Většina českých firem v Česku začíná s minimálním základním jměním. Z firem, které byly založeny loni, má základní kapitál nižší než 200 000 korun necelých 86 procent z nich. Podnikatelé pro svoji novou firmu nejčastěji volí základní kapitál ve výši 1 000 nebo 10 000 korun. Vyplývá to z analýzy datové agentury Bisnode.

Popularita firem s nízkým kapitálem je na vzestupu. Zakládat společnosti s ručením omezeným s minimálním kapitálem umožnil zákon o obchodních korporacích platný od roku 2014 s cílem odstranit nadbytečné bariéry při vstupu do podnikání.

„Podle dostupných dat se počet nově založených společností s ručením omezeným v období od 2014 do 2017 každoročně zvyšoval. Od roku 2018 se tento trend obrátil, nicméně stále bylo každý rok založeno více nových firem než před rokem 2014,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Podle ní platí, že zatímco v roce 2014 bylo založeno 69 procent společností s ručením omezeným s kapitálem nižším než 200 000 korun, loni jich bylo téměř 86 procent.

Základní kapitál v nově vzniklých s.r.o. [2014 – 2019]
Základní kapitál 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Kč 7,41 % 5,52 % 4,49 % 4,58 % 3,85 % 3,32 %
2 – 199 999 Kč 61,47 % 72,57 % 76,93 % 79,50 % 81,13 % 82,28 %
Nižší než 200 000 Kč celkem 68,88 % 78,09 % 81,42 % 84,08 % 84,99 % 85,60 %
200 000 Kč 25,00 % 17,96 % 14,68 % 12,20 % 11,53 % 11,37 %
Vyšší než 200 000 Kč 6,12 % 3,95 % 3,90 % 3,72 % 3,48 % 3,02 %

[Zdroj: Bisnode]

4,3 miliardy v základním jmění

Podle analýzy do základního kapitálu nových společností s ručením omezeným loni podnikatelé investovali 4,3 miliardy korun, průměrný kapitál jedné firmy tak přesahuje 147 900 korun. Meziročně se snížil celkový objem kapitálu v základním jmění o 0,9 miliardy korun a průměrný základní kapitál se snížil o 23 600 korun.

„V roce 2019 byl mezi nově založenými firmami nejčastější základní jmění ve výši 1 000 korun. S tímto základním kapitálem byla loni založena více než pětina společností s ručením omezeným,” vysvětluje Petra Štěpánová.

Následoval kapitál 10 000 korun, který má 17 procent nových firem a kapitál ve výši 100 000 korun u 12,5 procent společností s ručením omezeným. Základní kapitál ve výši 200 000 korun má 11,4 procent loni založených firem. Minimální výši základního kapitálu, tedy jednu korun, zvolilo jen 3,3 procenta společností, které byly loni v registrovány.

TOP 5 – nejčastější základní kapitál u s.r.o. založených v roce 2019
Základní kapitál Počet firem Podíl na celku
1 000 Kč 6 300 21,87 %
10 000 Kč 4 884 16,96 %
100 000 Kč 3 588 12,46 %
200 000 Kč 3 278 11,38 %
20 000 Kč 1 807 6,27 %

[Zdroj: Bisnode]

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here