Firmy, zaměstnavatelé i živnostníci dotčení aktuálními opatřeními proti covidu mohou žádat o státní podporu. Prodlužuje se program Covid Kultura, Covid Nájemné i Covid Sport. Mzdové náklady na zaměstnance v karanténě a izolaci vykompenzuje aktualizovaný Antivirus Plus, novinka je Covid Bus pro dopravce.

Některé již běžící a některé i zcela nové podpůrné programy pro tuzemské firmy, zaměstnavatele i živnostníky, jichž se existenčně dotýkají nová podzimní vládní opatření proti šíření koronaviru, schválila vláda na svém dnešním jednání.

Covidová opatření: Vláda slíbila pomoc rodičům i podnikatelům

Antivirus A mění název na Antivirus Plus

Náklady firem na mzdy svých zaměstnanců má snížit staronový program Antivirus Plus. Z něj mohou zaměstnavatelé načerpat podporu na mzdové náklady zaměstnanců v nařízené karanténě nebo izolaci. Dále také v případě, že zaměstnanec zůstane doma kvůli překážce v práci, kdy musela firma zavřít nebo omezit provoz v důsledku nových vládních restrikcí.

Zaměstnavatelé dostanou na tyto zaměstnance od státu sto procent mzdových nákladů, a to zpětně od 1. října. S tím, že se zvyšuje maximální měsíční hranice na osobu a to ze 39 na 50 tisíc korun. Program má v kompetenci Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV].

Program Covid – Kultura

Pro podnikatele z umělecké a kulturní sféry je dobrou zprávou, že se prodlužuje staronový program Covid – Kultura, jež má ve správě Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO]. Resort pro podnikatele, umělecké a odborné technické profese v kultuře vyhlásí druhou dotační výzvu na čerpání finanční podpory.

V programu Covid Kultura je zatím plánováno rozdělit na 750 milionů korun, přičemž prostředky MPO poukáže ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce. Ty musely být naplánované v časovém období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020. Pokud jde o výdaje vzniklé z vykonávané kontinuální činnosti v kultuře pak jde o období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020.

„Pořadatelé mohou dostat až polovinu uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost. Jeden subjekt může dostat nanejvýš 10 milionů korun, živnostník pak 60 000 korun,“ uvádí ve své zprávě Úřad Vlády ČR.

Podpora sportovních klubů z Covid – Sport II

O finanční prostředky z programu Covid – Sport II mohou v následujících týdnech žádat sportovní kluby z hlavních profesionálních soutěží v Česku, stejně jako pořadatelé sportovních akcí. Správu programu má v kompetenci Národní sportovní agentura. Pro žadatele je v programu Covid – Sport vyčleněno půl miliardy korun.

„Výše konkrétní dotace se bude odvíjet od sportovního odvětví, velikosti klubu a nákladů na provoz,“ upřesňuje vládní zpráva.

Nejvýše budou moc žadatelé načerpat podporu v částce 12,5 milionu korun, konkrétně půjde o kluby z nejvyšší fotbalové a hokejové ligy. Pořadatelé sportovních akcí dostanou maximálně padesát procent uznatelných nákladů, avšak nejvýše 10 milionů korun.

Prodlužuje se i Covid – Nájemné

V souvislosti s podzimními restrikcemi se prodlužuje a zároveň upravuje dotační program Covid – Nájemné. Půjde o druhou výzvu s celkovou podporou ve výši 1,2 miliardy korun. Žádat o podporu budou moci všichni podnikatelé v maloobchodních provozech a službách, kteří jsou v nájmu. Další podmínka je, že jejich předmět podnikání byl kvůli restrikcím zakázán nebo výrazně omezen. A to v poskytování služeb zákazníkům i v prodeji zboží.

„Výše podpory bude činit polovinu [50 %] z celkového nájemného za období červenec až září 2020 a nebude už podmíněna slevou ze strany pronajímatele,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček. [za ANO].

Novinka v podzimním balíčku podpor je program Covid – Bus. Z něj budou moci finanční prostředky načerpat firmy provozující nepravidelnou autobusovou dopravu. V praxi půjde o společnosti zajišťující zájezdy nebo dopravu žáků na tábory, školy v přírodě, jednodenní výlety nebo jiné nahodilé akce. Výše podpory se bude dle MPO odvíjet od ekologičnosti vozidla a počtu sedadel. Program rozdělí až jednu miliardu korun.

Ministr Karel Havlíček se vyjádřil i k ošetřovnému pro OSVČ. Podle něj o něm bude vláda jednat v pátek a bude součástí dalšího balíčku státní podpory.

Ošetřovné pro rodiče je zpět. Kdo a kdy na něj má nárok

Daně se neodpouští, pouze se promíjí úroky z prodlení

Opožděným plátcům daní se nově dle vyjádření Ministerstva financí ČR promine úrok z prodlení u daně z přidané hodnoty, jež je splatná v období říjen až prosinec 2020. Ovšem pouze pokud bude daň uhrazena do konce roku 2020. Dále také u zálohy splatné v prosinci 2020 na dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob a dani silniční.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here