Již třetí rok v řadě v Česku rostou investice do výzkumu a vývoje [VaV]. Loni meziročně vzrostly o devět procent na 112 miliard korun. Od roku 2015 působí v Česku ve výzkumu a vývoji více než 100 tisíc pracovníků. Z firem do vývoje investují nejvíce podniky se zahraničním vlastníkem.

Za posledních deset let se výdaje na výzkum a vývoj v Česku více než zdvojnásobily a od roku 2005 bylo na tuto činnost vynaloženo již celkem 1 057 miliard korun. V minulém roce se výdaje meziročně zvýšily o 8,9 miliardy korun a druhý rok v řadě překonaly stomiliardovou hranici. Podniky, stát a EU vynaložily na výzkum a vývoj prováděný na území Česka celkem 111,6 miliardy korun. To představovalo 1,94% podíl na hrubém domácím produktu [HDP].

Výdaje na výzkum a vývoj

[Zdroj: ČSÚ]

Po roce 2016 zaznamenává ČR výrazný nárůst prostředků, které se do výzkumu a vývoje investují ze státního rozpočtu. Minulý rok podpořilo Česko výzkum a vývoj částkou 37,5 miliardy korun. To je o třetinu více než v roce 2016.

Investice do výzkumu a vývoje u firem

Tři čtvrtiny z loňských prostředků směřovaly do výzkumu na vysokých školách [17,1 mld. Kč] a jednotlivých ústavech Akademie věd ČR [10,5 mld. Kč]. Deset procent bylo vynaloženo na výzkumnou a vývojovou činnost v soukromých podnicích. V absolutním vyjádření se jednalo o 3,8 miliardy korun.

Za poslední tři roky český stát podpořil výzkum a vývoj v soukromých podnicích deseti miliardami korun. Celkem 84 procent z této sumy připadlo soukromým domácím podnikům. Zbylých 16 procent připadlo podnikům pod zahraniční kontrolou,“ říká předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Investice do výzkumu a vývoje podle vybraných charakteristik

[Zdroj: ČSÚ]

Podniky nepředstavují jen hlavní zdroj financování výzkumné a vývojové činnosti, ale i místo jejího provádění. V roce 2019 v nich bylo na výzkumnou a vývojovou činnost vynaloženo celkem 64 miliard korun – nejvíce v historii. 90 procent z této částky firmy financovaly z vlastních či jiných podnikových zdrojů. Zbytek připadal na zdroje veřejné.

Částku vyšší než jednu miliardu korun vynaložilo vloni na výzkum a vývoj na území ČR osm podniků pod zahraniční kontrolou. Žádný domácí podnik ve zmíněném roce takto vysokou částku nevynaložil,“ upozornil ředitel Odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ Martin Mana.

30 % žen ve vědě a výzkumu

Na konci minulého roku ve výzkumu a vývoji pracovalo 117,1 tis. pracovníků, kteří se VaV věnovaly na plný či částečný úvazek. Za posledních pět let jejich počet vzrostl o 20 tisíc.

Výdaje na výzkum a vývoj – podíl na HDP

[Zdroj: OECD a Eurostat]

Jen 30 procent pracovníků výzkumu a vývoje u nás tvoří ženy. Dlouhodobě patříme spolu s Nizozemskem, Německem a Rakouskem mezi země s nízkým podílem žen ve VaV v EU.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here