Krize covid-19 významně ovlivní fungování bankovního trhu. Nižší úrokové sazby České národní banky [ČNB] českým bankám srazí zisky. Kvůli propadu ekonomiky dojde i na přísnější poskytování úvěrů, což se také projeví v ziskovosti bank. To a další vyplývá z analýzy poradenské společnosti Accenture ČR.

I když i nyní mnohé banky pokračují ve svém fungování v nezměněné podobě jako před krizí covid-19, musejí počítat s jejími dopady. Mezi hlavní potenciálně zasažené oblasti bankovnictví patří – správa úvěrů, snížení výnosů, služby zákazníkům a poradenství, nastavení provozních modelů a kontrola nákladů. Podle výkonné ředitelky pro oblast finančních služeb Accenture ČR Kláry Starkové dobrá zpráva ale je, že banky jsou na současné změny lépe připraveny, než byly v době finanční krize v roce 2008 až 2009.

„Bankovní sektor je oproti rokům 2008 a 2009 v relativně dobré výchozí pozici, aby mohl případné déletrvající oslabení ustát. Banky jsou dobře kapitalizovány a mají určitý prostor pro vstřebání ztrát. Navíc jsou mnohem více digitalizovány a disponují tedy schopností poskytovat většinu svých služeb i prostřednictvím digitálních kanálů,“ říká.

Banky ale i tak podle ní musejí počítat se změnami. Zákazníci budou stále více upřednostňovat správu svého finančního života prostřednictvím aplikací a online bankovnictví. Což potvrdilo i fungování při krizi covid-19, která navíc ukázala, že online systémy dokáží nahradit nejednoho zaměstnance banky na pracovišti.

Accenture ČR odhaduje až 50% pokles příjmů

Banky musejí podle studie Accenture ČR počítat s drastickým propadem zisků oproti roku 2019. Analýza uvádí, že až o 50 procent. A to při zvýšených nákladech na riziko a nižších výnosech z aktiv porovnatelných s hodnotami z let 2008 a 2009.

„Banky proto musejí efektivně přistoupit ke snižování svých nákladů. Také ke správě aktiv a k proaktivní péči o své zaměstnance od poboček až po call centra,“ stojí v analýze.

Dodejme, že v prvních několika týdnech pandemie klesla tržní hodnota bankovního sektoru měřená hodnotou cenných papírů na nižší úroveň než během krize v letech 2008 a 2009. Důvodem bylo krátkodobé snížení výnosů způsobené nižšími úrokovými maržemi a poklesem příjmů z plateb. Dále pak propadem financování obchodu i přeshraničních plateb a poklesem objemu služeb a poradenství pro zákazníky.

Lze čekat i nárůst úvěrů v selhání

Jsou tu ale další výzvy, které s dopady krize covid-19 jistě přijdou. Propad poptávky po výrobcích a službách podle analýzy Accenture ČR povede ke snížení výnosů a k propouštění zaměstnanců. Následkem bude zhoršení cash flow mnoha spotřebitelů i podniků. Což může způsobit nárůst nesplácených úvěrů.

„Banky však mohou právě v tuto chvíli velmi dobře pomoci svým klientům. To znamená posílit s nimi vztah odkladem splátek a efektivní interpretací vládních opatření. Důležitá je i personalizovaná nabídka vhodných produktů či posilování finančního vzdělávání,“ stojí v analýze Accenture ČR.

Podle Kláry Starkové by si banky z krize covid-19 jako hlavní poučení měly odnést nevyhnutelnou potřebu plné digitalizace. Jiným úkolem bank je motivovat klienty k zajištění finanční rezervy a dostatečné likvidity. Nutná bude podle ní i proaktivní komunikace aktuálních regulatorních nařízení s dopadem na klienty.

Podobná zjištění platí i pro pojišťovny

Společnost Accenture ČR se v podobném duchu jako na banky zaměřila i na pojišťovny. Jedno z doporučeních zní: Učinit takové kroky, které pojišťovnám pomohou minimalizovat okamžité ztráty a stabilizovat pojišťovny do nové situace po covid-19.

„Pro pojišťovny bude zcela jistě přínosným zjištěním, že stále více obyvatel bude preferovat vyřizování služeb ze svého domova. Proto by pojišťovny měly akcelerovat svou digitální transformaci. Což platí pro služby pro klienty i možností zaměstnanců vykonávat pracovní povinnosti z domova,“ říká výkonný ředitel Accenture ČR pro pojišťovnictví Jiří Sobola.

Pojišťovny za covid-19 zaplatí v přepočtu biliony korun

Upozorňuje i na to, že přijetí koncepce otevřeného pojišťovnictví prostřednictvím přístupu založeného na vytváření ekosystémů a sdílené platformě, bude vyžadovat nové formy spolupráce. Což není nic jiného než možnost sdílet data a zkušenosti pro vytváření nových služeb řešících potřeby zákazníků.

„Pojišťovny by se neměly bát, měly by převzít iniciativu a tyto formy spolupráce přijímat.  Zákazníci navíc porovnávají poskytovanou úroveň služeb a technického zázemí pojišťoven s digitálními lídry, jako jsou Google, Amazon či Facebook. Proto lze očekávat pokračující tlak na inovaci a digitalizaci,“ dodává.

Důležitá je i datová analytika

V případě bank i pojišťoven podle Accenture ČR platí, že pokročilá analytika nyní může více než kdy jindy pomoci zvýšit efektivitu provozu a podporovat vzdálenou pracovní sílu. Její použití pro stanovení základních výkonnostních metrik jim napomůže získat představu o tom, jak mají přizpůsobit produktovou a distribuční strategii.

Nahrávání hovorů o investicích nabízí i příležitost zlepšit byznys

Podle analýzy Accenture ČR je pak z tohoto pohledu klíčové zajistit účinnou podporu vztahů s dodavateli a B2B partnery. Rozvíjet nové obchodní procesy, aby se efektivně přizpůsobily novým typům spolupráce a aktuální formě rozhodování. Součástí toho všeho je i rozvoj nových obchodních procesů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here