„Náš transformovaný fond dlouhodobě patří mezi nejvýkonnější ve své kategorii na trhu. […] Očekáváme, že letošní výnos se bude opět pohybovat v rozmezí 1,5 až 2,0 procent,“ říká v rozhovoru pro FinTag.cz generální ředitel Generali penzijní společnosti Radek Moc.

Jaký byl výsledek vašich transformovaných fondů loni? Jaký očekáváte letos?

Náš transformovaný fond dlouhodobě patří mezi nejvýkonnější ve své kategorii na trhu. Za rok 2019 jsme klientům připsali zhodnocení ve výši 1,75 procenta p.a., tedy nejvíce v porovnání s ostatními transformovanými fondy. Očekáváme, že letošní výnos se bude opět pohybovat v rozmezí 1,5 až 2,0 procent.

Jaký byl výsledek účastnických fondů v doplňkovém penzijním spoření [DPS] loni?

Rok 2019 byl z hlediska zhodnocení v účastnických fondech Generali penzijní společnosti velmi úspěšný. Dynamický fond, který se soustředí především na akciový trh, od začátku roku účastníkům zhodnotil vklady o 18 procent. Vyvážený fond, který investuje do akcií i dluhopisů, zhodnotil vklady o více než deset procent. A spořicí fond investující hlavně do dluhopisů zhodnotil o více jak tři procenta.

Zhodnocení fondů Generali penzijní společnosti
Fond Zhodnocení za rok 2019 Celkové zhodnocení za posledních 5 let
[k 3Q/2020]
Dynamický účastnický fond 17,9 % 25,2 %
Vyvážený účastnický fond 10,5 % 14,7 %
Spořicí účastnický fond 3,4 % 4,2%
Povinný konzervativní fond 1,4 % 2,0 %

 [Zdroj: Generali penzijní společnost]

Jaký vidíte letošek?

Letošní výkonnost fondů je silně poznamenaná výkyvy trhů způsobenými pandemií covidu. V tuto chvíli mohu říct, že se nám již podařilo nepříznivou situaci zvládnout. I letošní rok s největší pravděpodobností zakončíme s kladnou výkonností u všech spravovaných fondů. Penzijní spoření je dlouhodobý produkt. Jeho výhodnost spočívá především v tom, že díky pravidelnému spoření dokáže nejlépe těžit z výkonnosti finančních trhů, které mají v dlouhodobém horizontu rostoucí trend a jsou schopny „vyhlazovat“ krátkodobé výkyvy. Tuto skutečnost velmi dobře vidíme na výnosech všech našich fondů za posledních pět let.

Strategie životního cyklu

Nabízíte investiční strategie životního cyklu? Případně jaké, o které je zájem?

Investiční strategie životního cyklu nabízíme v podobě takzvaných spořicích programů od začátku prodeje DPS. V případě naší penzijní společnosti jde celkem o tři programy: Dynamický, Vyvážený a Konzervativní. Jsou konstruovány jako mix našich účastnických fondů. Váha jednotlivých fondů se v programech přizpůsobuje stárnutí klienta. V každé fázi spoření je nastaven určitý podíl dynamického, vyváženého a spořicího účastnického fondu.

Jak si z toho má klient vybrat?

Klientovi je doporučen spořicí program podle spořicího profilu z výsledku dotazníku při sjednání smlouvy, může si však zvolit jakýkoliv spořicí program. Fáze zvoleného programu, do které klient vstupuje, je určena automaticky podle věku klienta v den účinnosti smlouvy.

Je zájem o tyto programy?

Ano, pro naše klienty jsou spořicí programy velmi pohodlným řešením. Má je sjednané drtivá většina našich klientů. Obecně platí, že s klesajícím věkem roste preference dynamičtějšího investování, což pozorujeme i v Generali penzijní společnosti. Našemu typickému novému klientovi je nyní 40 let.

Generali spravuje účty více než milionu účastníků

Kolik účastníků máte? Kolik účastníků máte v transformovaných fondech?

Ve třetím letošním čtvrtletí jsme pečovali o 1,1 milionu klientů. V transformovaném fondu to bylo 834 tisíc a v účastnických fondech 267 tisíc osob.

Motivujete účastníky k přechodu do DPS?

Klientům transformovaného fondu, kteří před sebou mají ještě minimálně deset let spoření, aktivně vysvětlujeme investiční možnosti DPS. Proces přechodu na nové podmínky spoření jsme maximálně zjednodušili a zrychlili. Účinnost nové smlouvy o DPS začíná 1. dnem následujícího měsíce po měsíci, kdy obdrží naše penzijní společnost formulář nové smlouvy. Tento formulář v sobě totiž zahrnuje i žádost o převod.

Jak to je v praxi?

Pokud je smlouva doručena 30.3., účinnost nové smlouvy DPS nastane od 1.4. Úspory z transformovaného fondu jsou na novou smlouvu DPS převedeny do pěti pracovních dní, tedy nejpozději 7.4.

Využíváte speciální marketingové akce pro nábor nových účastníků?

V listopadu jsme na našem webu spustili nový online sjednavač, jehož prostřednictvím si klient sjedná smlouvu bez nutnosti chodit na pobočku. Za tento způsob sjednání každý klient obdrží nákupní poukaz v hodnotě 500 Kč do Mall.cz. V průběhu roku realizujeme vždy několik marketingových kampaní cílených na vybrané segmenty. Zaměřujeme se především na získáváních mladých klientů, kterým za sjednání nabízíme finanční bonus nebo jiné výhody.

Důchodová reforma

Vláda hodlá zavést Účet dlouhodobých investic, ten by byl dobrovolný, dotkne se to nějak vašich služeb?

Nedomnívám se, že by byl uvažovaný Účet dlouhodobých investic dobrým řešením. Tato úprava nepřinese pro důchodové zabezpečení žádné peníze navíc. Spíše jde o nadbytečnou změnu nastavení penzijního systému, což konstatuje OECD ve své polední zprávě zveřejněné v tomto roce. Pokud však i přesto dojde k zavedení této novinky, naše finanční skupina bude zvažovat, kdy a jak ji do své nabídky zařadit.

Co očekáváte z hlediska penzijních fondů od důchodové reformy?

Struktura penzijního systému je již jasná: První pilíř a vedle něho soukromé spoření v penzijních fondech. V rámci chystaných změn by mělo dojít k posílení současné role penzijního spoření. V ideálním případě jde o zavedení povinného příspěvku zaměstnavatele a automatické přihlášení zaměstnance do systému s garantovanou možností výstupu.

Jak s ohledem na fungování penzijních fondů hodnotíte příspěvek zaměstnavatelů? 

V praxi vidíme, že firemní příspěvek získává pouze čtvrtina všech klientů penzijního spoření. Přestože firmy mohou zaměstnancům na penzi přispívat až 50 000 korun ročně, v průměru zaměstnanci čerpající tento benefit okolo jedenácti tisíc korun. Systém má tedy velké rezervy, které je možné řešit právě povinným zapojením zaměstnavatelů.

Daniel Tácha

Ing. Radek Moc, Ph.D. MBA [1978] vystudoval Technickou univerzitu v Liberci, je rovněž absolvent University of Pittsburgh. Kariéru zahájil na pozici analytika v České pojišťovně. Po čtyřletém působení v centrále skupiny Generali v italském Terstu, kde byl odpovědný za vybrané globální projekty, se vrátil zpět do Prahy. Zde v roce 2015 postoupil do nejvyššího vedení Generali České pojišťovny jako šéf marketingu a rozvoje klientů. Od února 2020 je předsedou představenstva a generálním ředitelem Generali penzijní společnosti. Je předseda správní rady Nadace GCP a viceprezident Asociace penzijních společností ČR.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here