Ministerstvo financí ČR [MF ČR] po vlně kritice upravilo svůj podpůrný program pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ]. V něm stát jednorázově nabízí 25 000 korun pro 0SVČ. Z původního návrhu zmizela podmínka v podobě 10% poklesu tržeb. 25 000 korun na ruku tak dostane skoro každá OSVČ.

Program, jenž MF ČR nazvalo Pětadvacítka, je oproti původnímu návrhu upraven tak, aby byl vůči žadatelům ještě benevolentnější. Ministerstvo financí počítá s tím, že by nárok mohlo uplatnit až 700 000 OSVČ, což předpokládá rozpočtový dopad ve výši až 17,5 miliardy korun.

„Peníze dostaneme k podnikatelům rychle a jednoduše, a to ve výši 500 korun za den. V kombinaci s rozšířeným ošetřovným ve výši 424 korun denně a prázdninami na sociálním a zdravotním ve výši 4 896 korun měsíčně podáváme živnostníkům záchranný kruh, který jim pomůže překlenout nejtěžší období,“ říká ministryně financí Alena Schillerová [za ANO].

Dodejme, že stát na půl roku odpustil všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění. A to zpětně od března 2020. Tato doba se však nadále bude živnostníkům započítávat pro důchodové nároky. Nárok na odpuštění záloh na důchodové pojištění, který stát vyjde na 2,5 miliardy korun, platí následovně:

  • OSVČ odvádějící minimální zálohy mají povinné platby na důchodové pojištění za březen až srpen odpuštěné v plné výši.
  • OSVČ s vyšší zálohou, než minimální od března do srpna také nemusí platit žádné zálohy.
  • V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí za těchto šest měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle jejich zisku za rok 2020.
  • Pro OSVČ, které už za období března 2020 své zálohy zaplatily, bude na tyto platby pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září.

25 000 korun pro OSVČ: Kdo je dostane

Na částku v nominální výši 25 000 korun pro OSVČ bude mít podle MF ČR nárok ta osoba samostatně výdělečně činná, která o ně požádá. A zároveň prohlásí splnění několika základních požadavků. Totiž, že:

  • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění [typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně].
  • Vykonávaná činnost je činností hlavní.
  • Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání.
  • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 [sezónní podnikání].
  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou. A to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády. A to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz. Další důvod je karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance či péče o dítě. Pak také omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti.
  • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Program podpory OSVČ spravuje Finanční správa. Cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020. Celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti.

Jak zažádat o 25 000 korun

Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti. Jednostránková, maximálně jednoduchá žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus. Dále číslo bankovního účtu, na který má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu [EPO], na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. Formulář vypracuje Finanční správa ČR [FS ČR]. FS ČR již formulář zveřnila na svých stránkách: zde.

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here