Sněmovna schválila vládní návrh zákona, který odpouští osobám samostatně výdělečně činným [OSVČ] minimální měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění za půl roku, od března do srpna. OSVČ v tomto období nebudou platit zálohy i v případě, že je budou mít vyšší než minimální. Ty doplatí až při ročním zúčtování. Návrh schválil už i Senát, teď ho musí podepsat prezident Miloš Zeman.

Základní minimální měsíční záloha na sociální pojištění, kterou stát odpouští, činí 2 544 korun. Tyto zálohy na sociální pojištění hradí lidé, kteří vykonávají drobné podnikání jako hlavní činnost. Pro vedlejší činnost činí minimální záloha 1 018 korun za měsíc. Opatření má pomoci živnostníkům překonat propad příjmů způsobený vládními opatřeními proti současné koronavirové epidemii.

Pokud drobní podnikatelé zálohu na důchodové pojištění za některý z měsíců od března do srpna zaplatí, použije se na splatné závazky a na zálohy za další měsíce. Půlroční neplacení pojistného se záporně neodrazí v důchodech živnostníků. Období šesti měsíců se zahrne k takzvaným vyloučeným dobám, k nimž obvykle patří třeba doba nemoci.

Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] na konci loňska evidovala přes 705 600 osob samostatně výdělečně činných, které měly podnikání jako hlavní činnost a musely hradit zálohy na důchodové pojištění. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí [MPSV] minimální platby odvádějí asi tři pětiny z nich. Dalších 325 700 lidí má podnikání jako vedlejší činnost.

Zálohy na zdravotní pojištění

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné stejně tak nebudou muset hradit půl roku minimální zálohy na zdravotní pojištění. Zálohy na zdravotní pojištění od března do srpna jim budou do výše minimální zálohy zcela odpuštěny. Základní minimální měsíční záloha je 2 352 korun. Vztahuje se na lidi, kteří mají drobné podnikání jako hlavní činnost.

Splacení půlročního pojistného nad minimální zálohu budou moci živnostníci podle předlohy odložit až do podání přehledu o příjmech a výdajích za letošní rok, tedy na rok 2021. Vláda však předpokládá, že osoby samostatně výdělečně činné, které nynější krizi ve svých příjmech nepocítily, budou hradit zálohy nad minimum ve standardním termínu.

„Předejdou tak tomu, aby v příštím roce musely jednorázově provést vysoký doplatek pojistného podle přehledu o příjmech a výdajích,” stojí v důvodové zprávě.

Pokud už drobní podnikatelé zálohu za březen zaplatili, bude se pokládat za zálohu za září. Předloha upravuje i odpuštění penále a stanoví, že přehled příjmů a výdajů za loňský rok budou moci živnostníci podávat až do 3. srpna.

To samé chtějí i firmy

Vládní návrhy zákona, který schválila Sněmovna, podle Hospodářské komory ČR [HK ČR] [bohužel] neřeší úlevy na pojistném odváděném zaměstnavateli. Nadále tak platí nejenom to, že odvody pojistného nelze ze zákona prominout, ale že není podle komory možné ani odložení měsíčního odvodu pojistného na zdravotní pojištění. A dále, že o odložení [rozložení do splátek] odvodu pojistného na sociální pojištění je nutné individuálně žádat příslušnou správu sociálního zabezpečení.

„Uvítali bychom sladění termínu pro podání přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení s termínem obdobného přehledu pro zdravotní pojišťovny,” uvedli zástupci HK ČR.

„A uvítali bychom zejména i nějakou úlevu pro zaměstnavatele jako plátce pojistného. A to možná i v přímé souvislosti s vládou schváleným cíleným programem podpory zaměstnanosti,” doplnili.

Dopady do státního rozpočtu

Úlevou v hrazení záloh přijde veřejné zdravotní pojištění zhruba o osm miliard korun, uvádí důvodová zpráva zákona. Veřejné zdravotní pojištění přitom podle ní může být na konci letoška v celkovém deficitu až 40 miliard korun.

V případě sociálního pojištění zákon sníží příjmy z pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zhruba o 15,1 miliardy korun. Dodejme, že systém sociálního pojištění skončil loni v přebytku 16,75 miliardy. Letos se očekává propad, který bude muset dorovnat stát. Jak vysoká chybějící částka bude, záleží na rozsahu koronavirové krize.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here