Zájem firem o vozy s alternativními pohony je mezi Evropou a Českem propastný. Zatímco v Evropě se nějaké alternativní vozidlo nachází ve 21 procentech firemních autoparků, v Česku takové auto najdete jen u čtyř procent firem.

Rozdíl mezi Českem a ostatními unijními státy ve firemním využívání hybridních vozů, plug-in hybridů i elektromobilů je propastný. Alespoň to vyplývá z průzkumu společnosti Arval Mobility Observatory, která sbírala data z dvanácti evropských států i z Turecka.

„Malý zájem firem o ekologická vozidla s alternativními pohony si vysvětlujeme absencí daňových pobídek na nákup těchto aut v České republice. Nejde ale jen o daňové úlevy, ale i absenci sítě plnicích a dobíjecích stanic,“ vysvětluje konzultant Arval CZ Tomáš Kadeřábek.

Z průzkumu vyplývá, že zatímco hybridy jsou u nás využívány ve třech procentech autoparků, v Evropě je to ve čtrnácti procentech. Zatímco u nás firmy využívají elektromobily ve dvou procentech, v ostatních evropských zemích ve dvanácti procentech. Zatímco plug-in hybridy v ČR využívá jeden autopark ze sta, v EU je to jedenáct ze sta.

Liknavý přístup státu

Auta s alternativními pohony podle průzkumu častěji využívají velké firmy. Což platí jak pro Evropu, tak pro Česko. Ale znovu zatímco v Česku má alespoň jedno takové vozidlo osm procent firem s půl tisícem a více zaměstnanci, v Evropě má alespoň jedno takové auto 42 procent srovnatelně velkých firem.

„Rozšíření elektromobility v ČR neprospívá liknavý přístup státu k podpoře jejího rozvoje,“ říká pro Fintag.cz prezident Sdružení automobilového průmyslu [AutoSAP] Bohdan Wojnar.

Ten přístup odpovědných ministerstev [Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu, pozn. red.] nehodnotí pozitivně. Jako konkrétní ukázku nezvládnutí jejich rolí uvádí překážky firem při pořizování elektromobilů.

„Jde třeba o nemožnost vyúčtovat domácí dobíjení firemního vozidla. Dále i o zvýšené odvody pro zaměstnance, kteří vozidlo používají i pro soukromé cesty,“ upřesňuje.

50 milionů korun v dotacích

Podle Tomáše Kadeřábka není ale ani Česká republika, jak se jeví z posledních zpráv, ekologické dopravě uzavřená. Minimálně se snaží formou dotací na nákup vozů s alternativním pohonem podporovat firmy a státní správu. Do konce roku plánuje například Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] vyhlásit další výzvu na podporu nákupu elektromobilů pro firmy za celkem 50 milionů korun.

Otázka ovšem je, zda to bude stačit. Dotace v minulosti například již získávaly municipality a státní úřady, ale rozvoji vozidel s alternativními pohony to příliš nepomohlo. Hlavní problém spočívá v absenci sítě dobíjecích stanic.

Dotace nejsou přitom primárně nejdůležitějším rozhodovacím faktorem ani pro české firmy. Což potvrzuje i průzkum. Podle něj budoucí využití alternativních pohonů navzdory dotacím zvažuje v Česku pouhých šest procent firem, zatímco v Evropě je to 19 procent.

Firmy chtějí dobíjecí a plnicí stanice

Podle odborníků problém spočívá v absenci dobíjecích stanic. I zde se ovšem věci mění k lepšímu. Což ovšem platí zejména pro soukromý sektor.

„Jen během posledního roku bylo postaveno například čtrnáct stanic po celé ČR v areálech firmy Globus. A ozývají se i další,“ říká Martin Klíma z oddělení Mobility Services společnosti E.ON.

Právě s rostoucím počtem dobíjecích stanic lze podle něj očekávat postupné zmenšování rozdílu ve využívání alternativních pohonů mezi Českou republikou a zbytkem Evropy.

„Čím více je možností dobití elektromobilu pro potenciálního zákazníka elektromobility, tím větší je také šance nákupu tohoto vozu. Co se týče využívání firemních vozů, je to obdobné. Čím větší síť dobíjecích stanic, tím větší komfort služebních cest, a tím pádem větší dojezd bez zbytečného zajíždění,“ upřesňuje Tomáš Kadeřábek.

Nejvyšší podíl firem s auty na alternativní pohon je přitom v Nizozemsku. Tam je jich celých 44 procent. Nizozemsko ale patří k největším podporovatelům alternativní mobility. Majitelům poskytuje nejvyšší úlevu na daních i dalších poplatcích. Zároveň ale také investuje nemalé prostředky do sítě dobíjecích stanic. Zatímco v Nizozemsku jich je dnes cca 15 tisíc, v Česku jich má být v rozmezí 400 až 1 500. To podle toho, kdo jaké údaje poskytuje.

CNG jako další možnost

Kromě elektromobility sázejí odborníci do příštích let také na významné navýšení počtu vozidel poháněných CNG. Jejich počet se v České republice za poslední rok navýšil o 20 procent. Český plynárenský svaz [ČPS] se nyní snaží o rozvoj používání CNG v segmentu nákladní dopravy.

„V současnosti jezdí po českých silnicích již více než 23 tisíc vozidel na CNG, z toho 1 370 autobusů, což je v porovnání s rokem 2017 nárůst o 26 procent. Důvod přitom nespočívá jen v ekologii, ale zejména v ekonomice provozu,” říká výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská.

Podle ní náklady na ujetý kilometr ve výši cca jedna koruna a pořizovací cena CNG automobilů srovnatelná s vozy na klasický pohon dělají z CNG jeden z nejdostupnějších alternativních pohonů. Další rozvoj vozidel na CNG má navíc podpořit i memorandum, které v loňském roce podepsalo pět ministerstev a čtyři plynárenské společnosti na období do roku 2025.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here