Legislativní proces zákona, který upravuje ošetřovné v době uzavření škol, není stále ukončen. Sněmovna jej projedná v tomto týdnu [zřejmě 21.10.], účinný bude počátkem listopadu. Teprve poté mohou rodiče o ošetřovné žádat. FinTag.cz již nyní přináší odpovědi na nejčastější otázky k ošetřovnému u zaměstnanců. 

Formulář žádosti o ošetřovné pro zaměstnané rodiče, které zůstali kvůli uzavření prvních stupňů základních škol od 14. října doma, zveřejní Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] na svých stránkách koncem října. I když je právní norma projednávána ve zrychleném režimu, čeká ji ještě schválení obou komor Parlamentu ČR a podpis prezidenta.

„Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen. Není třeba se bát, že by nárok na ošetřovné propadnul,“ uvádějí zástupci ČSSZ.

Také ale dodávají, že v tuto chvíli rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, už musí o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.

Základní odpovědi na ošetřovné kvůli uzavřeným školám

Kdo má nárok na ošetřovné při uzavření škol od 14. 10. 2020 dle nové úpravy?

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování či péče o dítě mladší 10 let, o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby [od stupně I.] bez omezení věku, o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dále o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině. Tyto podmínky platí i pro samoživitele a samoživitelky.

Budou mít nárok na ošetřovné osoby pracující na DPP, DPČ?

Pokud bude právní úprava schválena, nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Pozor! Pokud jsou účastny na sociálním pojištění.

Budou mít nárok na ošetřovné OSVČ?

Ani v rámci jarních mimořádných opatření nevznikal OSVČ nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění od ČSSZ. Příspěvek spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO], aktuální informace jsou zde.

Kdy si mohou rodiče požádat o ošetřovné?

Podle navrhované právní úpravy se o ošetřovné bude žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Zatím není třeba vyplňovat žádný formulář ani obstarávat potvrzení od školy o jejím uzavření. Stačí o tom zatím informovat pouze svého zaměstnavatele.

Jaký formulář je třeba vyplnit?

ČSSZ pracuje na novém formuláři, který bude zveřejněn koncem týdne, do 25. 10. 2020.

Jak dlouho mohou rodiče ošetřovné čerpat?

Podle navrhované právní úpravy bude nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj však zaniká skončením zaměstnání. Ošetřovné nenáleží za svátek 28. 10. 2020 pokud je zaměstnavatelem za tento den vyplacena náhrada mzdy.

Ošetřovné pro rodiče je zpět. Kdo a kdy na něj má nárok

V jaké výši bude ošetřovné vyplaceno?

Podle právní úpravy bude výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činit 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Pokud bude schválena i minimální denní výše ošetřovného ve výši 400 Kč, bude denní výše dávky činit 400 Kč v případě plného úvazku tam, kde denní výše dávky po provedení výpočtu denní výše dávky podle stávajících pravidel bude nižší než 400 Kč.

V jakém termínu OSSZ ošetřovné vyplatí?

Dávku ošetřovného vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení [OSSZ] nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž byly doručeny podklady zaměstnavatelem. Ošetřovné vyplatí pouze po přijetí žádosti vyplněné na novém tiskopisu a doručenou zaměstnavatelem až po skončení měsíce října.

Bude možné se střídat v péči o dítě, jako tomu bylo na jaře?

Ano. Obdobně jako v jarních měsících se mohou osoby pečující o dítě neomezeně střídat. Stejně jako na jaře platí podmínka, že se nemohou střídat v průběhu stejného dne.

Mají pečující nárok na ošetřovné v době vyhlášených prázdnin od 26.10. – 30.10.? Do prázdnin zasahuje státní svátek. Má rodič ukončit ošetřovné a pak na navázat?

Ohledně toho, zda bude na ošetřovné nárok i v období školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelem školy v průběhu školního roku, je třeba vyčkat konečného znění návrhu zákona o poskytování ošetřovného.

Má na ošetřovné nárok rodič, který pobírá rodičovský příspěvek na mladší dítě?

Nárok na ošetřovné má rodič, který pracuje a současně čerpá rodičovský příspěvek. Rodič, který pouze čerpá rodičovský příspěvek, nárok na ošetřovné nemá. Taktéž nelze uplatnit nárok na ošetřovné na dítě, na které jiná fyzická osoba pobírá peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek.

Ošetřovné rodiči náleží za kalendářní dny nebo pracovní dny?

Ošetřovné obecně náleží za kalendářní dny. Je však třeba zmínit, že jeho účelem je nahradit pojištěnci příjem ze zaměstnání, který mu uchází, protože musí doma pečovat o dítě. Proto jsou stanovena pravidla, která zabraňují čerpání dávky jen a pouze za dny pracovního klidu, když by jinak zaměstnanec ve všech ostatních pracovních dnech docházel do zaměstnání pracovat.

Kdo další kromě rodiče může čerpat ošetřovné?

Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá osoba, tedy rodič, či jiný pečující, který žije ve společné domácnosti s dítětem. Podmínkou je účast na nemocenském pojištění.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here