Cestovní ruch dává práci každému 22tému Čechovi

686
cestovní ruch B
Foto: Pixabay.com

Česká ekonomika profituje z pozitivního vývoje cestovního ruchu. V roce 2018 cestovní ruch zaměstnával 240,6 tisíce osob a tvořil 2,9 procenta hrubého domácího produktu [HDP]. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

Finanční přínos z turismu se na našem území zvyšuje nepřetržitě od roku 2011. Celkový objem výdajů za cestovní ruch v roce 2018 dosáhl 294,7 miliard korun. Jedná se
o souhrnný ukazatel poptávky všech návštěvníků, kteří trávili svou dovolenou v Česku.
V meziročním srovnání byl zisk oproti roku 2017 o 0,8 procenta vyšší. Zároveň dosáhl nejvyšší hodnoty od začátku sledování v roce 2003.

Cestovní ruch vs. jiná odvětví: Podíl na HPH a zaměstnanosti

[Zdroj: ČSÚ]

S rostoucí poptávkou se zvyšuje význam cestovního ruchu pro českou ekonomiku. Hrubá přidaná hodnota v tomto sektoru činila v roce 2018 celkem 132 miliard korun. 74 procent z toho připadlo na odvětví charakteristická pro cestovní ruch. To znamená především na služby ubytovacích zařízení, pohostinství, odvětví osobní dopravy, cestovní kanceláře, kulturní, sportovní a jiné rekreační služby.

36,3 milionu zahraničních hostů

Příjezdový cestovní ruch reprezentovaný zahraničními návštěvníky tvořil více než 57 procent [168,5 mld. Kč]. Zbývající dvě pětiny finančních prostředků generovali tuzemští návštěvníci prostřednictvím domácího cestovního ruchu [126,2 mld. Kč].

„Českou republiku v roce 2018 navštívilo 36,3 milionu zahraničních hostů. Obdivují především naše památky a přírodu, ale rádi přijíždějí i za kulturními či gastronomickými zážitky nebo za kongresovou turistikou. Naopak čeští občané uskutečnili téměř 86 milionů cest v tuzemsku a 13 milionů cest do zahraničí,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

[Zdroj: ČSÚ]

U výjezdového cestovního ruchu byla zaznamenána nejdelší průměrná délka pobytu [7,2 dnů]. Nejvyšší podíl jednodenních návštěv byl zjištěn v domácím cestovním ruchu [63 %].

Cestovní ruch zaměstnává 240 tisíc lidí

Cestovní ruch zaměstnává více než 240 tisíc osob v Česku. Podíl na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství tvořil 4,4 %.

„V roce 2018 pracovalo v cestovním ruchu 198,2 tisíce zaměstnanců. Dalších 42,4 tisíce představovaly sebezaměstnané osoby podnikající v oboru. V turismu tedy pracoval zhruba každý dvaadvacátý Čech,“ upřesňuje Zdeněk Lejsek z oddělení statistiky cestovního ruchu a služeb ČSÚ.

Bylo to více než v zemědělství, lesnictví a rybářství, ale naopak méně než v sektoru vzdělávání či zdravotní a sociální péče.

Jsou tu však i rizika

Tím je šíření koronaviru Covid-19. Pokud by se snížila například spotřeba turistů z Číny, Jižní Koreje a Itálie o polovinu, znamenalo by to pro ČR pokles příjmů o 7,4 miliardy korun. Zároveň by mohlo ubýt osm tisíc pracovních míst. Příjmy pro veřejné rozpočty by klesly o tři miliardy korun. Uvedla to Asociace hotelů a restaurací ČR [AHR].

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here