Poslanci včera [16.6.] schválili novelu zákona o sociálním pojištění. Návrh rozšiřuje program Antivirus o nový režim C. Ten spočívá v odpuštění sociálních odvodů za měsíc červen, červenec a srpen. Nárok mají firmy do 50 zaměstnanců. I odpuštěné odvody ale budou muset zahrnout do výpočtu superhrubé mzdy.

Návrh zákona o sociálním pojištění promíjí tu část pojistného na sociální zabezpečení, kterou platí zaměstnavatelé. Celkově jde o 24,8 procenta z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí [MPSV] má být proces nařízení administrativně velmi snadný. Místo předkládání žádosti zaměstnavatelé v měsíčním výkazu OSSZ pouze uvedou snížený vyměřovacího základ a zaplatí snížené pojistné.

Tři podmínky odpuštění sociálních odvodů

Aby zaměstnavatelé získali nárok na odpuštění pojistného v rámci programu Antivirus, musí splnit tři základní podmínky. Jejich splnění bude posuzováno v každém měsíci zvlášť.

  • Musejí zaměstnávat nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění.
  • Počet zaměstnanců v pracovním poměru zjištěný v každém ze tří dotčených měsíců se v porovnání se stavem zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než deset procent.
  • Zaměstnavatelé musejí také udržet 90 procent objemu mezd jako v březnu 2020.

Dále jsou zaměstnavatelé povinni zaplatit včas pojistné za zaměstnance. V příslušném kalendářním měsíci navíc nemohou čerpat prostředky z programu Antivirus v režimu B, tedy překážek v práci na straně zaměstnavatele.

Antivirus v režimu A vláda prodloužila do konce srpna

Zaměstnavatelé chtěli více

Zejména poslední podmínku [90 procent objemu mezd jako v březnu 2020] zaměstnavatelé v minulosti kritizovali. A to prostřednictvím Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů [KZPS] i Hospodářské komory [HK ČR].

„Kvůli těmto podmínkám ale nedosáhnou na pomoc všechny podniky, které ji reálně potřebují. Tato podpora se tak kvůli špatně nastaveným parametrům bude míjet účinkem,“ uvedli ve svém společném prohlášení.

Zaměstnavatelé dále požadovali, aby si firmy mohly samy vybrat, který režim v programu Antivirus zvolí. Odmítali proto omezení režimu C dle velikosti firmy.

Firmy odmítají omezení u zrušení odvodů na sociální pojištění

Důležité upozornění Finanční správy ČR

Jsou tu ale i další háčky. Generální finanční ředitelství [GFŘ]upozornili plátce daně, že poslanci schválený návrh zákona nemá vliv na konstrukci výpočtu základu daně [superhrubou mzdu] podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů [dále jen zákon o daních z příjmů]. Plátci daně, kterých se v případě schválení zákon dotkne, budou standardně navyšovat příjem poplatníka pro účely výpočtu základu daně zpravidla o 33,8 procenta.

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli nebude mít stejně tak vliv například na způsob vyplnění Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňového zvýhodnění. Obdobně tomu bude u Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražené dani podle zvláštní sazby daně. Prominutí pojistného nebude mít vliv na stanovení max. vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění.

Čeká se na podpis prezidenta

Podle MPSV má Antivirus v režimu C pomoci přibližně 88 procentům zaměstnavatelů a 1,4 milionu jejich zaměstnanců. Dopad na státní rozpočet se předpokládá ve výši max. 13,5 miliardy korun. 4,5 miliardy každý měsíc. Novela zákona byla poslanci projednána po takzvané „vratce“ ze Senátu a nyní ji musí ještě podepsat prezident republiky.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here