Vládní opatření proti šíření koronaviru SARS CoV-2 se přímo dotkla 90 až 127 tisíců firem a 145 až 299 tisíců osob samostatně výdělečně činných [OSVČ]. Opatření tak přímo postihla cca 34 % firem a stejné procento OSVČ. Vyplývá to z analýzy dat společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Nejvíce zasažené jsou především nejmenší firmy s ročním obratem do jednoho milionu korun. A to především v oborech, kde je dopad vládních omezení zřejmý na první pohled. Jde například o maloobchodní prodejce, podnikatele v ubytování a stravování, provozovatele sportovních aktivit, malé pronajímatele komerčních nemovitostí a řadu dalších oborů,“ říká Jan Cikler, vedoucí datového oddělení aplikace Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky.

Naopak v odvětvích, kde není dopad těchto opatření plošný a kde není okamžitě viditelný, například ve stavebnictví či ve výrobě strojů a zařízení, mají mezi zasaženými firmami větší zastoupení firmy s vyšším obratem.

Obchodní společnosti přímo zasažené současnou situací podle krajů

[Zdroj: CRIF]

Co říká statistika

V odvětvích, která jsou zasažena plošně, podniká 90 tisíc obchodních společností a 145 tisíc fyzických osob, které vykazují nějakou činnost. To znamená čtvrtinu všech aktivních firem v České republice a 16 procent aktivních podnikatelů. Mezi firmami s ročním obratem do jednoho milionu korun je pak zasaženo 30 procent z nich. U dalších 37 tisíc [10 %] obchodních společností a 154 tisíc [17 %] fyzických osob podnikatelů existuje možnost, že se aktuální situace negativně promítá do jejich činnosti. Jde o odvětví, která nebyla nucená přerušit svoji činnost na základě vládních opatření, ale kterých se negativně dotýkají zavřené provozy jejich odběratelů nebo se v důsledku omezení pohybu osob potýkají s výrazným propadem tržeb.

OSVČ přímo zasažené současnou situací podle krajů

[Zdroj: CRIF]

Vládní opatření nejhůře dolehla na Karlovarský kraj

Nejhůře postižený je Karlovarský kraj, kde se opatření mohla dotknout až 44 % firem a 42 % podnikatelů. V regionu je plošně zasaženo více než 32 procent všech firem a 24 podnikatelů.

„V Karlovarském kraji podniká hodně lidí a firem v ubytování a stravování. Ať už jde o restaurace, stánky či mobilní zařízení. Je zde také nadprůměrný počet cestovních agentur zaměřených na turisty. Mnoho malých prodejen, u kterých omezení pohybu dopadá na jejich provozovatele. A zároveň i na majitele pronajímaných prostor,“ vysvětluje Jan Cikler.

Nejvíce zasažené jsou zde přitom opět nejmenší firmy. Mezi společnostmi s ročním obratem do 200 tisíc korun jde o 46 procent. U firem s obratem 200 až 499 tisíc jde o 41 procent. U společností s obratem 500 až 999 tisíc korun jde o 38 procent. U dalších 12 procent firem a 18 procent podnikatelů v kraji je pravděpodobné, že se jich současná omezení také určitým způsobem dotknou.

„Celkem jde tedy až o 44 procent firem a 42 procent všech aktivních podnikatelů v kraji,“ uzavírá Jan Cikler.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here