Poslanecká sněmovna minulý týden neschválila novelu daňového řádu, která zahrnovala i zákonné podmínky pro spuštění online finančního úřadu MOJE Daně. Ten má usnadnit firmám i občanům plnění daňových povinností. Novela je klíčová i kvůli tomu, že zavádí například institut nezadržování nesporné části vratky DPH.

Vláda se k návrhu novely vrátila na počátku tohoto týdne a znovu ji předloží Sněmovně. Hlavní změnou je, že Ministerstvo financí ČR [MF ČR] rozhodlo zachovat lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů u DPH na 30 dnech. Tedy lhůtu nezvyšovat, jak původně navrhovalo, na 45 dní. Pokud by návrh úřadu na prodloužení lhůty prošel, stát by si díky prodloužení lhůty vylepšil hospodaření až o cca 16 miliard korun, ale zatížil by jím firmy. Odpočty na DPH by totiž vracel místo v prosinci až v lednu. S tím ale nesouhlasil jak Svaz průmyslu a dopravy ČR [SP ČR], tak Hospodářská komora ČR [HK ČR].

„U mnoha firem by prodloužení lhůty pro vrácení DPH znamenalo krátkodobý výpadek v cash flow až v řádech desítek milionů korun a následné ekonomické problémy,” uvedl ředitel odboru legislativy, práva a analýz HK ČR Ladislav Minčič.

Nadměrný odpočet je fakticky nárok na vrácení peněz od finančního úřadu. Zjednodušeně jde o rozdíl mezi daní z přidané hodnoty toho, co podnikatel prodal, a toho, co podnikatel jako registrovaný plátce DPH nakoupil. To, že ministerstvo od svého záměru upustilo, ocenil jak SP ČR, tak HK ČR.

„Kladně hodnotím návrat k toleranci v podobě určitého počtu dní, kdy nebude úročena pozdní úhrada daně, i dvojnásobné zvýšení úroku z nesprávně stanovené daně, která je finančním úřadem exekuována. Podnikatelé nemohou neoceňovat ta ustanovení daňového řádu, která finanční správu odradí od případného šikanózního jednání,“ řekl Ladislav Minčič.

Na co se čeká u novely daňového řádu

Problémy v praxi ale zůstávají. Podle SP ČR je to například to, že zamítnutím novely Sněmovnou neprošel institut nezadržování nesporné části vratky DPH. Ten v rámci daňového balíčku MF ČR slibuje už několik let.

„Schválení nezadržování nesporné části vratky DPH by podnikatelům pomohlo,“ říká členka představenstva SP ČR zodpovědná za oblast daní Andrea Gontkovičová.

Dodala, že právě současná situace ukázala, že pro firmy je klíčové, aby jim stát zbytečně nezdržoval výplatu firemních peněz z pouhých daňově-organizačních důvodů. Nezákonnost návrhu zadržování celé vratky, včetně její nesporné části, loni potvrdil i Ústavní soud.

V této souvislosti ministryně Alena Schillerová uvedla, že nesporné části nadměrného odpočtu bude Finanční správa ČR [FS ČR] vracet až po zahájení kontroly. I tak to ale podle ní může být u nesporných částek dříve, než uplyne 30 dnů.

„Nalezli jsme konsensus na vrácení zálohy na daňový odpočet, který se sice nebude vracet tak rychle jako v předchozím návrhu, ale umožní nám původní záměr alespoň částečně realizovat,“ uvedla v této souvislosti ministryně financí Alena Schillerová.

Podle ní plátcům DPH, u kterých se prověřuje pouze část nadměrného odpočtu, přinese změna zlepšení jejich cash-flow a zároveň zvýší jejich právní i podnikatelskou jistotu.

[Dodejme, že v reakci na jeho loňský nález se definitivně ruší praxe povinných daňových tiskopisů neformálně určovaných a průběžně měněných Ministerstvem financí ČR.]

Co jsou MOJE daně

Podle vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové [za ANO] je vládní novela vlajkovou lodí MF ČR. Vláda ji proto znovu předloží Sněmovně k projednání ve zrychleném řízení. Hlavním cílem novely je vytvořit podmínky pro vznik portálu MOJE daně, tedy MOderní a JEdnoduché daně. Portál umožní on-line vyřizování daňových záležitostí s finančním úřadem. Systém by měl být podobný internetovému bankovnictví a jeho uživatelé by měli mít lepší přehled o svých daňových povinnostech. Odborníci záměr MF ČR vítají a podporují.

„Vláda musí pro projekty jako slibované MOJE daně udělat maximum. Firmám v posledních letech narůstaly daňové povinnosti. Stát musí usilovat o jejich maximální zjednodušení, využití digitálních technologií vidíme jako správnou cestu. Jejich zavádění musí vláda urychlovat,“ říká Andrea Gontkovičová.

Dodala, že chápe, že důvodem zamítnutí daňového balíčku nebyly právní úpravy v souvislosti s projektem MOJE daně. Podle ní je ale nezbytné, aby MF ČR na pozitivních změnách plánovaného projektu MOJE daně pracovalo dále.

„Práce na technologických řešeních a nastavení systémů se nesmí zastavit. Je nezbytné na jejich přípravě pracovat průběžně,“ upřesnila.

Nejde pouze o IT řešení

V rámci novely o daňovém řádu ale nejde jen o IT řešení. Novela dále umožňuje při vymáhání zajišťovacích příkazů využít nejen exekuci, která může fungování firmy ohrozit, ale i prohlášení o majetku nebo zástavní právo. V případě prohlášení o majetku nebude ochromena činnost firmy proto, že by neměla přístup ke svým penězům. O jeden měsíc se má i prodloužit lhůta pro podání daňového přiznání, pokud ho poplatník podá elektronicky. Předloha také snižuje veškeré sankce o šest procentních bodů. Nyní vycházejí na 16 procent, nově by měly činit deset procent. Současně se zvyšuje částka, od níž vzniká sankční úrok, na 1 000 korun.

Co obsahuje kompromisní návrh novely daňového řádu, který se vrací do Sněmovny
  • Novela zachovává dosavadní lhůtu pro vracení daňových odpočtů. Současně ale dochází k úpravě institutu zálohy na daňový odpočet. Plátcům DPH, u kterých se prověřuje pouze část nadměrného odpočtu, má přinést zlepšení z hlediska jejich cash-flow a zároveň zvýší jejich právní i podnikatelskou jistotu.
  • Nově návrh zavádí možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, které dnes není možné. Zároveň novela přiznává daňovým subjektům oproti původní verzi návrhu kompenzaci ve dvojnásobné výši, pokud po nich bude vymáhána nesprávně stanovená či zajištěná daň.
  • Předloha navrací liberační lhůtu, po kterou nevzniká úrok z prodlení s platbou daně. V současnosti činí tato tolerance čtyři pracovní dny. V původním návrhu měla být vypuštěna bez náhrady. Nyní se do návrhu zákona vrací ve zkrácené kompromisní délce 3 kalendářních dnů.
  • Formát tzv. formulářových podání bude nově zahrnut mezi skutečnosti stanovené vyhláškou MF ČR. Zároveň bude výslovně vyjádřeno, že v případě podrobností údajů o skutečnostech prokazujících tvrzení daňového subjektu a dalších údajů nezbytné pro správu daní bude vydání vyhlášky povinné.
  • Účinnost předložené novely daňového řádu je navržena na 1. ledna 2021. Tomu je přizpůsobeno i přechodné ustanovení týkající se prodloužení lhůty pro podávání elektronických daňových přiznání tak, aby bylo možné tento benefit využít již pro podání daňových přiznání za zdaňovací období roku 2020.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here