Prezident Sdružení automobilového průmyslu [AutoSAP] Bohdan Wojnar vylučuje, že by covid-19 pouze urychlil krizi v automobilovém průmyslu. Argumentuje tím, že český autoprůmysl měl rekordní výsledky loni i zkraje letoška. Na druhou stranu tuzemští automotive dodavatelé zaznamenaly propady tržeb již loni.

Tuzemský autoprůmysl v Česku tvoří téměř desetinu hrubého domácího produktu [HDP] České republiky. Zaměstnává okolo 180 tisíc lidí přímo a přibližně 500 tisíc celkově. Zároveň stojí za více než třetinou průmyslových investic do vědy a výzkumu a ročně do státního rozpočtu odvádí více než 70 miliard korun.

Autoprůmysl a jeho přínos do státního rozpočtu v roce 2019
 • Daň z příjmů: 23 mld. Kč
 • Odvody na sociální a zdravotní pojištění: 24 mld. Kč
 • Daň z příjmů fyzických osob: 11 mld. Kč
 • Sociální a zdravotní pojištění odvedené zaměstnanci: 8 mld. Kč

Loni rostly celkové tržby v tuzemském automotive již desátý rok za sebou, stejně jako export i mzdy. Česká republika se tak loni stala v absolutních počtech čtvrtým největším výrobcem automobilů v Evropě. Předstihla tak Velkou Británii, která byla na čtvrtém místě ještě v roce 2018. Ve světovém měřítku je na jedenácté pozici.

Výsledky 140 členských firem AutoSAP v roce 2019
 • Tržby: 1 123,8 miliard Kč [+ 1,9 %]
 • Export: 942,4 miliard Kč [+ 2,4 %]
 • Počet zaměstnanců: 133 378 [+ 1,0 %]
 • Průměrná mzda: 43 949 Kč [+ 6,0 %]

V přepočtu na jednoho obyvatele je Česká republika jednička ve výrobě autobusů a dvojkou v produkci osobních vozů. Dobrá zpráva je i to, že loni se vrátil do zisku i výrobce nákladních vozidel Tatra Trucks. Špatné výsledky ale v Česku má jinak velice tradiční výroba motocyklů.

Autoprůmysl a jeho exportní pozice

Většina produkce automobilového průmyslu byla loni vyvezena na zahraniční trhy. Dominantním exportním partnerem je s více než třetinovým podílem Německo. Firmy AutoSAP se na celkové české průmyslové produkci v roce 2019 podílely téměř jednou čtvrtinou [23 %]. Autoprůmysl se na celkovém exportu ČR loni podílel 21 procenty. Významně propadl export do Velké Británie, ale o šest miliard korun na celkových 65 miliard korun stoupl export do Španělska.

Tržby finálních výrobců a celková produkce v roce 2019
 • Tržby: 657,6 mld. Kč [+ 6,5 %]
 • Podíl exportu na tržbách: 600,5 mld. Kč [+ 6,4 %]
 • Celková produkce: 1 461 179 silničních vozidel [- 0,6 %]
 • Osobní automobily: 1 427 563 kusů [- 0,7 %]
 • Autobusy: 5 217kusů [+ 6,7 %]
 • Nákladní vozy: 1 181 kusů [+ 42,5 %]
 • Motocykly: 980 kusů [- 34,4 %]
 • Přívěsy a návěsy: 26 238 [+ 3,7 %]

Dodavatelé v automotive v roce 2019

Podíl dodavatelů na celkových tržbách firem AutoSAP loni činil 39,2 procenta. Na exportu pak 35,4 procenta. Podle statistik se výrazněji než u finálních výrobců u dodavatelských firem loni projevilo ochlazení na exportních trzích. Tržby dodavatelů poklesly o 4,1 procenta. Z celkové produkce v hodnotě 441 miliardy činil export 334 miliardy korun. I zde došlo k poklesu [-4,7 %]. Zde je třeba také říci, že tuzemští automotive dodavatelé zaměstnávají více lidí než samotní finální výrobci. Je to cca 79 tisíc zaměstnanců, kteří se na celkovém počtu zaměstnanců v autoprůmyslu podílí téměř z 60 procent.

Dodavatelé v automobilovém průmyslu v roce 2019

 • Tržby: 441,0 mld. Kč [- 4,1 %]
 • Export: 333,9 mld. Kč [- 4,7 %]
 • Zaměstnanost: 78 430 osob [- 1,4 %]
 • Průměrná mzda: 37 883 Kč [+ 4,4 %]

Krize covid-19 obrátila autoprůmysl naruby

Letošní pandemie nového koronaviru způsobila aktuální pokles tržeb automotive firem až ve výši 150 miliard korun. Ztráta bude pro autoprůmysl podle AutoSAP ale hlubší.

„Pro letošní rok odhadujeme propad výroby pro autoprůmysl okolo 20 procent. Výkonnost celého sektoru bude výrazně ovlivněna nejen vývojem na zahraničních trzích, ale také případnou podporou české vlády,“ říká prezident AutoSAP Bohdan Wojnar.

V jarních měsících byla nucena téměř třetina automotive podniků zastavit zcela výrobu. 60 procent firem vyrábělo ve velmi omezeném režimu. Především kvůli ekonomické nejistotě a poklesu spotřebitelské poptávky je v současné chvíli kapacita výroby zhruba na dvou třetinách oproti předkrizovým hodnotám.

Autoprůmysl a dosavadní ztráty způsobené pandemií covid-19
 • Více než 220 tisíc nevyrobených motorových vozidel
 • Odhad propadu tržeb: -150 miliard Kč
 • Odhad propadu tržeb: -90 miliard Kč u finálních výrobců
 • Odhad propadu tržeb: -60 miliard Kč u dodavatelů

„V lednu a únoru jsme měli ještě růst produkce, ale v březnu jsme již měli pokles o 36 procent. V dubnu pak byl pokles 88,5%, v květnu pak 52,9%. Celkový propad za leden až květen je tak 35,7%. Takový propad byl pouze v době transformace v České republice,“ tvrdí Bohdan Wojnar.

AutoSap odhaduje, že z důvodu vzniklé krize český autoprůmysl letos nevyrobí až 300 tisíc vozidel. A tržby celého sektoru poklesnou minimálně o 215 miliard korun.

Restart automotive v Česku

I přes očekávaný pokles jsou zástupci AutoSap mírně optimističtější, než jsou jejich kolegové v jiných zemích. Důvod je podle Bohdana Wojnara kvalitní produktové portfolio českých automobilek.

„Přesto ale vidíme dvě základní bolesti restartu pro český autoprůmysl. První je oblast likvidity firem. Samozřejmě ten vládní soubor půjček a záruk jde správným směrem. Máme ale obavy z toho, jak rychle se tyto úvěry budou vyřizovat,“ říká s tím, že aktuální problém v této věci zůstává i nynější opatrnost bank.

PODCAST: Firmy řeší nedostatek likvidity, říká David Formánek

Druhou základní bolestí restartu je pak podle něj trh práce. Ten byl dle jeho slov v minulosti pod silným tlakem a firmám v automotive činilo problém udržet si kvalitní zaměstnance. Zde zmiňuje prodloužení programu Antivirus, úpravy v režimu B a C, i zavedení klasického kurzarbeitu.

Program Antivirus se ukázal jako funkční prostředek, který pomohl odvrátit bezprostřední hrozbu masivního propouštění v podnicích. Pro autoprůmysl a mnoho podniků v něm je nyní klíčové program co nejdříve prodloužit, pokud možno do data spuštění nového systémového řešení kurzarbeitu,“ říká.

Kurzarbeit by mohl fungovat i déle než jen do srpna

Dodává, že nyní je evidentní snaha mnoha podniků udržet své lidi na palubě, ale tento stav je velmi křehký. Česká vláda by si podle něj měla vzít za vzor německý model.

Podpora odbytu nových aut

Pro FinTag.cz pak Bohdan Wojnar uvádí, že na místě je i hovořit o vládních programech na podporu odbytu v automobilovém průmyslu.

„Schémata na podporu prodeje aut zavedlo Německo, ale i Francie, Itálie, Španělsko nebo Rumunsko. Jdou napříč celou Evropou. Samozřejmě, že se od sebe liší. Někde jsou více zaměřeni na podporu běžných spotřebitelů, jinde více na firmy a jejich flotily. Jak to bude v České republice nevím,“ říká.

Autoprůmysl zvažuje návrh na dotace na koupi nového auta

„Možností podpory je mnoho. Základní je ale alespoň něco udělat. Neměli bychom být v pozici toho černého pasažéra. To znamená spoléhat na to, že ty problémy někdo odpracuje za nás,“ doplnil pro FinTag.cz v souvislosti s nedávnou krizí, kdy Německo a další státy zavedly šrotovné na auta, z čehož těžila i Česká republika.

Podpora odbytu je podle něj důležitá, protože automotive firmy chtějí investovat, ale nesmějí se bát. Musejí mít dobrý výhled na to, že se jim jejich investice vrátí. Že budou své výrobky prodávat.

„Vnímáme i nutnost revize termínu u regulatorních opatření, ale i revizi termínů a vůbec pokut za plnění nízkoemisních norem. To proto, abychom si nepořezávali tu větev, na které všichni sedíme,“ upřesnil.

Automobilový průmysl čekají zásadní změny i pokuty

Podpora nových trendů v autoprůmyslu

Také podle výkonného ředitele AutoSAP Zdeňka Petzla je nyní klíčová pomoc státu.

Pandemie obrátila automobilový průmysl naruby, rozhodně ale nezvrátila dlouhodobé trendy a nebude mít zásadní vliv na transformaci, kterou odvětví prochází,“ říká.

Jako hlavní nástroje zmiňuje podporu investic do digitalizace, automatizace a implementace environmentálně ohleduplných řešení, včetně dalšího budování infrastruktury pro alternativní paliva.

„V opačném případě by české firmy mohly začít výrazně ztrácet své těžce vydobyté pozice napříč celým dodavatelským řetězcem,“ upřesňuje.

V EU tlačí trh s alternativními pohony stát i firmy. V Česku nikdo

V tomto ohledu pak zmiňuje i programy na posílení konkurenceschopnosti a inovativnosti a ekologie ve výrobních řetězcích. Nutné je podle něj zapracovat i na rozvoji infrastruktury – fyzické, digitální i alternativních paliv.

Autoprůmysl a růst mezd v roce 2019

V souvislosti s kurzarbeitem uveďme, že členové AutoSAP zaměstnávají jedenáct procent zaměstnanců v průmyslu ČR. V sektoru automotive pracuje celkově přímo téměř 180 tisíc osob. Do vývoje počtu zaměstnanců v automobilovém průmyslu v ČR se v loňském roce promítla rekordně nízká nezaměstnanost a neuspokojivá situace na trhu práce. Počet zaměstnanců vzrostl jen mírně a ve firmách AutoSAP jich tak přibylo 1 tisíc a celkový počet zaměstnanců dosáhl 133 tisíc osob.

I když sektor i nadále nabízí zaměstnancům nadprůměrné výdělky [což v Česku způsobuje problémy v jiných a méně ziskových odvětví, pozn. red.], dynamika růstu mezd v minulém roce zpomalila. Průměrná mzda ve firmách AutoSAP v roce 2019 vzrostla o šest procent na 43 949 korun. V dělnických profesích o 5,4 procenta na 36 905 korun. Celkově je průměrná mzda u členů AutoSAP o 28,8 procenta vyšší než průměrná mzda v ČR [v dělnických profesích o 8,1 % nad celkovou průměrnou mzdou v ČR].

Vývoj, výzkum a služby v automotive

Na závěr dodejme, že firmy, které se zabývají službami, výzkumem, vývojem a konstrukcí pro automobilový průmysl nabývají na své důležitosti. Což potvrzuje, že autoprůmysl prochází zásadní transformací. Účelové organizace tvoří téměř třicet procent firem AutoSAP s více než 10 tisíci zaměstnanci. V uplynulém roce rostly jejich tržby jen mírně [25,3 mld. Kč/+1,6 %], výrazně se ale zvýšil jejich export [8,1 mld. Kč/+ 31,0 %].

Dan Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here