Je to pět let, kdy americká Agentura pro ochranu životní prostředí oznámila, že v automobilech koncernu Volkswagen objevila zařízení, která upravují výsledky kontroly měření emisí. A zatímco v USA nebo Německu byli spotřebitelé již odškodněni, v Česku se vede nekonečný a zřejmě i marný soudní dieselgate spor.

V Německu se koncern Volkswagen dohodl s 200 tisíci klienty na mimosoudním vyrovnání. Současně koncem července padl rozsudek Spolkového soudního dvora v Karlsruhe [jde o německý nejvyšší soud]. Soud už bez možnosti odvolání rozhodl o tom, že majitelé dotčených vozů nemají nárok na odškodnění, pokud si vůz pořídili po roce 2015, kdy byla kauza zveřejněna, jelikož nebyli podvedeni. Dále rozhodl, že se nárok na odškodnění snižuje v závislosti na ujetých kilometrech.

V tuzemsku se společnost Safe Diesel snaží dále šířit informace o možnosti podání žaloby za klienty Volkswagenu, ačkoliv k promlčení kauzy došlo již v září před dvěma lety. Zatím bez úspěchů zastupuje kolem šesti tisíc osob, za které podala žalobu na částku přesahující miliardu korun.

Kauza Dieselgate byla soudem odročena na neurčito

Dieselgate po česku: Chybí nástroj pro hromadné žaloby

Právě poslední jmenovaná událost vybízí k tomu, abychom se přehledně podívali na současný stav této kauzy. A to z toho důvodu, aby nedošlo k poškození zájmů spotřebitelů a dalších aktérů aféry. Společnost Safe Diesel totiž letos koncem června na svých webových stránkách oznámila, že rozšířila žalobu o dalších 400 lidí. A to je krok nezodpovědný, možná dokonce pro její klienty nebezpečný.

Předně visí otazník nad formou, kterou společnost pro žalobu zvolila. Zákon o hromadných žalobách zatím v českém právním řádu nemáme. Návrh zákona zatím pouze schválila vláda, jinak leží už pět měsíců ve sněmovně a čeká na první čtení. Což v praxi znamená, že tento zákona hned tak mít nebudeme. Rozhodně asi ne od ledna roku 2021.

S ohledem na absenci zákona šla společnost Safe Diesel v roce 2015 i později cestou jakési kvazihromadné žaloby za použití komisionářské smlouvy. Pomineme-li právní účinnost takového kroku vzpomeňme třeba na kauzu bankovních poplatků. V ní těm, kteří se do ní dali, nijak nepomohla, neb skončila prakticky fiaskem, obrátila se proti spotřebitelům.

V neposlední řadě připomeňme dobu, kdy byla žaloba rozšířena. Tříletá lhůta, kdy bylo možné po Volkswagenu žádat náhradu škody, totiž už uplynula 18. září roku 2018. Takže veškeré případné nároky, které by mohly v rámci emisní kauzy vzniknout, jsou již dávno promlčeny. Například druhá společnost, jež koncern Volkswagen za české spotřebitele žaluje, společnost DieselGate, už dávno oznámila, že další klienty nepřijímá, protože kauza je promlčená.

Hospodaření společnosti Safe Diesel

Dalším velkým otazníkem je hospodaření společnosti Safe Diesel. Z veřejně dostupných účetních závěrek totiž vyplývá, že je už více než čtyři roky v mínusu. Její dluhy podle údajů ze Sbírky listin dosahují výše desítek milionů korun. A co se asi stane v případě, že společnost soudní spor prohraje a bude jí uložena úhrada soudních nákladů? Z čeho pak bude tuto prohru financovat? Nikde není zaručeno, že pak ponesou náklady její klienti, kteří budou muset za Safe Diesel poplatky zaplatit.

Společnost Safe Diesel tak dlouhodobě nejspíše posílá své klienty do bitvy, která je prohraná od samotného počátku. Žaloba totiž nemá oporu v českém právním řádu. Žalující společnost je sama nejspíše ve ztrátě, a celá kauza je navíc promlčená. Způsob, jakým tato iniciativa „chrání“ spotřebitele, je tedy minimálně na pováženou, nedává žádný smysl. Smysl možná dává to, že na začátku celé kauzy bylo jejím cílem dosáhnout pro sebe zisku. Ono dvacet procent z více než miliardy je lákavých.

Autor: Jan Holý

Safe Diesel reaguje na uvedené argumenty

Po uveřejnění analýzy Jana Holého se na redakci FinTag.cz obrátila PR agentura Ewing Public Relations, která zastupuje v komunikaci společnost Safe Diesel.

„Moc si vážíme, že jste se věnovali tématu odškodnění za Dieselgate v České republice,“ uvedla s tím, že by však jménem Safe Diesel ráda zareagovala na několik nepřesností, které podle ní obshuje námi zveřejněná analýza. Její žádosti rádi vyhovujeme:

  • Předně, připojení se ke společné žalobě není pro naše klienty nikterak nebezpečné. Veškeré soudní poplatky jsou uhrazené naší stranou. I podle smlouvy nám nenáleží v případě neúspěchu žádná odměna. Tedy nebudeme a ani nemůžeme po klientech požadovat žádnou sumu.
  • Zastoupení u soudu pomocí komisionářské smlouvy je zcela přípustné, tedy naše společná žaloba není nikterak nelegální.
  • Společnost Safe Diesel eviduje ztrátu zcela logicky. Zaplatila miliony za soudní poplatky atd. Zcela otevřeně společnost komunikuje svůj obchodní záměr, tedy že získá 20 procent vysouzené částky. Případný neúspěch je rizikem investorů.
  • Zásadně odmítáme, že by byla kauza promlčená. Koncern Volkswagen dodnes neuznal, že by klientům škoda vznikla, tedy čeští občané se prokazatelně dozvěděli o vzniklé škodě až rozhodnutím německého nejvyššího soudu v Karlsruhe tohoto roku. Podle našeho právního názoru až od této doby běží tříletá promlčecí lhůta.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here