O mimořádné ošetřovné ve výši 400 korun za den budou žádat živnostníci, kteří zůstali doma s dětmi kvůli uzavřeným školám. Podpora půjde z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu [MPO]. To na ni vyčlenilo 200 milionů korun.

Mimořádné ošetřovné pro živnostníky schválila vláda na svém pátečním jednání [16.10.]. Vyplácet jej bude MPO formou dotace. Živnostníci budou zasílat své žádosti o ošetřovné na MPO. Nyní se čeká na vyhlášení výzvy programu. Schválená výše podpory činí 400 korun za každý kalendářní den ošetřování dítěte do deseti let po celou dobu uzavření školního nebo obdobného vzdělávacího zařízení.

Rychle a přehledně: Co a komu za podporu nyní nabízí stát

Ministr zdravotnictví Roman Prymula [za ANO] při zavádění mimořádných opatření veřejnost několikrát ubezpečil, že 1. stupně ZŠ se v Česku “bezpodmínečně otevřou” v pondělí 2. listopadu. To znamená, že v tuto chvíli mohou počítat rodiče živnostníci s podporou ve výši čtyř tisíc korun za celou dobu uzavření škol. Od pondělí 26.10. mají totiž děti prodloužené podzimní prázdniny a za tyto dny jim ošetřovné nenáleží. Žádat tedy budou za dny od středy 14.10. do pátku 23.10. 2020., čili za deset kalendářních dnů.

Ne každý rodič živnostník má na podporu nárok

O ošetřovné z dotačního programu MPO ve výši 400 korun za den mohou žádat pouze živnostníci na hlavní činnost. A pouze ti, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat, protože doma pečují o dítě do 10 let věku nebo i dítě starší, ale závislé na péči jiné osoby, to již od I. stupně závislosti.

„Nárok na podporu nemají ti, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod, mají jiné zaměstnání, pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc mateřství,“ vyjmenovává osoby bez nároku na ošetřovné ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler.

Upozorňuje, že nejvhodnější způsob podání žádosti je elektronicky. Živnostníci, kteří zažádají online formou mohou očekávat peníze podstatně dříve než ti, kteří žádost odešlou poštou. Dle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka [za ANO] budou žádosti jednoduché a bez nutnosti přiložení potvrzení o uzavření školy, jako tomu bylo na jaře. Ke schválení a vyplacení podpory postačí čestné prohlášení žadatele o ošetřovné.

Ošetřovné pro zaměstnance a dohodáře

Na ošetřovné mají nárok i rodiče pečující o děti do deseti let, kteří vykonávají svou živnost na vedlejší činnost a jsou zaměstnanci. Platí to i pro dohodáře [pracovní poměr na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti, pozn. red.]. Oproti OSVČ ale o ošetřovné žádají u svého zaměstnavatele. Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření zařízení mu musí předat po ukončení kalendářního měsíce, případně po ukončení péče v jeho průběhu. Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] připravuje nový, snad i jednodušší formulář. Ten bude dle Ministerstva práce a sociálních věcí [MPSV] brzy k dispozici na webu ČSSZ.

Ošetřovné pro rodiče je zpět. Kdo a kdy na něj má nárok

Prohlášení o uzavření školy včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, v nichž pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle okresní správě sociálního zabezpečení. Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here