Vláda rozšířila podmínky pro emise firemních dluhopisů

205
dluhopisu
Foto: Pixabay.com

Vláda schválila návrhy opatření z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR na roky 2019 až 2023. Mezi nejvýznamnější novinky patří zavedení účtu dlouhodobých investic a alternativního účastnického fondu. Návrh obsahuje i úpravu podmínek u emisí korporátních dluhopisů.

Vláda schválila návrh na přísnější podmínky při úpisu firemních dluhopisů pro emise do jednoho milionu eur. Nově by měly obsahovat i údaje o emitentovi. Jako je například délka činnosti, hlavní podnikatelská činnost, minimální výše investice nebo účel emise.

Tyto informace by už dnes měly být dostupné z veřejných zdrojů, nově je ale investoři budou mít přehledně na jednom místě. To jim usnadní vyhodnotit riziko spojené s emitentem a dluhopisem. Na plnění těchto povinností bude dohlížet Česká národní banka, která bude mít i možnost ukládat sankci,“ uvedla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová [za ANO].

V současnosti obsahují emisní podmínky pouze informace o dluhopisu. Nově by měly zahrnovat i údaje o emitentovi, jako například délka činnosti, hlavní podnikatelská činnost, minimální výše investice nebo účel emise.

Důležitá změna je i rozšíření okruhu subjektů, které budou moci nabízet klasické státní dluhopisy. Podle nynější úpravy je může prodávat pouze Česká národní banka [ČNB]. Ta je však nabízí pouze prostřednictvím aukce, což se v praxi podle Ministerstva financí ČR [MF ČR] nejeví vždy jako nejvhodnější způsob. Napříště by je tak měly nabízet i ostatní subjekty oprávněné k prodeji cenných papírů.

Účet dlouhodobých investic a nový účastnický fond

Hlavní ambicí schváleného návrhu je podle Ministerstva financí ČR [MF ČR] vytvořit zdravou konkurenci na trhu s finančními produkty, které mají lidem pomoci naspořit si na důchod. Hlavní novinka je zavedení takzvaného účtu dlouhodobých investic a nového typu účastnického fondu v doplňkovém penzijním spoření [DPS].

Účet dlouhodobých investic by se měl stát novým produktem na finančním trhu, který bude daňově zvýhodňován podobně jako penzijní či životní pojištění. Zároveň má být také jejich alternativou.

„Zároveň se i pro tento způsob umožňuje daňový odečet v maximální výši 2 000 korun měsíčně. Očekává se, že pomůže k podnícení zájmu investorů o kapitálový trh,“ slibuje si od účtu dlouhodobých investic MF ČR.

Jde o majetkový účet, jehož prostřednictvím bude možné v čase investovat [měnit investiční strategie a nakládat s majetkem s výjimkou předčasného výběru] do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů. Účet ovšem není podporován státním příspěvkem. Odborníci dále upozorňují na riziko jeho poskytování společnostmi, které nepodléhají stejné regulaci jako penzijní fondy.

Účet dlouhodobých investic umožní správu spoření na stáří

Návrh dále zavádí nový typ účastnického fondu v DPS, který má být takzvaným alternativním účastnickým fondem. Má být určitou možností k již existujícím dynamickým fondům. U tohoto typu fondu budou poplatky i investiční strategie volnější, aby mohly penzijní společnosti investovat dynamičtěji a nabídnout účastníkům v dlouhodobé perspektivě možné vyšší zhodnocení, byť za cenu vyšší rizikovosti takové investice.

Změny se dotýkají i exekucí na finančním trhu

Dalším z nových opatření je povinné používání XML formátu pro účely exekuce, které má vést ke snížení nákladů exekucí na finančním trhu. Návrh zákona také zavádí možnost vytvářet podfondy pro komanditní společnost na investiční listy a pro investiční fond, který je uzavřenou akciovou společností.

MF ČR uvedlo, že v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech reaguje na praktické problémy identifikované Českou národní bankou. V zákoně o doplňkovém penzijním spoření se navrhují opatření k umožnění vyšší mobility mezi transformovanými fondy a účastnickými fondy. Návrh také počítá s rozšířením věcné působnosti burzovních rozhodčích soudů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here