Výrobci aut apelují na vládu, aby podpořila restart trhu s auty. S ohledem na dění v okolních zemích zvažují požadavek na zavedení kupní prémie na nákup nového auta. Letos v březnu bylo meziročně vyrobeno v Česku o 47 452 aut méně. Jde o 36,2% pokles. Klesá i odbyt aut. Uvedlo to Sdružení automobilového průmyslu [AutoSAP].

Opatření pro restart trhu s vozidly by mohla být podle AutoSAP z hlediska státního rozpočtu neutrální. To znamená, že by neznamenala jeho další výdaje. Opatřeních by mohlo být podle AutoSAP hned několik. Jedním z nich by měla být i diskuse o podpoře při nákupu nového auta. Ta by podle AutoSAP měla být koordinována na úrovni EU, aby nedošlo k přelévání starých a nepotřebných autovraků mezi jednotlivými členskými státy.

Jak vypadají současné návrhy na podporu restartu trhu s novými auty:
 • Diskuse o zavedení „kupní prémie“ pro koupi nového vozu a současné ekologické likvidaci starého auta. Třeba v podobě slevy DPH [vratky] pro fyzické osoby.
 • Přímé dotace ve výši 100 tisíc korun. Ty by mohly být čerpány z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR [SFŽP ČR]. Fond totiž vybírá od motoristů za registrace a převody vozů starších tříd EURO.
 • Převedení koupě auta firmami do výhodnější odpisové skupiny [z 5 let na 3 roky].
 • Zásadní investice státu do obnovy vozového parku veřejných institucí.
 • Snížení zdanění nefinančního příjmu při soukromém užívání nízko či bezemisního automobilu z 1 procenta na 0,25 procenta či 0,5 procent v souvislosti s vyšší cenou takového auta.
 • Aktualizace výše registračních poplatků pro vozy třídy EURO 3 a nižších dovezených ze zahraničí v souladu s časovým odstupem vstupu jednotlivých norem v platnost. [Je vhodné zavést v souvislosti se zavedením kupní prémie v jiných zemích EU jako opatření předcházející dovozu autovraků].

Podle AutoSAP by výše uvedená opatření přišla na cca jednu miliardu korun. Důvod je propad výroby z důvodu preventivních opatření proti šíření nákazy covid-19. A dále pomoc při znovuoživení odbytu na automobilovém trhu, který se aktuálně propadá o desítky procent po celém světě.

Krize covid-19 postihla 90 % automotive firem

Téměř 90 procent firem v automotive bylo donuceno zastavit nebo významně omezit výrobu. Podle sdružení po lednovém a únorovém růstu produkce došlo kvůli pandemii koronaviru k výraznému narušení jinak velmi slibného vstupu do letošního roku. V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 322 908 automobilů, 1 284 autobusů, 306 nákladních vozidel a 118 motocyklů.

„Pokles celého segmentu motorových vozidel, který je v Česku z více než 99 procent tvořen výrobou osobních a lehkých užitkových vozidel, činil kvartálně jedenáct procent vůči hodnotám za rok 2019,“ uvedl prezident sdružení Bohdan Wojnar.

Aktuální pokles je dán především omezením produkce automobilů v březnu [- 36,2 %]. Tedy vynucenou odstávkou výroby z důvodu opatření proti šíření koronaviru. Ta vstoupila v platnost zhruba od poloviny měsíce. Ve výrobě přípojných vozidel se také naplno projevil výrazný propad poptávky. Segment poklesl o 9,8 procenta.

Pokles výroby přijde i za duben

„Celkově lze kvůli odstávkám v březnu a dubnu očekávat propad výroby v Česku až o 170 tisíc motorových vozidel, tedy zhruba o dvanáct procent celkové roční produkce. Toto číslo bude navíc v průběhu roku 2020 dále narůstat,“ uvedl Bohdan Wojnar.

Odhadované měsíční propady tržeb jen u výrobců vozidel přesahují podle údajů AutoSAP 50 miliardu korun. U dodavatelů se odhaduje pokles tržeb o zhruba 45 procent, což představuje ztrátu více než 17 miliard korun měsíčně. Podle Bohdana Wojnara se všechny uvedené ztráty přitom budou s postupujícím časem dále prohlubovat. Také je přesvědčen, že nelze očekávat návrat k běžnému chodu, aniž by byla přijata rychlá a robustní opatření.

„Proto bychom v jednáních měli pokročit od opatření podporujících zastavený průmysl směrem k opatřením, která podpoří obnovení výroby a prodeje. Nelze přitom usuzovat, že obnovením produkce finálních výrobců vozidel automaticky dochází k plnohodnotnému obnovení výroby celého automobilového řetězce,“ zdůraznil Bohdan Wojnar.

Automotive žádá o podporu

Podle aktuálních průzkumů Sdružení autoprůmyslu bylo již v březnu zhruba 15 procent firem přinuceno propouštět a v průběhu dubna tuto otázku řeší dalších 42 procent firem. AutoSAP proto apeluje na vládu ČR, aby přijala opatření, která pomohou firmám s udržením pracovních míst při zachování jejich dostatečné likvidity. A aby schválila robustní soubor opatření pro restart výroby a trhu.

„Za klíčové nadále považujeme prodloužení platnosti programu Antivirus, spuštění programu záruk za komerční úvěry pro velké podniky či zrychlení a další dílčí úpravy v oblasti DPH,“ uvádí Bohdan Wojnar.

Sdružení dále navrhuje nastavit funkční pravidla pro přeshraniční pohyb specializovaných expertů. Pravidelně dojíždějících zaměstnanců a řídících pracovníků, nutné služební cesty bez povinné karantény. Aktuální situace se přitom již dotýká 90 tisíc zaměstnanců členských firem AutoSAP, kteří buď nemohou pracovat. Anebo pracují v omezeném režimu.

Sdružení se odvovlává přitom na to, že česká ekonomika je silně proexportně orientovaná. Automobilový průmysl vyváží 84 procent své produkce, což odpovídá zhruba 921 miliardám korun a 21 procentům celkového exportu ČR. Zároveň zaměstnává 170 tisíc přímých zaměstnanců a podílí se na devíti procentech hrubého domácího produktu [HDP]. Sdružení žádá vládu i o opatření pro restart trhu s vozidly, která nutně nemusí znamenat zásah do státního rozpočtu.

Co požaduje Sdružení automobilové průmyslu

 • Prodloužit platnost programu Antivirus a „kurzarbeit“ zavést do českého pracovního práva systémově, aby mohl být využíván i v budoucnu.
 • Co nejdříve spustit administrativně jednoduchý program záruk za komerční úvěry pro velké podniky prostřednictvím EGAP. [Program by měl být podle AutoSap co nejméně administrativně náročný a podmínky by měly reflektovat charakter firem, pro které je určen. Tzn. maximální výše zaručovaného úvěru by měla být vyšší, než se dosud avizuje].
 • Zrychlit proces vyměření a vrácení nadměrných odpočtů DPH včetně možnosti poskytovat zálohy na nespornou část odpočtu DPH.
 • Zavést režim placení DPH z uhrazených faktur.
 • Do daňové legislativy zakotvit možnost zpětného uplatnění daňové ztráty na minulá zdaňovací období.
 • Přijmout opatření pro restart trhu s vozidly, která mohou být i rozpočtově neutrální.

Sdružení upozorňuje na to, že v kontextu zvažovaných domácích opatření by česká vláda měla zohlednit skutečnost, že mnoho ostatních států již přijala významná opatření na podporu firem. A zároveň i chystají opatření na rozjezd trhu.

„V kontextu těchto opatření, která jsou často výrazně silnější než u nás, pak může docházet jak ke zhoršování konkurenceschopnosti firem domácího automobilového průmyslu vůči zahraničním. Tak i ke snižování bezpečnosti, a naopak zvyšování emisí vozového parku ČR,” uzavírá Bohdan Wojnar.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here