, že zůstáváte ve straně, která v mnoha ohledech zdevastovala tuto zemi?

Když byste mi tuto otázku položil v roce 1996, možná bych vám na ni odpověděl jinak než dnes. Dnes to ale je už jen historie.

Proč myslíte?

Protože dnes jsme 30 let od událostí roku 1989 a odvolávat se na to, co se tady dělo před rokem 1989, je již pouze bláhovou výmluvou pro neúspěšnou politiku, která tu byla realizována od roku 1989.

Tím si nejsem tak jistý…

Ale ano, a také je to ten hlavní motor vzestupu hnutí ANO. Je to ta frustrace lidí z posledních 30 let. A to hlavně v oblasti ekonomické, životního prostředí, životní úrovně. Máte tu degradaci školství, nejistotu sociálního systému, rozevírající se nůžky mezi chudými a bohatými. To všechno jsou věci, které lidi tlačí do toho volit hnutí, jako je hnutí ANO.

Má to podle vás jiné řešení při výkonu ostatních stran?

Není jiné cesty než se lidi pokoušet zaujmout kvalitním programem. A to takové lidi, kteří nemyslí jen na to, co bude za rok, ale koukají na věc z dlouhodobého hlediska.

Z volebních výsledků KSČM by se mohlo zdát, že buď nemáte dobrý program, nebo tu takoví lidé nejsou. Anebo obojí. Jak to vidíte vy?

Naše volební výsledky, to je pravda, se rozcházejí s tím, co říkám. A i když se někomu, třeba i vám, může zdát náš program z dlouhodobého hlediska jako utopie, přesto má své opodstatnění. A to proto, že ta touha po spravedlivé společnosti znovu sílí. A jestli se to bude jmenovat komunismus, nebo to bude nějaký jiný „ismus“, to nevím, ale stoprocentně vím, že stávající systém je neudržitelný a musí přijít změna. Celá Evropa je pod obrovským tlakem. Vidíme tak nárůst nacionálně-fašistických tendencí v Evropě, které podporují ta konečná řešení. Ta změna tu musí nastat.

Tedy permanentní revoluce, v tom jste, vy komunisté, stále stejní. Vnímám to správně?

Ano! V tom my komunisté zůstáváme stejní.

A mezitím, než se tak stane, tolerujete hnutí oligarchy Andreje Babiše…

Ano, zde razíme pragmatický postup, byť se skřípěním zubů. Totiž politika je o reálných výstupech a reálném pohledu na věc. A Andrej Babiš je fenomén, naše současná realita.

Daniel Tácha

Ing. et Ing. Leo Luzar vstoupil do KSČ v roce 1986, v roce 1984 o členství jako člen SSM zažádal. Po roce 1989 působil v komunální politice, od června 2014 je poslancem Poslanecké sněmovny PČR. V letech 2008 až 2010 byl místopředsedou KSČM, v letech 2002 až 2014 působil jako zastupitel města Ostravy. Leo Luzar vystudoval Fakultu bezpečnostního inženýrství, studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Vysoké škole báňské v Ostravě. Následně pak Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství, Ekonomika a řízení průmyslových systémů. V minulosti pracoval jako živnostník v oblasti informačních technologií.

2 KOMENTÁŘE

  1. Leo Luzara vnímám jako jkednoho z nedůveryhodnějších členů KSČM. Mrzí mne, že nedokázal odrazit provokativní otázku o devastaci této země komunisty. Copak je ještě něco horšího než devastace dnešní společnosti. Copak “Chlívkaři” je to co jsme si přáli, copak ti miliardáři mimo A.Babiše, např. Bakala, Kožený, Krejčíř, to není rakovina dnešního režimu? A kdo vybudoval ty největší deíla za minulého režimu: dálnice z Prahy do Bratislavy (údajně tehdy stála 10 mld. Kčs) a dnešní vláda jí nedokáže ani udržovat, přehrady, firmy, které byli okigarchy rozkradeny….Byly jsme země, která vyráběla vše od jehly až po lokomotivy. A bohužel hrozba kapitalismem, kolem nás nás nutila udržovat neustálou vojenskou pohotovost, diskriminace na světovém trhu…. to všechno způsobilo, že jsme nemohli prosperovat jako ti, kteří se podřídili USA……

  2. Jeden vysoce postavený americký občan o nás prohlásil:

    Máme vás dobře zanalyzované. Vypadáte dobře, jste výborní technici, sportovci, máte krásné ženy, měli jste jeden z nejlepších průmyslů na světě. Z 3500 oborů jste jich provozovali 1800, to neměl nikdo. Od výroby knoflíků, skla, porcelánu, piva, zbraní až po jaderné elektrárny. Máte nádhernou zemi, ale máte jeden velký průšvih. Jste všichni proti všem. Nejste schopni se na ničem domluvit, nemáte disciplínu. Vy se sjednotíte jednou za dvacet let, když vám sem přijedou cizí tanky nebo vyhrajete olympiádu v hokeji. Co se vám však za posledních 30 let podařilo, to se nepodařilo ani minulému režimu, úplně vynulovat úspěchy, kterých jste v minulosti dosáhli. Dnes jste pouze skladem a montovnou Evropy.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here