Dynamické penzijní fondy v doplňkovém penzijním spoření průměrně ztratily v prvním čtvrtletí okolo 18 procent. Vyvážené cca sedm procent. Dobrá zpráva je, že lidé z penzijních fondů i navzdory krizi covid-19 nevystupovali. A další dobrá zpráva je, že se i hodnota majetku v penzijních fondech vrací na původní hodnoty.

„Nástup krize spojené s pandemií koronaviru důvěru v penzijní spoření nepodlomil, nových smluv přibývalo stejným tempem jako v loňském roce,“ říká prezident Asociace penzijních společností ČR [APS ČR] Aleš Poklop.

Zároveň dodává, že špatná situace na finančních trzích se bohužel, stejně jako u ostatních investičních produktů, promítla do zhodnocení účastnických fondů. Dynamické fondy v prvním čtvrtletí průměrně ztratily okolo 18 procent, vyvážené zhruba sedm procent.

„Do konce května se ale již podařilo dynamickým fondům v průměru polovinu ztráty odmazat. U vyvážených fondů jsou to dokonce tři čtvrtiny,“ uvádí Aleš Poklop.

Jak si stály trhy v minulých dvou měsících

Jeho slova odpovídají i vývoji na akciovém a dluhopisovém trhu. Akciové trhy v průměru rostly v dubnu o cca deset procent a stejný trend si udržely i v květnu, kdy v průměru přidaly cca čtyři procenta. Ještě výše se pak dostaly některé technologické akcie. Zastavil se i propad energetických titulů díky postupnému nárůstu cen ropy.

Dluhopisový trh zase přidal díky podpoře centrálních bank. A to jak snižováním základních úrokových sazeb, tak přímým nákupem dluhopisů. V čemž vyniká jak americký FED, tak Evropská centrální banka [ECB] v eurozóně. Fondy zaměřené na bezpečné dluhopisy tak již v květnu vydělaly od začátku roku procento. Fondy zaměřené na rizikovější dluhopisy odmazaly v květnu další cca tři procenta z 13% propadu v prvním čtvrtletí.

„Pokud nepřijde další koronavirová vlna, lze předpokládat, že se ještě letos podaří většinu březnového propadu vymazat,“ tvrdí Aleš Poklop.

Zrušení penzijních fondů přinese jen ztrátu

Odkazuje přitom na propad, kterým prošel sektor penzijního spoření loni, kdy se mu povedlo hned v prvním kvartále roku 2019 vyrovnat ztráty související s propadem trhů ve druhé polovině roku 2018.  Dále si pochvaluje, že penzijní společnosti ani během krize neregistrovaly zvýšený zájem o předčasné ukončování smluv [tzv. odbytné], ani výpadky v posílání měsíčních úložek.

„V souvislosti s tím chci účastníky ubezpečit, že za přerušení plateb jim nevzniká žádné penále, smlouva je dál aktivní. Účastník pouze nemá nárok na státní příspěvek a může později kdykoli platby obnovit a opět nárok na státní příspěvek získat,“ upozorňuje.

Zcela odlišná situace vzniká v případě, že účastník smlouvu s penzijním fondem předčasně zruší. Nejenže přijde o státní příspěvek, ale zpětně musí dodanit i získané daňové úlevy.

Jak si stály penzijní účastnické fondy

V prvním čtvrtletí roku 2020 si v penzijních fondech se státním příspěvkem spořilo celkem 4 450 016 účastníků. Oproti konci loňského roku stoupl počet účastníků o 8 587. Celkový objem úspor spravovaných v transformovaných a účastnických fondech vzrostl o 3,625 miliardy na 490,74 miliardy korun.

V účastnických fondech doplňkového penzijního spoření [DPS] mezičtvrtletně přibylo 48 841 účastníků. Celkem si jich spořilo na konci kvartálu 1 188 275 a objem spravovaných příspěvků dosáhl 60,32 miliardy korun.

Příspěvek zaměstnavatele v doplňkovém penzijním spoření v průměrné měsíční výši 941 korun pobíralo celkem 289 316 účastníků. Předdůchod z doplňkového penzijního spoření k 31. 3. 2020 pobíralo celkem 4 559 osob. Průměrná výše vypláceného předdůchodu činila 10 956 korun. Takzvané dětské penzijko mělo k 31. březnu 64 788 účastníků do 18 let. To je o 4 204 více než na konci loňského roku.

Jak si stály transformované fondy

Na konci 1. čtvrtletí 2020 v transformovaných fondech penzijního připojištění zůstávalo spořit 3 261 741 účastníků. To je o 40 254 účastníků méně [přirozený úbytek způsobený odchodem lidí do penze] než na konci roku 2019.

Transformované fondy za 1. čtvrtletí 2020 vytvořily celkový zisk ve výši 1,968 miliardy korun. Což je vzhledem k masivnímu propadu trhů v prvním čtvrtletí překvapující. To, že jde o velice hubený zisk dokládá objem peněz v transformovaných fondech. Ten činil ke konci prvního letošního čtvrtletí 430,42 miliardy korun, což je o 3,95 miliardy více než na konci roku 2019.

Příspěvek zaměstnavatele v penzijním připojištění v průměrné měsíční výši 862 korun pobíralo v prvním čtvrtletí celkem 797 043 účastníků.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here