České dráhy [ČD] na konci ledna neuspěly před Soudním dvorem EU s žádostí na zrušení rozsudku Tribunálu EU na nezákonnost razie Evropské komise [EK] v jejich ústředí v roce 2016. Nyní tak dojde na soud, v němž drahám hrozí vysoká pokuta za to, že na trase Praha – Ostrava v minulosti měly údajně stanovit predátorské ceny.

Informaci pro Fintag.cz potvrdila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová: „Je pravdou, že evropský soudní dvůr rozhodl o odvolání ČD ve věci žalob podaných ze strany ČD proti místním šetření provedeným Evropskou komisí v sídle ČD v roce 2016 tak, že soudní dvůr obě odvolání zamítl.“

Podle ní se však jedná pouze o procesní rozhodnutí o zákonnosti vlastní kontroly. Nikoliv o rozhodnutí o tom, zda se České dráhy dopustily závadného jednání nebo nedopustily.

„Rozhodnutí o tom, zda se České dráhy dopustily závadného jednání nebo ne, tím se soud vůbec nezabýval a jeho rozhodnutí nikterak nepredikuje závěry nebo postupy šetření komise,“ upřesnila pro Fintag.cz.

Na otázku, jaký bude ve věci další postup Českých drah ovšem odmítla odpovědět. Stejně jako neodpověděla na to, jak vysoké pokuty v tomto sporu hrozí Českým drahám, pakliže ho prohrají. Podle nepotvrzených informací se ovšem nejedná o drobné, ale může jít až o osm miliard korun. Jde o zákonem stanovený limit maximální možné pokuty ve výši deset procent z obratu firmy za poslední ukončené účetní období. Ten mají České dráhy za rok 2019 ve výši 39 miliard korun. Což znamená, pokud by ČD při šetření EU nějak výrazněji nespolupracovaly, skutečně by mohly dostat až tuto nejvyšší pokutu.

Spor Falcon zatápí Českým drahám

Aktuální odvolání, v němž České dráhy definitivně neuspěly, se týká sporu neformálně označovaného jako Falcon [další spor, který ve věci hraje roli, je označován jako Twins]. Týká se razie z jara 2016 kvůli údajným predátorským cenám, které České dráhy nasadily na trase Praha – Ostrava. Proto Evropská komise provedla razii v jejich ústředí. Tu odůvodňovala tím, že měla k dispozici informace naznačující možnost uplatňování podnákladových cen na určitých tratí ze strany Českých drah.

Musíme podrobně prozkoumat obchodní praktiky společnosti České dráhy, abychom se ujistili, že nevytlačují konkurenty v neprospěch cestujících,“ uvedla ve zprávě při zahájení řízení s ČD eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

ČD po razii podaly odvolání, v němž upozorňovaly mimo jiné na „svévolnost a nepřiměřenost kontroly“. V minulosti do věci zapojily i některé české europoslance. Kvůli Českým drahám podal v únoru 2017 europoslanec Jiří Pospíšil interpelaci, ve které se dotazoval, v jaké fázi řízení je a zda Evropská komise komunikuje s Českými drahami.

Na otázku, proč se ČD ve věci tak aktivně soudí, když své spory prohrávají, Vanda Rajnochová odpověděla: „Společnost České dráhy – ostatně ani jiná obchodní společnost – mnohdy nemůže sama ovlivnit, do jakých soudních sporů vstoupí či nevstoupí. V mnoha případech jsou České dráhy společností žalovanou.“

A to podle jejích slov žalovanou neprávem, jak se podle ní ukázalo například ve sporech vyvolaných ze strany společnosti Grandi Stazzioni.

„Pokud by ČD automaticky bez dalšího rezignovaly v případě významných obchodních sporů na obranu svých práv, jistě by takové jednání nemohlo být hodnoceno jako jednání v souladu s péčí řádného hospodáře,“ upřesnila.

Co na to kancelář Skils? Nic!

České dráhy v uvedeném sporu zastupuje advokátní kancelář Skils známého českého advokáta Karla Muzikáře. Fintag.cz v této věci oslovil i ji, ale ta na redakcí zaslané otázky i přes urgence pro změnu nereagovala vůbec. Přístup Českých drah i kanceláře je tak minimálně zarážející, protože v případě, že České dráhy svůj spor prohrají, pokuty a náklady na soudní řízení půjdou z veřejných peněz. Otevřenost v komunikaci by tedy měla být minimálně na místě. Nebo se alespoň předpokládá u společnosti vlastněné státem a advokátní kanceláře, mezi jejíž klienty patří z velké části právě státní společnosti, ale i třeba státní úřady, jako jsou ministerstva či krajské úřady. To na svých stránkách ostatně potvrzuje i sama advokátní kancelář.

Mezi klienty advokátní kanceláře Skils se řadí nejvýznamnější české i mezinárodní společnosti, ale také stát, některé vyšší územní samosprávné celky a jiné veřejnoprávní instituce,“ uvádí kancelář.

Kancelář Skils vznikla jako nástupnická kancelář původem americké advokátní kanceláře firmy Weil, Gotshal & Manges, která loni odešla z českého trhu. Skils vlastní čtyři advokáti Karel Muzikář společně s Karlem Dřevínkem, Petrem Severou a Karolínou Horákovou. V současné době má kancelář 14 partnerů.

Jak jde byznys kanceláře Skils

„Zajímavé je, že kancelář Weil, Gotshal & Manges, dnes Skils má nadále zakázky od státních firem, které jí platí za její právní a poradenské služby, přestože v minulosti zdaleka ne všechny zakázky byly pro její klienty úspěšné. Ba naopak,“ říká odborník na obchodní a mezinárodní právo, jenž si ovšem rozhodně nepřeje být jmenován.

Dodává, že kancelář WGM se v minulosti podílela na privatizaci Komerční banky. Na ní měl stát dle jeho názoru kvůli vynucené finanční injekci prodělat minimálně 20 miliard korun. Podílela se i na privatizaci Transgasu. V tomto případě stát za prodej inkasoval 125 miliard korun. Tedy o zhruba 60 miliard méně, než byl dle jeho slov původní odhad.

WGM zastupovala České dráhy i ve sporu se Škoda Transportation. Spor se týkal pozdních dodávek lokomotiv, v němž měl dle jeho slov stát přijít až o jednu miliardu korun.

„Českým drahám bylo nařízeno kvůli prohře WGM v arbitráži zaplatit Škodě Transportation více než miliardu korun. Ale původní nabídka na dohodu o odškodnění zněla na 250 milionů. Přesto WGM, respektive dnes Skils i nyní drahám administruje několik veřejných zakázek na nákup kolejových vozidel. A podle všeho podmínky jsou znovu nápadně výhodné pro Škoda Transportation a naopak nevýhodné pro ostatní dodavatele,“ upozorňuje.

Skils přitom nepracuje jen pro České dráhy, ale například i pro českou energetickou jedničku ČEZ. Ta se v minulosti i přes závazný názor Nejvyššího správního soudu navíc rozhodla, že nezveřejní hodnotu žádné z nich. Přitom má jít o nemalé zakázky. Jako je transformace společného podniku v Turecku, komplexní obnova elektrárny Prunéřov, nové jaderné zdroje, arbitráže se zahraničními subjekty, zastupování před soudy či analýzy zahraničních právních řádů. Na otázku, proč státní firmy nadále využívají služeb jeho kanceláře, přestože se několikrát ukázalo, že jim přinesly ztráty, nejmenovaný odborník na mezinárodní a obchodní právo odpovídá: „Může v tom být korupce, vlivné vazby, nebo třeba i vydírání, to nikdo přesně nedokáže říct.”

Dodejme, že Fintag.cz se na Skils obrátil s otázkami i na její další soudní pře, kde zastupovala státní firmy. Ale i v tomto případě, stejně jako v případě pře Českých drah, zůstala kancelář k položeným otázkám netečná.

Další horký spor

Aktuálně otevřený spor, kde taktéž vystupuje kancelář Skils na straně státu, běží mezi Ředitelstvím silnic a dálnic [ŘSD] a soukromou společností Eurovia. Týká se výstavby dálnice D1 [dříve označované jako D47] u Ostravy.  Jedná se o roky táhnoucí se spor o odpovědnosti Eurovie za zvlněnou dálnici. Spor před nedávnem pro server Novinky.cz okomentoval i premiér Andrej Babiš [ANO].

„Pochybná firma Eurovia má spor s ŘSD asi o tři miliardy za D47, kde naházeli odpadky, a já se vůbec divím, že stát s takovouto firmou ještě spolupracuje. Ale ŘSD tuto věc určitě vyřeší a doufejme, že příště bude plánovat uzavírky s použitím rozumu,” řekl.

Otázka ovšem je, čí rozum v těchto sporech tahá za delší konec. ŘSD bylo například ve sporu o nevhodně použitém materiálu při stavbě mostu přes Odru úspěšné ani ne z šestiny. Místo požadovaných 200 milionů korun dostalo ŘSD pouhých 30 milionů. To je třeba o poznání méně než celkové náklady ŘSD na právní služby od advokátní kanceláře Skils [a dříve WGM]. Ty se totiž, jak vyplývá z materiálu ŘSD, jen od roku 2012 vyšplhaly na 85 752 680 korun. To je 10,71 milionu za rok. Přitom jen za spor s Eurovií byla od roku 2014 odměňována částkou ve výši 3 840 korun za hodinu [bez DPH]. A to ještě, jak vyplývá z materiálů ŘSD, na základě slevy, které státní příspěvkové organizaci zřízené Ministerstvem dopravy ČR [MD ČR] poskytla.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here