Ke schválení žádosti o poskytnutí úvěru, dotace či k účasti ve veřejné soutěži požadují poskytovatelé či investoři mimo jiné potvrzení o bezdlužnosti na daních, které vydává finanční úřad. Otázkou nyní ale je, jak je to v případě, že žadatel využil možnosti odkladu daňového přiznání, včetně platby vypočtené daně. 

Daňoví poplatníci, kteří odkladu podání daňového přiznání, a především platby daně využili mohou však být překvapeni. A to ve chvíli, kdy budou svůj finanční úřad žádat o potvrzení o bezdlužnosti. Například v případě žádosti o úvěr, kdy banky ale i další poskytovatelé půjček toto potvrzení ke schválení úvěru požadují. Anebo i při žádosti o dotaci, finančního příspěvku od státní instituce či při účasti ve veřejné soutěži.

Kdo získá potvrzení o bezdlužnosti

Počátkem června schválila vláda v rámci Liberačního balíčku III posunutí lhůty pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů včetně její úhrady až do 18. srpna. Do tohoto termínu nebude Finanční správa ČR [FS ČR] za opožděné podání počítat úroky z prodlení. Jako důvod pro již druhý odsun termínu podání a splatnosti vypočtené daně uvedlo Ministerstvo financí ČR [MF ČR] to, že podnikatelé a živnostníci potřebují více času pro úhradu daňové povinnosti. Této možnosti pak využily především daňové subjekty, kterým nevznikl přeplatek na dani, nýbrž daňový nedoplatek.

„Přihlížení k plnění daňových povinností v jiných řízeních vedených u jiných orgánů veřejné moci je plně v kompetenci dotčených orgánů veřejné moci. Popřípadě jiných soukromých osob. Generální finanční ředitelství nemá na takové orgány žádný vliv. Je tedy na nich, jak vyhodnotí skutečnosti uvedené v potvrzeních Finanční správy,“ uvádí k potvrzení v případě odkladu daňového přiznání Finanční správa ČR na svých webových stránkách.

Podle dalších informací uvedených na webových stránkách finanční správy by neměl být pro daňové subjekty, které podají daňová přiznání do 18.8. 2020 a daň také ve stejném termínu uhradí, problém potvrzení o bezdlužnosti dostat. To v případě, že o něj daňový poplatník místě příslušný finanční úřad požádá a daň mu již také vyrovnal.

Jiná situace pak ale nastane v případě, že daňový poplatník daňové přiznání podal, o potvrzení o bezdlužnosti požádá, ale svoji daňovou povinnost ještě nevyrovnal. A to kvůli tomu, že využil možnosti bezsankčního období do 18. srpna. Pak mu finanční úřad požadované potvrzení o bezdlužnosti kvůli evidovanému nedoplatku nevystaví. Může jít například o situaci, kdy žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti poplatník podal v květnu, ale daň má v plánu uhradit na účet finančního úřadu až počátkem srpna.

Je třeba se odkázat na ministryni Schillerovou

Důvod k nevystavení potvrzení o bezdlužnosti v takových případech je zřejmý. Je totiž vydáváno k určitému datu. K tomuto datu také správce daně reflektuje aktuální stav evidence daní u žadatele o něj. Navíc prodloužením termínu daňového přiznání byly odpuštěny pouze sankce za podání do stanoveného termínu. Nebyla odpuštěna samotná úhrada daně. To potvrzuje i FS ČR.

„Generálním pardonem byly prominuty při splnění určitých podmínek pouze úroky z prodlení či z posečkání za dobu prodlení s úhradou nedoplatku. Tedy tímto rozhodnutím nedošlo k posunu splatnosti daně,“ uvádí.

Řešením podle jejích zástupců je, aby žadatel k případnému potvrzení o existenci předmětných nedoplatků v období do 18. 8. 2020 odkázal současně na rozhodnutí ministryně financí o prominutí daných úroků.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here