Problémy s cash flow hlásí 17 procent tuzemských průmyslových firem. Přes polovinu z nich očekává, že se jim v březnu a dubnu propadnou zakázky o více než pětinu. Vyplývá to z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR], kterého se zúčastnilo přes 340 tuzemských průmyslových podniků.

Jiná aktuální zpráva ze SP ČR zní: Vyzýváme politickou reprezentaci a představitele České republiky, aby se stávající situace nezneužívalo například k tomu, že budou ve zrychleném procesu schvalovány zákony, které se stávající krizí nesouvisí a jejich schválení není v tuto chvíli zásadní pro vypořádání se s nastalou situací.

„Například vládou schválená novela zákona o Vojenském zpravodajství musí projít standardním legislativním procesem. Současný stav legislativní nouze by neměl být zneužit pro urychlení schvalování legislativy, k níž stále nebyly relevantním způsobem vypořádány připomínky odborné veřejnosti,“ říká ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom SP ČR Bohuslav Čížek.

Svaz proto žádá vládu, aby důsledně zvažovala, které návrhy je opravdu nutné v této době projednávat či vkládat do mezirezortního připomínkového řízení. U méně zásadních návrhů by se podle něj mělo vyčkat do doby, až se situace stabilizuje.

Ale zpět k průzkumu: Více než polovina tuzemských průmyslových podniků [57 %] má teď zaměstnance na home office nebo na ošetřovném kvůli péči o děti. Třetina firem má pak pracovníky v karanténě.

Jak se u vás v oblasti HR projevila opatření proti koronaviru SARS-CoV-2

Více než čtvrtina podniků má problémy kvůli nižší poptávce doma i v zahraničí. Více než čtvrtina firem má problémy s dodávkami vstupů ze zahraničí a distribucí svých výrobků.

Problémy s výrobou i cash flow

Problémy s cash flow hlásí 17 procent firem. Více než polovina firem průzkumu očekává, že jim meziročně v březnu a dubnu propadnou zakázky o více než 20 procent. Třetina firem už omezila výrobu, třetina se ji chystá omezit. Existenci dvou třetin firem by ohrozil výpadek výroby, který by trval dva měsíce.

Jaké problémy pociťujete kvůli opatření proti koronaviru SARS-CoV-2

Co chtějí podniky po vládě

Firmy proto dle jeho slov stále trvají na tom, aby jim vláda pomohla překlenout nynější složitou situaci. Podle průzkumu více než dvě třetiny firem navrhují, aby jim kabinet po určitou dobu odpustil platby odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Což udělal u OSVČ.

Jaká opatření má přijmout vláda, aby firmám pomohla překlenout současnou situaci

Polovina podniků by také uvítala úlevy na dani z příjmu, například odpuštění části daně nebo okamžité uplatnění daňové ztráty. Téměř polovina firem si také myslí, že by jim pomohly částečné nebo plné náhrady mzdových nákladů za zaměstnance, kteří nemohou pracovat. Což už ovšem vláda schválila.

Další opatření proti šíření nákazy

Podle Jana Rafaje tu ale jsou i další možnosti, jak firmám pomoci. Třeba zachováním volného pohybu zboží přes hranice. Zrychlení už podaných žádostí o dotace nebo vrácení DPH z faktur, které nebyly a ani nebudou proplaceny z důvodu insolvence odběratele.

„Firmy také vyzývají k rychlejšímu a plošnějšímu testování na infekci koronavirem, aby nebylo nutné zpřísňovat stávající omezení,“ říká Jan Rafaj.

„Firmy si stěžují na nedostatek dezinfekce a roušek a na nemožnost jejich zakoupení. Roušky si proto zaměstnanci mnoha firem šijí sami. Komplikovaná je ale i spolupráce se zahraničními partnery, a to kvůli uzavření jejich provozů. Některé podniky tak musely zahraniční projekty dočasně pozastavit,“ uzavírá.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here