Nesplácí 2,8 % dlužníků, kteří loni využili úvěrového moratoria

104
moratoria
Foto: Redakce FinTag.cz

Ze souhrnných dat poskytnutých komerčními bankami České národní bance [ČNB] vyplývá, že loni byly schváleny žádosti o odklad splátek [včetně moratoria] nebo jinou formu úlevy u úvěrů v hodnotě 454,7 miliard korun. To je 14,1 procenta všech bankovních úvěrů.

ČNB zveřejnila souhrnná data o úvěrech, u nichž klienti bank uplatnili loni nárok na odklad splátek v rámci úvěrového moratoria. Data vycházejí z údajů tuzemských bank k 31. 12. 2020. Podle nich ke konci roku 2020 klesl objem nesplacených půjček, které využily jakoukoli úlevu kvůli pandemii covidu, o 78 miliard korun na 376,8 miliard korun a odpovídal už pouze 11,7 procentům úvěrového portfolia bank.

„Data od bank potvrzují, že drtivá většina klientů, kteří využili odkladu splátek v rámci zákonného moratoria, se vrátila ke standardnímu splácení. Část klientů bank tak zřejmě využila moratorium jako preventivní řešení v době vysoké míry nejistoty,“ okomentoval zprávu viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký.

Pouze v jednotkách procent byla zatím z pohledu bank vyhodnocena situace dlužníků, kteří využili zákonného moratoria, jako vážná. Tudíž byla klasifikována nejhorším stupněm kvality úvěrového portfolia. Také objem půjček, u nichž došlo v návaznosti na covid ke změnám podmínek splácení až po konci zákonného moratoria, je prozatím velice nízký. Ke konci roku 2020 dosáhl souhrnně u nefinančních podniků a domácností zhruba 20 miliard korun. Tedy méně než jedno procento všech bankovních úvěrů.

I po ukončení moratoria banky hledají řešení

Poslední možnost podat žádost o odklad splátek v rámci zákonného moratoria měli klienti k 30. 9. 2020. I po tomto datu však banky svým klientům v souvislosti s pandemií umožňují odklady splátek a další úlevy.

Banky a další úvěrové instituce mohou i nadále poskytovat odklady splátek a další úlevy na základě individuálního posouzení situace klientů postižených pandemií COVID-19. Tento postup umožňuje jak pokrytí potřeb klientů, tak věrné zobrazení dopadu koronavirové pandemie na finanční kondici bank,“ uvedl Nidetzký.

Banky klientům v nesnázích nabízejí například snížení výše splátek, dočasnou úhradu pouze jistiny či úroků a podobně.

Individuální přistup bank k dlužníkovi zaplatí vždy dlužník

Nejlepší platební morálku vykazují úvěry zajištěné nemovitostmi. Naopak největší podíl nově poskytnutých úlev byl zaznamenán v případě spotřebitelských úvěrů. Nejvyšší podíl úvěrů s vážnými problémy se splácením z těch, které vstoupily do moratoria, je z kategorie úvěrů nefinančním podnikům. Avšak i zde tvoří méně než osm procent úvěrů zařazených do moratoria. Z půjček domácnostem, u kterých byl schválen odklad splátek v rámci zákonného moratoria, je jich aktuálně jako nevýkonných kategorizováno 2,8 procenta.

Jaký bude rok 2021

Dopady koronavirové krize na úvěrová portfolia úvěrových institucí se dle ČNB plně projeví až v průběhu letoška. Avšak tuzemské úvěrové instituce jsou dostatečně kapitálově vybaveny, aby byly schopny absorbovat zvýšené náklady na znehodnocení úvěrů. Podle ČNB není proto ohrožena stabilita tuzemského sektoru úvěrových institucí. Upozornila i na to, že se zhoršenou ekonomickou situací a zhoršenou bonitou klientů, zejména z nejvíce zasažených odvětví, tvoří úvěrové instituce ve zvýšené míře opravné položky.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here