PODCAST: Firmy řeší nedostatek likvidity, říká David Formánek

934
David_Formanek_KB
David Formánek / Foto: Komerční banka

„Problém je, že informace o finanční kondici firem, které mají banky k dispozici z roku 2019 i začátku 2020, nyní už nemají příliš dobrou vypovídající hodnotu,“ říká v podcastu FinTag.cz člen představenstva a vrchní ředitel Corporate and Investment Banking Komerční banky David Formánek.

David Formánek upozorňuje na to, že tím, jak se skoro ze dne na den v letošním březnu kvůli krizi covid-19 proměnila ekonomika, změnil se i přístup bank k úvěrování firem. Informace o jejich finanční kondici z roku 2019 nebo zkraje roku 2020 nemají vypovídající hodnotu. Ve výsledcích za první čtvrtletí se přitom ještě covidová krize neprojevila naplno.

„Reálné výsledky uvidíme až ve druhém čtvrtletí. Mnoho firem je v dobré kondici, ale třeba vůbec neví, jak se bude jejich byznys vyvíjet na podzim,“ říká v podcastu David Formánek.

Firmy odkládají investice a váznou i akvizice

Podle něj banky pokračují ve své činnosti a dále úvěrují firmy. Na druhou stranu ale musejí velmi důsledně prověřovat bonitu klientů. Musejí daleko více než v minulosti poměřovat, jaké budou mít náklady na riziko u úvěrování.

„Vliv nákladů na riziko byl u všech bank v minulých letech nízký. Některé z bank vykazovaly i záporné náklady na riziko, což však s krizí covid-19 zřejmě skončilo,“ upřesňuje David Formánek.

Říká, že mnoho transakcí nyní bylo i pozastaveno. To se týká například investic firem. Ty firmy odkládají, minimalizují nebo i ruší. Problémy vyvstávají i u akvizičního financování.

„Cena firmy se určuje zejména podle jejího cash flow, s nímž má mnoho firem nyní problém a zároveň pociťuje nejistotu do budoucna,“ vysvětluje.

Chválí i kroky České národní banky [ČNB] za podporu, kterou poskytla bankám i firmám. Podle něj reagovala rychle a naplnila tím známé úsloví – kdo rychle dává, dvakrát dává.

David Formánek upozorňuje i na výhody programu Program COVID III, v němž stát poskytuje záruky firmám za úvěry od komerčních bank. Podle něj program ztratil mnoho neduhů svých předchůdců. Program navazuje na COVID I a COVID II. Podmínky jsou podobné jako u programu COVID II.  Záruční program COVID III má na rozdíl od výše uvedených programů celorepublikovou působnost a podpoří podniky až do 500 zaměstnanců. Alokace programu je podle schváleného zákona o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů ČMZRB 150 miliard korun. To má umožnit podpořit úvěry pro žadatele v celkovém objemu [plus úvěry od komerčních bank] až 500 miliard korun.

Vláda schválila konečnou podobu záručního programu COVID III

Zdůrazňuje i podpůrný program pro exportéry Záruka COVID plus. Ten stojí na principu záruk pro úvěry na provoz, pracovní kapitál a investice pro exportní podniky s počtem zaměstnanců 250+. Ty mohou o záruku žádat pouze tehdy, když podíl exportu jejich zboží a služeb na jejich celkových tržbách z výrobků a služeb bude dosahovat minimálně jedné pětiny za rok 2019. Poskytnutá garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry.

Vláda schválila peníze pro podpůrný program Záruka Covid plus

Kdo je David Formánek

David Formánek je absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru ekonomika zahraničního obchodu. V letech 1993 – 2001 působil v Deutche Bank AG v Praze. V letech 2001 – 2014 pracoval v Komerční bance, a to nejprve jako zástupce ředitele a následně ředitel Obchodní divize Praha. Poté jako zástupce ředitele pro lidské zdroje a výkonný ředitel pro lidské zdroje. V letech 2014 – 2018 působil jako generální ředitel a předseda představenstva společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna. Od srpna 2018 je členem představenstva Komerční banky, který je zodpovědný za úseky Top Corporations, Investiční bankovnictví, Strukturované Financování, Corporate Finance, Global Transaction Banking a KB, a. s. pobočku zahraničnej banky.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here