Nový rok s sebou přináší i vyšší odvody na sociální a zdravotní pojištění. Navýšit trvalé příkazy tak budou muset osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ], osoby bez zdanitelných příjmů [OBZP] i osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění. A později i zaměstnavatelé vykazující minimální měsíční mzdu.  

Minimální odvody na sociální a zdravotní pojištění se každým rokem mění. Přesněji řečeno se zvyšují. Důvod je růst průměrné mzdy v národním hospodářství, od které se odvíjí zálohy pro OSVČ. Svou roli hraje i navýšení minimální mzdy, která zvyšuje odvody na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů i zaměstnance s minimální mzdou. Plátci si proto kvůli každoročnímu navýšení musí s lednem upravit i nastavené platby na pojistné.

Veřejné zdravotní pojištění

Částka, kterou budou muset OSVČ platit jako minimální zálohu v roce 2020 nahlášené zdravotní pojišťovně se od nového roku zvyšuje. A to na 2 352 korun místo dosavadních 2 208 korun. Důvod? Pro rok 2020 činí průměrná měsíční mzda 34 835 korun.

Zvýšit si odváděnou částku musí všechny OSVČ, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí současné minimum 2 208 korun, případně platí více, ale méně než 2 352 korun.

Povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a odvádět zálohy na pojistné ve výši stanoveného minima nemají například OSVČ, za které zároveň platí pojistné stát [důchodci, studenti aj.]. Zálohy jako OSVČ však platit musí, ve výši vypočtené podle svých příjmů a výdajů.

Tzv. “OSVČ vedlejší”, tedy ten, kdo je po celý kalendářní měsíc současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jeho příjmů, zálohy neplatí. Pojistné odvádí až ve výši vypočtené v každoročním přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Platbu je třeba nastavit už v lednu 2020

Částku v nové výši 2 352 korun je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného, nikoli až po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Termín splatnosti je pro OSVČ od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu tedy musí OSVČ odvést od 1. ledna do 8. února, resp. do pondělí 10. února 2020.

Za zdravotní pojištění si od nového roku připlatí i osoby bez zdanitelných příjmu [OBZP] jako jsou ženy v domácnosti, studenti od 26 let a další, ale také zaměstnanci s minimálním pojistným. Pojistné na zdravotní pojištění se u nich počítá jako 13,5 % z minimální mzdy. A ta od nového roku stoupla na 14 600 korun. To znamená, že od 1. 1.2020 činí pojistné pro tyto osoby 1 971 korun [z částky 1 803 korun v roce 2019].

Od nového roku se navýší částka pojistného i za takzvané státní pojištěnce, byť pouze o 49 korun. Od 1. 1. 2020 je vyměřovací základ pro platbu pojistného státem 7 903 korun. To je 1 067 korun měsíční pojistné z dosavadních 1 018 korun. Celkem tak stát přidá na platby za státní pojištěnce cca 3,5 miliardy korun ročně.

[Pozn. red.: Stát odvádí pojistné za téměř šest milionů osob. To jsou senioři, invalidé, děti, studenti, ženy či muži na rodičovské dovolené, osoby ve výkonu trestu nebo azylanti.]

Sociální pojištění

Průměrná měsíční mzda pro rok 2020 ve výši 34 835 Kč nezvyšuje pouze odvody na zdravotní pojištění, ale navyšuje i zálohy na sociální zabezpečení. Minimální záloha pro rok 2020 se tak zvyšuje z 2 388 korun na 2 544 Kč, tedy o 156 korun.

Minimální záloha se zvýší i OSVČ, které podnikají jako vedlejší činnost. Pro příští rok se jejich minimální odvod zvyšuje na 1 018 korun za měsíc a to z 955 korun v roce 2019.

Hlouběji do kapsy si sáhnou i osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění, které si musí změnit příkaz k úhradě ve prospěch Okresní správy sociálního zabezpečení nově na 2 439 korun a to z 2 289 korun.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here