SMO ČR žádá vládu o plán na oživení ekonomiky v regionech

98
vladu
Foto: Pixabay.com

Svaz měst a obcí ČR [SMO ČR] vyzval vládu na sestavení týmu s úkolem vytvořit mezioborový plán pro nastartování ekonomiky po skončení stavu nouze. V týmu žádá zastoupení měst a obcí jako významného veřejného zadavatele.

Zároveň chce, aby vláda vyčlenila z rozpočtu peníze na oživení ekonomiky v regionech. Podle předsedy SMO ČR a starosty Kyjova Františka Lukla je už nyní třeba začít myslet na dobu následující po ukončení nouzového stavu. A zejména pak na možnosti ekonomického povzbuzení firem a podnikatelů v regionech.

„První šok vyvolaný vyhlášením nouzového stavu, uzavřením hranic nebo celorepublikovou karanténu mají starostové snad již za sebou. V poněkud chaotické situaci, bez ochranných pomůcek a informací se opět bravurně zhostili svých povinností při správě obcí,“ říká předseda SMO ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Výkonná ředitelka SMO ČR Radka Vladyková apeluje na vládu, aby se začala zabývat podporou i měst a obcí. Podle ní je jasné, že propad jejich příjmů bude značný. Žádá vládu, aby ze státního rozpočtu vyčlenila prostředky na jejich podporu.

„Obce a města podle veřejných zdrojů mají hospodařit s finančním objemem 300 miliard Kč. To však v žádném případě neznamená, že se topí v penězích. Naopak. Naprostou většinu z nich už mají určenu na konkrétní investiční záměry,“ upřesnila.

Dodala, že není doba na krátkozraké licitování, kdo, komu a proč. Rychlá sanace regionů a venkova je podle ní sanací celé České republiky.

Apel nejen na vládu, ale i na starosty

Zástupci SMO ČR dále apelují přímo na starosty, kteří mohou zadávat zakázky malého rozsahu na rekonstrukční a údržbové práce. Podle Radky Vladykové je už dnes možné přesunout některé práce ve školách a školkách z prázdninového období do dnešních dnů, kdy jsou uzavřeny. Podobně mohou začít nejrůznější opravy veřejných budov a práce je možné zadat především místním podnikatelům a řemeslníkům.

„Lokální zakázka v rozsahu do dvou miliónů korun může zásadně ovlivnit, zda živnostníci v daném regionu přežijí. To může znamenat nejen minimalizování dopadu na mikroekonomiku v působnosti měst a obcí, ale i daleko rychlejší překonání krizového období,“ upřesnila.

Svaz zároveň obce a města upozornil, že v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry lze snížit místní poplatky nebo posunout jejich splatnost na dobu po ukončení nouzového stavu. A to prostřednictvím obecně závazných vyhlášek vydávaných zastupitelstvem obce.

„Obce tak mohou změnu sazby nebo splatnosti místního poplatku provést změnou stávající obecně závazné vyhlášky, a to na zasedání zastupitelstva obce. Rada obce a ani starosta obce nemají pravomoc provádět změnu sazeb či splatnosti místních poplatků ani v době nouzového stavu,“ upřesnili zástupci SMO ČR.

Lepší komunikace a součinnost

Města a obce přitom již v minulosti [14.3] vyzvala vládu k posílení komunikace o problémech, které v nich způsobuje šíření nákazy koronavirem SARS-CoV-2 a vládou vyhlášený nouzový stav.

Požadujeme včasné a přehledné předávání informací městům a obcím od státu. Požadujeme centralizovaný a koordinovaný postup,” uvedl tehdy František Lukl.

Zároveň žádal o věcnou pomoc. SMO ČR požadoval neprodlené zajištění finanční kompenzace pro osoby zasažené výpadkem příjmu. A to v důsledku nutnosti zajistit hlídání svých dětí. Ať už z důvodu uzavření školských zařízení či z důvodů jiných souvisejících se současnou situací. Také apeloval na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha [za ANO], aby pro města a obce zajistil ochranné zdravotnické pomůcky.

SMO ČR sdružuje více než 2 800 měst a obcí a zastupuje tak přes 8,5 milionu obyvatel ČR.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here