Dnes [12.6.] v 9 hodin začne Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] přijímat žádosti o ošetřovné pro OSVČ za květen na dítě do 13 let věku. O ošetřovné mohou žádat i rodiče, kteří dítě do školního, sociálního či jiného zařízení neposlali, i když se již otevřelo. Výše dotace dále zůstává 500 korun na den.

Dnes v 9:00 Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] na svých stránkách zpřístupní žádosti o mimořádné ošetřovné na dítě do 13 let věku, které nenavštěvuje školské či jiné zařízení. Osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] budou moci žádat o ošetřovné za období od 1. května do 31. května 2020.

O dotaci mohou žádat OSVČ na hlavní činnost, které nemohou vykonávat svoji živnost z důvodu péče o dítě. Tedy dítě, jemuž bylo kvůli vládním restrikcím v boji proti koronaviru uzavřeno školské, sociální či jiné zařízení pro děti. Do žádosti musí žadatel nově uvést název, adresu a webovou stránku školského, dětského či sociálního zařízení. To kvůli možnosti ověření si údajů v žádosti.

Škola se otevřela, dítě zůstalo doma

Žádat o ošetřovné, které je mimořádnou dotací pro OSVČ pouze v období epidemie koronaviru, mohou i OSVČ pečující o dítě neumístěné do školy či jiného zařízení, i když to již bylo otevřeno. Musí k tomu ale uvést nějaký důvod, který v žádosti o ošetřovné i zatrhnou. Důvody, proč dítě nenavštěvuje školu či jiné dětské zařízení, nebo osoba závislá na pomoci jiné osoby nebyla umístěna do zařízení sociální péče, i když byly otevřeny jsou následovné:

  • Ohrožení zdraví dítěte nebo osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.
  • Ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem nebo osobou závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.
  • Výrazné omezení kapacity školy nebo jiného dětského zařízení nebo zařízení sociální péče.
  • Výrazné omezení provozní doby školy nebo jiného dětského zařízení nebo zařízení sociální péče.
  • Nastavení omezujících režimových opatření ve škole nebo jiném dětském zařízení nebo v zařízení sociální péče.

Termín podání žádostí o ošetřovné pro OSVČ

Žádat o ošetřovné budou moci OSVČ za období od 1. května do 31. května 2020. A to buď za celé období nebo jen za vybrané dny, ve kterých svou činnost nemohla OSVČ skutečně z důvodu péče o dítě vykonávat. Například pokud taková situace pominula 25.května, kdy byly otevřeny školy pro žáky prvního stupně a dítě začalo školu navštěvovat, pak si OSVČ zažádá za období od 1. do 24. května. Žádat budou moci OSVČ až do 10.7. 2020 do 23:59. Pak MPO příjem žádostí ukončí.

Rozpočet na ošetřovné pro živnostníky je stanoven na jednu miliardu korun. V případě potřeby může být dle vyjádření MPO navýšen. Zástupci MPO i proto upozorňují žadatele, aby přípravu žádosti neuspěchali a vyplnění a odevzdání žádosti věnovali dostatek času. Chybovost žádostí totiž byla v minulém období vysoká. Žadatelé zapomínali přiložit potvrzení ze školského či jiného zařízení. Uváděli neúplné údaje o dítěti či zapomněli vypsat číslo svého bankovního účtu, na který má být dotace vyplacena. K žádosti se nepřikládá žádná příloha.

MPO žadatele dále upozorňuje na to, aby nepodávali žádosti opakovaně, ale pouze jednou. V případě, že bude v žádosti něco chybět či bude nutné něco doložit, pak se úřad ozve sám. Dotaci bude úřad proplácet stejně jako v minulém období pouze bezhotovostně na bankovní účet žadatele.

Jak podat žádost o ošetřovné pro OSVČ

Žádost vyplní OSVČ na předepsaném formuláři MPO a to pouze v českém jazyce. Podat může OSVČ žádost buď datovou schránkou [wnswemb], do předmětu je nutné uvést označení fpkvet. Druhým způsobem podání žádosti o ošetřovné pro OSVČ je doručení poštou. V tomto případě musí jít vždy o originál žádosti podepsanou samotným žadatelem. Pozor, obálka musí být označena fpkvet.

Adresa pro zasílání žádostí poštou je:
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Na Františku 32
  • 110 15 Praha 1

Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu žadatel uvádí opět fpkvet.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here