Všechny školy v Česku přecházejí opět na distanční formu výuky. Rodiče dětí do deseti let věku budou moci žádat o ošetřovné platné pro mimořádnou situaci. Doba čerpání dávky není v takové situaci přesně vymezena. Ošetřovné pro rodiče lze čerpat po celou dobu uzavření školních či jiných zařízení.

O ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení nebo z důvodu nařízené karantény v rodině mohou žádat zákonní zástupci dětí mladších deseti let. Doba čerpání je omezena trváním uzavření školy či jiného obdobného zařízení nebo dobou nařízené karantény.

Známé ošetřovné z první covidové vlny na jaře vláda prodloužila na svém jednání 8. 10.  zákonem o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nyní zákon čeká schvalovací proces v obou parlamentních komorách a podpis prezidenta. Předpoklad je, že novela zákona bude schválena.

Dle nové legislativy bude o ošetřovné žádat jeden ze zákonných zástupců dítěte mladšího deseti let nebo nezaopatřeného dítěte závislého na péči jiné osoby [již od I. stupně závislosti, pozn. red.] bez omezení věku. Dále mohou o ošetřovné dle nové úpravy žádat rodiče dětí starších deseti let závislé na péči jiné osoby využívající služeb denních, týdenních stacionářů či obdobných zařízeních. Na dávku ošetřovné mají nárok také rodiče dětí, které se nemohou účastnit školní nebo předškolní výuky kvůli nařízené karantény v rodině.

Jak, kdy a u koho o ošetřovné požádat

„Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení,“ radí na svém webu Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV].

Pro uplatnění nároku na ošetřovné musí rodič po ukončení kalendářního měsíce, případně po ukončení péče v průběhu měsíce, předat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový a snad i jednodušší formulář žádosti. Ten bude dle MPSV brzy k dispozici na webu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle okresní správě sociálního zabezpečení. Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

Kolik činí ošetřovné pro rodiče

Co se týče výše ošetřovného, vzorec výpočtu zůstává nezměněný. To znamená, rodič, který zůstal s dítětem doma, dostane 60 procent denního vyměřovacího základ za den. Zjednodušeně řečeno, jde o průměrný denní příjem žadatele. Takzvaná podpůrčí doba, tedy doba čerpání ošetřovného, jak již bylo řečeno potrvá po celou dobu mimořádného opatření. Vláda přitom prostřednictvím své vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové [za ANO] odmítla návrh ošetřovné zvýšit na 85 procent, jak někteří požadují.

V současné situaci, kdy jsou kvůli epidemii koronaviru uzavřeny školy nevyžaduje Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] potvrzení o jejich uzavření. Žadatelé o ošetřovné musí doložit pouze čestné prohlášení, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy kvůli mimořádným opatřením. Navrhované změny mají platit do konce tohoto školního roku, tedy do 30. 6. 2021.

Ošetřovné pro rodiče dostanou i dohodáři

Dle na schválení čekající legislativní úpravy mají nárok na ošetřovné v době mimořádných opatření osoby, které pracují na zkrácené úvazky, známé jako práce malého rozsahu. V praxi jde o dohodu o provedení práce [DPP] a dohodu o pracovní činnosti [DPČ]. Zde si však vláda klade podmínky. Nárok vzniká pouze v případě, že jim výše jejich výdělku zakládá účast na sociálním pojištění. To znamená, že výdělek musí být u DPP vyšší než deset tisíc korun, u DPČ jsou to tři tisíce korun. Tyto hranice totiž zaměstnanci ukládají povinnou účast na sociálním pojištění a nyní budou moci v mimořádné situaci také žádat o dávku ošetřovné při uzavření škol nebo v případě nařízené karantény.

Rodiče – živnostníci zůstávají zatím bez podpory

V nevýhodě jsou v čerpání ošetřovného osoby samostatně výdělečné činné [OSVČ]. Těm totiž český systém nemocenského pojištění dávku ošetřovné nepřiznává. A to ani v případě, že si dobrovolně každý měsíc odvádějí nemocenské pojištění. V jarních měsících, kdy se školy a další vzdělávací a výchovná zařízení kvůli covidu-19 uzavřela na déle než tři měsíce, mohli rodiče – živnostníci žádat o takzvané ošetřovné u Ministerstva průmyslu a obchodu [MPO] čerpané ze schválené mimořádné dotace. A to za totožných podmínek jako u zaměstnanců. Jestli takovou podporu MPO živnostníkům nabídne i při aktuální, podzimní epidemii koronaviru, ukáží následující dny. Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO] přislíbil představit návrhy podpor jednotlivým segmentům do konce tohoto týdne.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here