Většina firem kvůli vládním zákazům a omezením v soukromém sektoru letos nevyplatí 13. plat ani mimořádné odměny. Důvod je propad tržeb a vyčerpané finanční rezervy. Vyplývá to z průzkumu Hospodářské komory ČR [HK ČR] mezi 743 firmami.

Podle údajů HK ČR plánovala vyplatit odměny již po první jarní vlně covidu jen třetina firem [34 %]. Lze očekávat, že po druhé covidové vlně na podzim jich bude ještě méně. Ze zjištění aktuálního průzkumu mezi firmami i tak vyplývá, že letos na bonusy dosáhne nejméně zaměstnanců za pět let.

Podíl soukromých zaměstnavatelů, kteří vyplatí 13. plat či odměnu v podobné výši

13.plat[Zdroj: HK ČR, Komorové barometry podzim 2016-2020]

Odměny zaměstnancům vyplatí hlavně firmy, kterým vláda výrazně neomezila podnikání, což v tomto případě značí hlavně oblast stavebnictví. Bonusy vyplatí i některé velké firmy nad 250 zaměstnanců, které měly větší finanční rezervy. Odměny ve firmách, které je plánují vyplácet, přitom mohou být podle výsledků průzkumu dokonce vyšší než v předchozích letech [19 000 Kč až 39 000 Kč].

Proč firmy nevyplatí 13. plat a odměny

Podle HK ČR jedním z důvodů, proč finanční situace firem neumožňuje mimořádně odměnit zaměstnance, je to, že stát firmám na rozdíl od podniků v dalších evropských zemích, jako je třeba Německo, nekompenzuje jejich ztráty. Nebo je kompenzuje okrajově [např. pokrytí nájemného z 50 %]. V Česku je totiž podpora primárně směřovaná na udržení zaměstnanosti, například program Antivirus, který jen transferuje peníze přes podnikatele zaměstnancům, přičemž na jaře program pokrýval mzdové náklady jen částečně.

„I z toho důvodu si podnikatelé skrze státní záruční programy a v bankách museli půjčovat peníze hlavně na vyplacení mezd zaměstnancům a povinné odvody. […] Kromě toho některé firmy použily půjčené peníze také na pokrytí fixních nákladů. Tedy na nájemné a další nutné provozní výdaje, jako jsou energie, vodné a stočné, internetové a telefonní připojení nebo pohonné hmoty,“ uvedla HK ČR.

Loni byla výplata odměn a 13. platů rekordní

Podle průzkumu část firem odměny poukáže v prosincovém výplatním termínu, část začátkem příštího roku. Záleží i na tom, v jakém odvětví firma působí. Mimořádné odměny či 13. platy loni vyplácel rekordní počet firem. Odměn se tak dočkalo šest z deseti zaměstnanců soukromého sektoru. Počet firem, které bonusy vyplácely, se přitom rok od roku zvyšoval z 39 procent v roce 2016 na 59 procent vloni.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here