Finanční úřady prodloužily termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, ale umožnily i odklad některých plateb daní bez udělení sankce a bez úhrady správního poplatku. Daňoví poplatníci musí ale o odklad platby daně finanční úřad většinou nejprve požádat.  

„Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti,“ uvádí na svých stránkách Finanční správa ČR.

Dle uvedených informací budou dále plošně prominuty červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha, tedy druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha u pololetních plátců, se nebude hradit vůbec. U přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob není třeba do 1. 7. 2020 individuálně žádat o prodloužení lhůty. Pozor: Prominutím zálohy na daň nedochází k prominutí samotné daně!

Odklad platby daně po podání žádosti

Daňoví poplatníci si mohou od pondělí 16. března žádat o odklad platby daně u některých povinných plateb směřujících k správci daní, tedy finančnímu úřadu. Většinu odkladů finanční úřady vyřídí kladně, a to bez sankcí a poplatků. Daňový poplatník o to musí ale nejprve písemně požádat. Konkrétně jde o žádost o posečkání úhrady daně, žádost o úpravu [snížení] záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádost o odpuštění sankcí v případě prodlení a žádost o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání.

O posečkání úhrady daně může daňový subjekt požádat správce daně z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace. Požádat může také o její rozložení na splátky, a to z důvodů uvedených zde. Pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020 se odpouští správní poplatky.

Pozor: U přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob není třeba do 1. 7.2020 individuálně žádat o prodloužení lhůty. Žádost o prodloužení lhůty ale nelze podávat u DPH.

Daň z nabytí nemovitosti

Plošné prominutí se bude nově týkat i pozdě podaného daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Dále pak pozdě uhrazené daně z nabytí nemovitých věcí či zálohy na tuto daň. V obou případech v termínu do 31. července 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může poplatník bez hrozby sankce podat a daň nebo zálohu na ní zaplatit nejpozději do 31. srpna 2020. V těchto případech finanční úřady prominou také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání u daně z nabytí nemovitých věcí.

Kontrolní hlášení k DPH

Pokud nebude mít daňový subjekt možnost podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, finanční správce bude postupovat tak, že bez výzvy pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení v hodnotě 1 tisíc korun vzniklé za období od 1. března do 31. července 2020 automaticky promine. Některé další pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení v tomto období finanční správce promine na individuální žádost plátce, a to z důvodů souvisejících s pandemií koronaviru.

EET dostala stopku minimálně na tři měsíce

Ministerstvo financí předložilo zvláštní jednorázový zákon s časově omezenými účinky, který byl schválen Parlamentem České republiky ve zrychleném režimu. Návrh zákona fakticky pozastavuje povinnost evidence tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců. Po tuto dobu nebude muset žádný poplatník evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. Ministerstvo přistoupilo k tomuto kroku především kvůli snížení počtu návštěvy na finančních úřadech, kteří mají právě od května začít evidovat tržby. A také ve snaze předejít komplikacím při zajišťování technické podpory nebo aktualizaci certifikátů stávajícím evidujícím.

Možnost získat odvedenou daň z minulých let

Chystaná novela zákona o daních z příjmů umožní daňovým poplatníkům uplatnit daňovou ztrátu zpětně v předchozích dvou letech. V případě vyměření ztráty na dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 2020 tak budou moci vzniklou ztrátu odečíst od základu daně za zdaňovací období roku 2019 a 2018. Díky tomu budou mít možnost daňoví poplatníci získat zpět daň odvedenou za tyto roky. Uplatnit ztrátu bude moci podáním dodatečného daňového přiznání u přiznání za roky 2019 a 2018. Finanční úřady vzniklý přeplatek po podání žádosti na účet daňového subjektu vrátí.

Silniční daň a odklad plateb za mýto

Poslední novinka u možnosti odložení platby daně je návrh odkladu silniční daně a odkladu plateb za mýto až do 30. září letošního roku. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO] toto chce předložit vládě ke schválení. Čeští dopravci by v této souvislosti mohli i díky státní garanci získat možnost platit dodavatelům za odebranou naftu až s půlročním odkladem. Ministr Karel Havlíček už o možnosti prodloužit splatnost faktur za naftu ze 30 na 180 dní jednal s vedením státního distributora paliv Čepro a sdružením autodopravců Česmad Bohemia.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here