Dnes [31. 10. 2020] končí plošné moratorium na splátky úvěrů a hypoték. Ministerstvo financí ČR [MF ČR] nyní nenavrhne prodloužení úvěrového moratoria. Situaci na trhu s úvěry chce monitorovat a v případě potřeby je, jak uvedlo, připraveno zareagovat konkrétními legislativními či nelegislativními kroky.

Banky i nebankovní poskytovatelé úvěrů v minulosti proklamovali, že si prodloužení moratoria nepřejí. Nabídli individuální přístup těm klientům, kteří vinou covidové krize přestanou být schopni splácet své úvěry.

„Zástupci bank a nebankovních poskytovatelů mě ujistili, že budou klientům vycházet vstříc a zvolí pro ně řešení na míru, které bude v jejich situaci nejvhodnější,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová [za ANO].

Celkově požádalo o odklad cca 15 procent klientů. Z toho přes 60 procent jsou lidé, kteří mají spotřebitelský úvěr nezajištěný. Hypoték je cca 25 procent ze všech odložených úvěrů. To, kolik z těchto klientů má opravdu skutečné problémy a po skončení moratoria nebudou schopni splácet, je zatím velká neznámá. Pokud by velká část z těchto klientů přestala splácet, může to být pro banky velký problém.

Moratorium končí, banky nabízejí individuální přístup

Úvěrové moratorium umožnilo dlužníkům z řad běžných spotřebitelů, OSVČ a firem odložit splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020. A to do konce července, nebo do konce října. Bylo závazné pro všechny banky a nebankovní poskytovatele úvěrů, klienti jej mohli využít dobrovolně.

„Banky sdružené v České bankovní asociaci, podniknou všechny možné kroky, aby byl klientům, kteří to potřebují, nabídnut individuální přístup ve splácení jejich úvěrů. Důležitá je především včasná komunikace s bankou,“ zdůrazňuje prezident České bankovní asociace Tomáš Salomon.

Dodává, že v případě odmítnutí žádostí o individuální přístup ve splácení se mohou klienti také obracet na ombudsmany svých bank, případně na Poradnu při finanční tísni, kterou banky zřídily. Ta už v minulosti pomohla statisícům dlužníků.

Banky i nebankovní společnosti již dříve veřejně deklarovaly, že jsou připraveny řešit individuálně situace svých klientů. Tedy těch, kteří se dostanou po skončení úvěrového moratoria na konci října do finančních problémů. Ať už skrze odklady splátek na individuální bázi, snížení výše měsíčních splátek, konsolidaci úvěrů nebo jiné nástroje.

Rada pro klienty nebankovních společností

Klienti nebankovních společností mohou své podněty či stížnosti ohledně sjednávání smluvních odkladů splátek úvěrů po konci moratoria směřovat na Českou leasingovou a finanční asociaci [ČLFA] a Asociaci poskytovatelů nebankovních úvěrů [APNÚ]. Tato profesní sdružení situaci na poli půjček dále monitorují. To ve spolupráci s neziskovými organizacemi Člověk v tísni a Poradna při finanční tísni.

„Pokud tušíte, že budete mít se splácením Vašich závazků potíže, je třeba již nyní banku či nebankovní společnost kontaktovat. A pokusit se domluvit. […] Lidé by se naopak měli vyhnout tomu, že si na splácení budou znovu půjčovat. Takzvaně vytloukat klín klínem,“ říká David Borges z Člověk v tísni.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here