Ministerstvo financí ČR [MF ČR] upravilo svůj podpůrný program Pětadvacítka pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ]. V něm stát jednorázově nabízí 25 000 korun pro 0SVČ. Z původního návrhu zmizela podmínka v podobě 10% poklesu tržeb. 25 000 korun na ruku tak dostane skoro každá OSVČ.

Program, jenž MF ČR nazvalo Pětadvacítka, je oproti původnímu návrhu upraven tak, aby byl vůči žadatelům ještě benevolentnější. Na částku v nominální výši 25 000 korun bude mít podle MF ČR nárok ta osoba samostatně výdělečně činná, která o ni požádá. A zároveň prohlásí splnění několika základních požadavků [více v níže uvedeném odkazu, pozn. red.]

MF ČR v souvislosti s programem Pětadvacítka připravilo několik zásadních otázek a odpovědí. Fintag.cz vybral ty nejdůležitější a na další se doptal.

Proč není bonus 15 tisíc měsíčně, ale 25 tisíc jednorázově?

Cesta jednorázové pomoci za prodloužené období [12.3. až 30.4., tj. měsíc a půl] ve výši 25 tisíc korun byla zvolena proto, že v tuto chvíli nelze předjímat další vývoj situace v květnu. Zároveň stejné období bylo využito v programu kurzarbeit [program Antivirus]. Stát tedy usiluje o jednotný přístup pro jednotlivé zasažené skupiny. V případě, že bude vývoj situace nepříznivý, přirozeně není vyloučeno, že vláda přistoupí k přípravě zákona, který tuto pomoc prodlouží. To však bude záležet na rozhodnutí vlády a Parlamentu ČR.

Je možný souběh 25 000 korun a ošetřovného či podpory v nezaměstnanosti u programu Pětadvacítka?

Ano, ve stávající podobě není vyloučen souběh čerpání kompenzačního bonusu ve výši 25 000 korun s čerpáním kompenzace ošetřovného z programu Ministerstva průmyslu a obchodu [MPO]. Vyloučen nicméně je souběh čerpání kompenzačního bonusu s výplatou podpory v nezaměstnanosti.

Pokud OSVČ dostane kompenzační bonus, pak nebude moci v daňovém přiznání za rok 2020 čerpat žádnou slevu na poplatníka?

Kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Žádným způsobem tedy neovlivní nárok na daňové úlevy.

Může o příspěvek žádat i takzvaná spolupracující osoba?

Ano. Spolupracující osoba může požádat o kompenzační bonus za předpokladu, že vykonává samostatnou činnost jako hlavní. To je, že příjmy, které jsou na ni rozdělovány, jsou jejím jediným zdrojem příjmů. Totéž platí i v případě, kdy samostatnou činnost vykonává jako vedlejší, ovšem s výjimkou případu, kdy současně vykonává činnost jako zaměstnanec, který je v důsledku toho účasten nemocenského pojištění.

Funguji v sezóně, živnost jsem pozastavil v polovině října 2019. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, o kompenzační bonus může požádat také OSVČ s aktuálně pozastavenou činností, pokud tato činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 [případy sezónního podnikání]. Znamená to také, že pokud jste vaši živnost pozastavili v lednu, únoru, březnu 2020, můžete o kompenzační bonus žádat.

Nezapomeňte, že bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 korun. Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny, kdy žadatel neměl pozastavenou živnost a neměl podporu v nezaměstnanosti. Pokud podporu v nezaměstnanosti čerpal před bonusovým obdobím a v bonusovém období nikoliv, nemá tato skutečnost vliv na výši vyplaceného bonusu.

Podmínkou vzniku bonusu za jednotlivý den je, že je aktivní, tj. v případě, že pozastavení bylo zrušeno až v průběhu bonusového období, pak máte nárok na poměrnou část [500 Kč za každý den].

V části bonusového období jsem čerpal podporu v nezaměstnanosti. Je to problém?

Za dny, kdy jste čerpal podporu v nezaměstnanosti, nárok na kompenzační bonus nevzniká. Pokud jste ale například podporu v nezaměstnanosti čerpal v březnu a v dubnu již nikoliv, můžete zažádat o kompenzační bonus za zbytek bonusového období. Tj. 1.4.-30.4., což při výši bonusu 500 Kč/denně představuje 15 000 korun. Počet dnů se vyplňuje v žádosti.

S jakými dalšími programy a dávkami lze “Pětadvacítku” kombinovat? Má na kompenzační bonus nárok, kdo pobírá dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu apod.?

Pobírání jakýchkoli dávek není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus, ale v určitých situacích může být výplata kompenzačního bonusu důvodem pro snížení či nepřiznání sociální dávky či podpory [bonus je pro potřeby výpočtu dávky započitatelným příjmem].

 • 6měsíční prázdniny na sociální a zdravotní pojištění – Ano, lze kombinovat
 • Nemocenská – Ano, lze kombinovat
 • Ošetřovné pro OSVČ – Ano, lze kombinovat
 • Starobní důchod, invalidní důchod, rodičovský příspěvek, mateřská či dávka pěstounské péče – Ano, lze kombinovat
 • Dávky v hmotné nouzi – Ne, nelze kombinovat a tyto dávky nebudou při čerpání bonusu vyplaceny, resp. mohou být vyplaceny ve výši rozdílu dávky a bonusu, přesahuje-li výše dávky kompenzační bonus
 • Podpora v nezaměstnanosti – Ne, nelze kombinovat. Tyto dávky nemusí být vyplaceny při čerpání bonusu, resp. kompenzační bonus nemusí být vyplacen při čerpání podpory v nezaměstnanosti
 • Příspěvek na bydlení – Ne, nelze kombinovat, resp. tyto dávky nemusí být vyplaceny při čerpání bonusu
Pokud mám souběh OSVČ a s.r.o., resp. souběh OSVČ a DPP, je to v pořádku?

Společnost s ručením omezením není překážkou pro vyplacení kompenzačního bonusu, pokud je daný člověk [jednatel] současně aktivní OSVČ a splňuje podmínky programu Pětadvacítka. Stejně tak není pro čerpání bonusu překážkou vedlejší práce na DPP či DPČ.

Lze kombinovat invalidní důchod 2. stupně a kompenzační bonus jako OSVČ ve vedlejší činnosti?

Ano, invalidní důchod lze u osoby samostatně výdělečně činné kombinovat s kompenzačním bonusem jak v případě, že se jedná o hlavní činnost, tak i v případě vedlejší činnosti.

Mám nárok na Pětadvacítku, když jsem osoba spolupracující? A co spolupracující osoba k OSVČ, když je OSVČ v zaměstnaneckém poměru. Má nárok spolupracující?

Spolupracující osoba [dle § 13 zákona o daních z příjmů] může požádat o kompenzační bonus za několika předpokladů. Totiž, že vykonává samostatnou činnost jako hlavní. To znamená, že příjmy, které jsou na ni rozdělovány, jsou jejím jediným zdrojem příjmů. Nebo jsou na ni rozdělovány příjmy a spolupracující osoba měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod. Případně měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství či osobně pečovala o osobu závislou na její pomoci. Výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) a c) zákona o důchodovém pojištění.

Budou moci čerpat podporu i podnikatelé, kteří mají zaměstnance?

Ano, pokud je OSVČ také zaměstnavatel a současně splňuje podmínky programu Pětadvacítka, není to překážkou pro čerpání kompenzačního bonusu.

Jsem OSVČ na hlavní činnost a z důvodu těhotenství jsem si zažádala k 1. dubnu o peněžitou pomoc v mateřství. Mám nárok na peněžitou podporu 500kč/den ode dne 12. března do 31. března? Živnost jsem stále neukončila.

Ano, v tomto případě máte nárok na vyplacení kompenzačního bonusu, a to dokonce v plné výši 25 tisíc korun za rozhodné období od 12. března do 30. dubna, neboť bonus lze kombinovat s peněžitou pomocí v mateřství.

Jsem student a přivydělával jsem si jako OSVČ. Teď jsem bez příjmů. Mám nárok na kompenzační bonus?

Ano, kompenzační bonus je určen i pro studenty, kteří jsou současně OSVČ na vedlejší činnost a výkon této činnosti jim zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru či související opatření vlády.

Odkdy bude prosím možné žádat o kompenzační bonus? A kde najdu formulář?

Zákon musí být nejprve schválen Parlamentem. Mělo by k tomu dojít v pracovním týdnu do 10. dubna. Neprodleně poté Finanční správa, která má administraci programu na starosti, zveřejní doporučený vzor formuláře pro snazší vyplnění žádosti. Doporučujeme tedy sledovat internetové stránky Finanční správy.

Vyplněnou žádost poté doručíte finančnímu úřadu, u kterého podáváte daňové přiznání k dani z příjmů ideálně elektronicky [přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou]. Žádost lze podat i v listinné podobě [zaslat poštou nebo zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy].

V médiích psali, že čerpat 25 tisíc korun může i manželka či manžel? Jak to chápat? Platí to i pro osoby bez zdanitelných příjmů [OBZP]?

Nárok na výplatu kompenzačního bonusu není nijak podmíněn výší zdanitelných příjmů, tedy žádat může i osoba bez zdanitelných příjmů, pokud tato osoba naplňuje ostatní podmínky čerpání bonusu. Vždy ale záleží na konkrétní definici OBZP. Typicky se může jednat například o osobu s přerušenou činností od ledna 2020 a v takovém případě by tato osoba měla mít nárok na výplatu kompenzačního bonusu za ty dny bonusového období, kdy bude mít svou činnost znovu aktivovánu.

Do kdy mohu požádat o jednorázový příspěvek v programu Pětadvacítka?

O jednorázový příspěvek 25 000 korun pro OSVČ jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem bude možné požádat do konce června. Vyplácet se bude za období od 12. března do 30. dubna.

–RED–

12 KOMENTÁŘE

 1. Mám nárok na příspěvek 25 000.- Kč ? Jsem OSVČ na hlavní pracovní poměr.(manikúra,pedikúra) Jako vedlejší pracovní poměr jsem zaměstnaná jako prodavačka na zkrácený pracovní úvazek. Jsem samoživitelka.

 2. Přerušila jsem živnost k 4.3.2020 OSVČ byla vedlejší činnost, důchodce. Bylo to, že činnost péče o domácnost v zahraničí a vystavená A1. Přerušila z důvodu nemožnost vykonávat činnost. Můžu zažádat o kompenzaci, 25 000 Kč?

 3. Ke dni 31. 12. 2019 jsem OSSZ oznámil přerušení živnosti, jelikož jsem letos neměl žádné příjmy z podnikání a kvůli krizi jsem nepředpokládal, že v dohledné době nějaké mít budu. Na Živnostenském úřadě jsem však stále veden jako aktivní. Mám nárok na příspěvek?

 4. Mám nárok na petadvacitku jako OBZP když pracuji pro společnosti s.r.o.? Od 16.3. jsem doma bez příjmu. Paní ministryně Maláčová slibovala v “TV show ČT”, ze se připraví výjimka pro dpč a dpp, kterých se netýkala Podpůrná opatření petadvacitka ani antivirus…

 5. Dobrý den ,
  Mám nárok na ošetřovné OSVČ nebo na kompenzační bonus ,když jsem jednatel s.r.o. ,a pracuji na dpp ,zdravotně si hradím sama .Děkuji

 6. Mám nárok na 25 000 Kč, když OSVČ jako vedlejší příjem, v roce 2019 jsem neměl žádné příjmy, v listopadu jsem pak musel živnost přerušit z důvodu ztráty zaměstnání a přihlášení se na Úřad práce kde jsem byl do 4.2.2020. Dosud jsem živnost neobnovil, jelikož přišel zákaz podnikám v oblasti pojišťovnictví mám tedy nárok.
  Lukáš

 7. Dobrý den, jaký je termín vyplacení bonusu? Žádala jsem 17.4. (E-mailem) a, zatím, nic. Kde mohu zjistit stav žádosti? Děkuji. L.S.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here