„Pokud by situace byla natolik vážná, že [lidé] nebudou schopni platit vůbec, můžou i na určitou dobu přestat platit příspěvky, přičemž jim za penzijní fond nehrozí žádné sankce či penále,“ říká na adresu spoření na penzi a současné covidové situace ředitelka obchodu a marketingu penzijní společnosti České spořitelny Lenka Hůlová.

ČS penzijní společnost letos očekává zhodnocení svého transformovaného fondu na úrovni jednoho procenta. Co se týče účastnických fondů v doplňkovém penzijním spoření [DPS], čeká průměrné zhodnocení v rozmezí jednoho až pěti procent.

Výsledky účastnických penzijních fondů ČS penzijní společnosti v roce 2019
  • Konzervativní fond: 2,59 %
  • Etický fond: 6,15 %
  • Vyvážený fond: 10,42 %
  • Dynamický fond: 18,75 %

Co jsou podle vás hlavní přednosti penzijního spoření se státním příspěvkem? Proč by se o něj lidé měli zajímat?

Penzijní spoření s sebou přináší mnoho výhod a je vhodné pro všechny bez rozdílu věku. Spořit účastníci mohou už od 100 Kč měsíčně a státní příspěvek dostanou již od částky 300 korun. K tomuto státnímu příspěvku, který může být až 2 760 korun za rok, účastník může uplatnit také odpočet od základu daně za kalendářní rok. Maximálně to je 24 000 korun, což znamená navíc daňovou úsporu v částce 3 600 korun ročně. Celkem tak může klient penzijního spoření za rok získat maximální státní příspěvek až 6 360 korun.

Jaké další výhody má penzijní fond?

V případě doplňkového penzijního spoření také získá účastník zhodnocení úspor ve fondech, které závisí na jeho zvolené strategii. Dlouhodobost a pravidelnost penzijního spoření umí účastníky navíc proti výkyvům na finančních trzích ochránit.

Napadne vás ještě něco dalšího důležitého pro penzijní fond?

V poslední době klienti ocení i další výhody produktu, které v důsledku epidemie koronaviru mohou mnoha lidem pomoci v tíživé finanční situaci. Ať už mají sjednané penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, můžou si snížit výši svého příspěvku nebo platbu odložit. Pokud by situace byla natolik vážná, že nebudou schopni platit vůbec, můžou na určitou dobu přestat platit příspěvky, přičemž jim nehrozí žádné sankce a penále.

ČS penzijní společnost spravuje bezmála milion klientů

Kolik účastníků máte? Kolik účastníků máte v transformovaných fondech?

Stav k 31. 10. 2020 je celkem 944 197 klientů. Z toho 555 377 s penzijním připojištěním a 388 824 s doplňkovým penzijním spořením.

Motivujete účastníky k přechodu do DPS? Jak u vás vypadá proces přechodu do DPS a jak dlouho trvá, co obnáší?

Účastníky k přechodu do DPS nemotivujeme. Klient si může sám přes náš on-line prodej převést smlouvu do DPS, popřípadě navštíví svého poradce. Proces je rychlý a jednoduchý. Po započtení výpovědní doby trvá proces cca dva měsíce.

Využíváte speciální marketingové akce pro nábor nových účastníků?

Speciální marketingové akce využíváme několikrát do roka, nejčastěji ve formě přípisu bonusu na novou smlouvu klienta. Aktuálně nám běží akce do 20. prosince na podporu sjednání penzijního spoření pro děti – doplňkového penzijního spoření Studium+, kdy klient získá bonus tisíc korun.

Nabízíte investiční strategie životního cyklu?

Nabízíme čtyři účastnické fondy, z toho jeden zaměřený na CSR investování – Etický fond. Z nich si klient může vybrat a v průběhu spoření může rozložení svých úspor ve fondech libovolně měnit. Fondy životního cyklu nenabízíme, v každé chvíli necháváme rozhodnutí o investici plně na klientovi.

Jak s ohledem na fungování penzijních fondů hodnotíte příspěvek zaměstnavatelů? Jsou ti dostatečně motivováni přispívat svým zaměstnancům?

Přispívá [celotržně] cca 20 procent zaměstnavatelů. Z toho je vidět, že je ještě velký prostor pro zapojení dalších. Domníváme se, že motivem pro vyšší zapojení by bylo zvýšit zaměstnavatelům částku, ve které mohou příspěvky svým zaměstnancům klasifikovat jako daňově uznatelné výdaje.

Účet dlouhodobých investic a důchodová reforma

Vláda hodlá zavést takzvaný Účet dlouhodobých investic, ten by byl dobrovolný, dotkne se to nějak vašich služeb?

Nepředpokládáme to. Věříme, že penzijní spoření může nabídnout lepší příležitosti ke zhodnocení peněz a uchování jejich hodnoty na stáří. Krom státních příspěvků také tím, že o účastnické fondy se stará profesionální správce, který je sám zainteresován na tom, aby dosahovaly co nejlepších výnosů.

Co očekáváte z hlediska penzijních fondů od důchodové reformy? Jakou roli by v ní penzijní fond podle vás měl ideálně mít?

Jakákoli důchodová reforma musí mít podporu všech zainteresovaných stran. K její přípravě se musí přistupovat s vědomím, že její dopady se projeví až s poměrně dlouhým odstupem výrazně přesahujícím jednotlivá volební období. O to víc se musí koncipovat tak, aby šlo o stabilní a hlavně dlouhodobě fungující řešení. Nelze podléhat momentálním náladám či zájmům a rozhodně by se nemělo opakovat to, že například penzijní společnosti nebudou k hledání řešení přizvány. Trh penzijního spoření u nás funguje přes čtvrt století a domácí i zahraniční zkušenosti opakovaně dokazují, že je nepostradatelnou součástí systému penzijního zabezpečení.

Daniel Tácha

Ing. Lenka Hůlová je absolventkou VŠE v Praze, oboru Národohospodářské plánování. Po celou dobu své pracovní kariéry sbírala zkušenosti ve finanční sféře a v bankovním sektoru. Před nástupem do Finanční skupiny České spořitelny pracovala v GE Money Bank. V roce 2006 nastoupila do České spořitelny a osm let pracovala na manažerských pozicích v retailovém bankovnictví. Od dubna 2014 se stává ředitelkou úseku obchodu a marketingu v ČS penzijní společnost.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here