V ČR funguje sedm veřejných zdravotních pojišťoven. Pro volbu zdravotní pojišťovny není určující, zda je někdo zaměstnancem nějaké firmy či pracuje ve specifickém oboru. Zvolit si libovolnou zdravotní pojišťovnu může každý pojištěnec. Tato změna má ale svá pravidla. Fintag.cz radí, jak na to.

Prvním krokem k úspěšné změně zdravotní pojišťovny je podat přihlášku k registraci u vybrané zdravotní pojišťovny [přeregistrace]. A to v období od 1. ledna do 31. března. Pojištěncem u nově zvolené pojišťovny se pak žadatel stává od 1.července téhož roku. Další možností je podat přihlášku v období od 1.července do 30. září. Pojištěncem nově zvolené pojišťovny se žadatel stává od 1. ledna následujícího roku.

Podle čeho vybírat zdravotní pojišťovnu

  • Má-li ošetřující lékař, především pak praktický lékař pro dospělé či děti a dorost uzavřený smluvní vztah s nově vybranou zdravotní pojišťovnou. To platí i pro stomatologa, u žen pro gynekologa.
  • Zda má nově vybraná zdravotní pojišťovna uzavřený smluvní vztah s nemocničními zařízeními v regionu, případně se kterým zařízením má smlouvu.
  • Neméně důležité je seznámit se i s nabídkou z fondu prevence nově vybrané pojišťovny. To znamená s tím, co pojišťovna nabízí za benefity, jaké jsou podmínky jejich čerpání. Například s výší a příspěvky na očkování, sportovní aktivity, nadstandardní ošetření, dentální hygienu, zvýhodněné cestovní pojištění aj. Důležitý je i servis pojišťovny, například její online služby apod.

Nabídka benefitů a kvalita služeb pojišťovny jsou velice důležité, protože každý pojištěnec je jiný. Zatímco jedna pojišťovna mu tak může nabídnout plný servis toho, co potřebuje, u druhé může leda zaplakat. Její nabídka zase ale může vyhovovat jinému typu pojištěnce.

Důležité je vědět, že výše pojistného je upravena pro všechny pojišťovny jedním zákonem, zůstává tak stejná i po přechodu k nově zvolené pojišťovně.

Změna zdravotní pojišťovny krok za krokem

Způsob podání takzvané přeregistrační přihlášky o změně zdravotní pojišťovny není u všech pojišťoven jednotný. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR] neakceptuje online podání přeregistrace. Naopak požaduje odevzdat přihlášku fyzicky na svých pobočkách nebo poštou. Většina ostatních zdravotních pojišťoven umožňuje odeslat přeregistrační přihlášku elektronicky.

Osobně navštívit pobočku vybrané zdravotní pojišťovny kvůli změně zdravotní pojišťovny [podání přihlášky k přeregistraci] musí pojištěnec pouze v případě, že nemá na území ČR trvalý pobyt [tedy má zaměstnavatele na území ČR]. A to z důvodu ověření osobních dokumentů. Na přihlášce k přeregistraci pojištěnec vyplní osobní a kontaktní údaje, dosavadní zdravotní pojišťovnu, místo trvalého pobytu, souhlas se zpracováním osobních údajů a další doplňující informace.

Na změnu je nutné upozornit lékaře i zaměstnavatele

Dobrá zpráva je, že po podání [ve stanoveném termínu] přihlášky k přeregistraci u nově zvolené pojišťovny se není nutné odhlašovat u původní zdravotní pojišťovny. To si již vykomunikují pojišťovny mezi sebou.

Na co žadatel ale nesmí zapomenout je změnu zdravotní pojišťovny nahlásit svému zaměstnavateli. A to nejdéle do osmi dnů ode dne změny. To proto, aby začal od nového termínu posílat zdravotní pojištění na účet nově zvolené pojišťovny. Od zaměstnavatele je vždy lepší si nechat potvrdit oznámení o změně pojišťovny.

Informaci o změně pojišťovny je nutné nahlásit všem ošetřujícím lékařům a dalšímu ošetřujícímu zdravotnickému personálu.

Speciální režim platí pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ]. Ty jsou povinny předložit nově vybrané zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné. Přehled o příjmech a výdajích odevzdávají všem zdravotním pojišťovnám, u nichž byly v kalendářním roce pojištěny.

Nový a starý průkaz pojištěnce

Průkaz pojištěnce posílá nově vybraná zdravotní pojišťovna automaticky poštou přibližně měsíc před zahájením pojistného vztahu. To znamená před 1. červencem nebo 1. lednem. Průkaz je ale fakticky platný až od těchto termínů. Do té doby se pojištěnec musí u lékaře prokazovat kartičkou původní pojišťovny. Tu pojištěnec odevzdává do osmi dnů po datu změny, tedy po 1. červenci či 1. lednu, kdy se stává pojištěncem zvolené pojišťovny. To samozřejmě za předpokladu, že splnil veškeré zákonem stanovené podmínky.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here