Nová paušální daň je výhodná jen pro některé z živnostníků

587
pausalni_dan
Foto: Pixabay.com

Od příštího roku se budou moci živnostníci přihlásit k paušální dani. V jednotné částce, která pro příští rok činí 5 469 Kč, zaplatí odvody na zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů. Paušální daň jim však neumožní uplatnit slevy ani daňové úlevy. Ne každému se paušální daň vyplatí.

Vláda včera [29.6.] schválila zavedení paušální daně pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ]. Paušální daň bude platit přitom již od 1.1. 2021. Přihlásit se k paušální dani [pokud ji schválí Parlament ČR a podepíše prezident republiky, pozn. red.] budou moci OSVČ dobrovolně za předpokladu, že jejich roční příjem z podnikání nepřesáhl 800 tisíc korun. Zároveň nesmí být registrovaní k platbě DPH. Z paušální daně se budou moci přihlášené OSVČ i odhlásit, to vždy k 1. lednu daného roku. Paušální daň v navržené podobě by se podle Ministerstva financí ČR [MF ČR] mohla týkat až 408 tisíc OSVČ.

Paušální daň je třísložková

Paušální daň tvoří jedna částka, která se v závislosti na minimální výši sociálního a zdravotního pojištění bude každý rok měnit. Přesněji řečeno navyšovat. Povinné minimální odvody se totiž každý rok mění podle celostátní průměrné mzdy. Pro příští rok vychází výše paušální daně na 5 469 korun měsíčně. V této částce bude mít živnostník splněny veškeré odvodové povinnosti vůči zdravotní pojišťovně, České správě sociálního zabezpečení [ČSSZ] i finančnímu úřadu. To znamená, že v částce 5 469 korun je zahrnuto zdravotní pojištění ve výši 2 514 korun a sociální pojištění ve výši 3 126 korun. To je navýšeno o 15 procent z minimální částky. Dále pak je v částce zahrnuto 100 Kč na daň z příjmu.

Paušální daň bude pohodlná, ne však vždy výhodná

Paušální daň významně sníží administrativní povinnost živnostníků. Na místo tří formulářů [pro zdravotní pojišťovnu, ČSSZ a FÚ] budou k paušální dani přihlášení živnostníci odevzdávat pouze jeden formulář a provedou jednu paušální platbu za měsíc. Nebudou pak muset podávat ani každoroční daňové přiznání k dani z příjmů. Nebudou muset předkládat přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Paušální daň MF ČR je lákává. Hlavně pak pro MF ČR

Na druhou stranu je ale nutné zmínit, že ne pro každého živnostníka musí být paušální daň výhodná. Pokud se k ní přihlásí, tak už nebude moci ve svém ročním daňovém přiznání uplatňovat žádné daňové slevy a úlevy. To se týká především živnostníků s dětmi. Ti na ně mohou čerpat daňový bonus. To v případě, že jejich roční příjem dosáhl minimálně 87 600 korun [pro rok 2020]. Daňový bonus přitom může od finančního úřadu OSVČ čerpat i pokud nemá žádnou daňovou povinnost.

Jak to budou mít OSVČ s důchodem

V souvislosti se zavedením paušální daně pro živnostníky se také často řeší otázka výše jejich starobního důchodu. Podle údajů z ČSSZ si v současné době ale většina živnostníků hradí na sociální pojištění jen nezbytné minimum. Navíc částka sociálního pojištění je v paušální dani navýšena o 15 procent z minimálního základu, což by podle Ministerstva financí ČR [MF ČR] mělo situaci živnostníků v důchodu vylepšit. Zachována také dle vyjádření MF ČR zůstává možnost dobrovolného přispívání vyšší částky na pojistné na důchodové pojištění.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here